KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Efficiënter omgaan met water dankzij waterscan

Zwolle – Hoe efficiënt gaat uw organisatie om met drinkwater? Op die vraag geeft Jack Kuijstermans (Kuijstermans waterbehandeling) antwoord met de waterscan. Hiermee krijgen bedrijven inzicht in hun waterstromen en de potentie voor waterbesparing, hergebruik en inzet van alternatieve bronnen. Jack voerde al waterscans uit voor tientallen grootzakelijke klanten van Vitens en deelt zijn ervaringen.

Alternatieven voor drinkwater

Jack werkt al ruim dertig jaar in de waterbehandeling en noemt zichzelf een echte techneut. Hij ziet de waterscans als een mooie manier om bij te dragen aan meer bewustwording in het bedrijfsleven. ‘We vinden het in Nederland bijvoorbeeld heel normaal om vrachtwagens uit te spuiten met drinkwater. Terwijl er zó veel mogelijkheden zijn om dat goedkoper en duurzamer te doen. Met een waterscan hoop ik bedrijven te motiveren om eens goed na te denken over hun drinkwaterverbruik.’

Regenwater opvangen, oppervlaktewater benutten

Efficiënt omgaan met water gaat verder dan alleen het terugdringen van je verbruik, vindt Jack. Hij noemt twee quick wins. ‘Neem het opvangen van regenwater. Dat is in België zelfs een verplichting. Voor de industrie is dat het mooiste water wat je kunt hebben, want het bevat vrijwel geen zout. Ik adviseer bedrijven dan ook regenwater op te vangen en na conditionering toe te passen in hun basisprocessen. Het koelen van je systemen kan trouwens ook prima met grond- of oppervlaktewater. Na een eenvoudige behandeling kunnen bedrijven dit ook hergebruiken in een laagwaardigere procestoepassing.’

Voorbereiden op wet- en regelgeving

Jack ziet de aanbevelingen uit de waterscans ook als een kans om bedrijven voor te bereiden op toekomstige wet- en regelgeving voor drinkwatergebruik, zoals het Nationaal plan van aanpak Watersbesparing en de CRSD, een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Jack: ‘Het gaat hier over meer dan alleen kostenbesparing. Duurzaamheid loont!’

Meten is weten

Niet elk advies dat Jack geeft, vraagt om een substantiële investering of aanpassing. ‘Meten is weten: dat durf ik na meer dan dertig waterscans wel te stellen. Sommige bedrijven hebben geen idee hoeveel water ze in welk deel van hun proces verbruiken. Na het plaatsen van flowmeters blijkt dan ineens dat ze last hebben van lekkages of dat er ergens altijd onnodig een kraan openstaat. De monitoring van je waterverbruik kost nauwelijks tijd. Maar uit de waterscans blijkt dat dit vaak al besparingsmogelijkheden oplevert van 10 tot 20 procent.’

Water en energie als één geheel

Jack moedigt het bedrijfsleven aan om water en energie meer als één geheel te zien. ‘Water is een enorm goede warmtebuffer. Hoe mooi zou het zijn als je energie en water meer binnen het bedrijf kunt houden, bijvoorbeeld met warmtewisselaars in combinatie met warmtepompen? Ook door de omhooggeschoten gasprijzen is dit voor steeds meer bedrijven een hele interessante optie.’ Naast het duurzaamheidsaspect vindt Jack het ook belangrijk dat een door hem voorgestelde investering zich kan terugverdienen. ‘Pas dan ben ik écht tevreden. Maar de bewustwording van de kansen om als bedrijf efficiënter om te gaan met water, staat bij mij voorop.’

De waterscan in de praktijk

Uw waterscan begint met een vrijblijvend oriënterend gesprek via Microsoft Teams. Besluit u vervolgens de waterscan te laten uitvoeren? Dan brengen ze eerst de waterbalans binnen uw bedrijf in kaart. Tijdens een daaropvolgend bedrijfsbezoek is er meer inzicht in uw situatie. De bevindingen en uw mogelijkheden tot waterbesparing, hergebruik en alternatieve bronnen beschrijven ze in een rapport. De resultaten van de waterscan nemen ze door in een eindgesprek. De doorlooptijd van de waterscan is min. 6 weken met een tijdsbesteding van ca. 3 dagen. De kosten bedragen € 1650 (ex. btw). Heeft u interesse in een waterscan? Neem dan contact op met uw Accountmanager bij Vitens.   

Bron
vitens

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren