EconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Meer ruimte voor bedrijventerreinen nodig

Zwolle – De gemeente Zwolle neemt een uitbreiding van Hessenpoort op als ‘zacht plan’ in de Programmering Bedrijventerreinen West Overijssel. Dat blijkt uit een brief die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad.

Het is noodzakelijk om Hessenpoort uit te breiden met Hessenpoort 4 om ruimte te maken voor groei, vernieuwing en verandering van onze economie in Zwolle en de regio. Op dit moment is daar geen ruimte hiervoor. De gemeente volgt ook wat er regionaal en landelijk gebeurt om deze veranderingen te ondersteunen. Dit past bij de Zwolse aanpak: men wil ondernemers helpen om op een duurzame en inclusieve manier geld te verdienen voor de stad en de regio. Zwolle doet dit dan  op een duurzame en circulaire manier, waarbij ze alvast rekening houdt met de samenleving en het werklandschap van de toekomst. Dit alles past in de kaders van de Raadsbrief Duurzame Economie.

Behoefte

Voor de verdieping bedrijventerreinen zijn 4 scenario’s uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de behoefte aan extra ruimte voor bedrijven tot 2040 varieert van 50 tot meer dan 135 netto. De ondergrens van 50 ha netto gaat uit van een laag economische groeisituatie. Dit staat in groot contrast tot de actuele economische situatie, waarbij de afgelopen twee jaar 43 hectare netto is uitgegeven. De vraag van 135 hectare gaat uit van het inspelen op het economisch tij. Dit is structureel. Deze bandbreedte van 50-135 hectare netto is exclusief eventuele additionele ruimte voor grootschalige transitievraag.

De REB2040 (regio, niet alleen stad) schat de vraag naar alleen grootschalige kavels (>3ha) voor
de Regio Zwolle (exclusief Kop van Veluwe en Noordoostpolder) op 180–244 ha tot 2040. Deze
behoefte moet niet alleen worden gezien als gevolg van een groeiende economie, maar ook van
veranderingen in de economie. De lokale en de regionale behoefte ramingen grijpen in elkaar.

Circulaire economie

Onderzoek (van het PBL) toont aan dat de circulaire economie tegen die tijd tot wel 40% meer ruimte inneemt dan de huidige lineaire, fossiele economie. En activiteiten als recycling en (bio)grondstofverwerking vragen specifiek om grootschalige bedrijventerreinen met een hoge milieucategorie. Om aan de doelstellingen voor duurzaamheid en klimaatverandering te voldoen, moeten er werkgebieden en ruimte voor circulaire activiteiten worden gecreëerd. Daarom is nu het moment dit hoog op de politieke agenda te zetten.

De start wordt daarom gebaseerd op een minimum van 50 hectare netto en met als
randvoorwaarde een minimale impact op landschap, klimaat en biodiversiteit. Er is een integrale toekomstgerichte locatieontwikkeling nodig: vooruitkijken en locaties plannen op een slimme manier. De ligging direct aan de A28 waarborgt de goede bereikbaarheid van het gebied.

Werklandschap van de toekomst

Op het terrein wordt toekomstbestendig ingericht waarbij de ruimte optimaal wordt benut, kringlopen (materialen, water en energie) worden gesloten en bebouwing in verregaande mate landschappelijk wordt ingepast. Ook het openbaar gebied is onderdeel van het circulaire terrein en de gemeente dient op haar beurt hierin te investeren om deze klimaat adaptief, circulair en bio divers in te richten.

Dat houdt in: circulariteit, aardgasvrij en energieneutraal, ketenclustering, landschappelijke inpassing en gestapelde bouw. Lees meer op zwolle.nl.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren