Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over het warmtebedrijf

Zwolle – Maandagavond 1 juli was de gemeenteraad van Zwolle in debat over het ontwikkelkader voor een op te richten warmtebedrijf.

Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Ook in Zwolle zullen de gebouwen en huizen op een andere manier worden verwarmd. De gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord de regisseurs van de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Zij hebben de regierol.

Die regierol kan op verschillende manieren ingevuld worden. Een van de manieren is door zelf als gemeente een rol in de warmteketen in te vullen. Die publieke taak behelst in ieder geval dat de distributie en levering van warmte met behulp van een warmtenet plaats moet vinden door warmtebedrijven met een publiek meerderheidsbelang. Daarvoor is het noodzakelijk een warmtebedrijf op te richten, waarvan de gemeente (deels) eigenaar wordt.

Het ontwikkelkader dat maandagavond voorlag, is de eerste stap in de totstandkoming van het Warmtebedrijf Zwolle.

Olaf Heinen sprak in namens Platform Duurzaam Zwolle. Hij meent dat in het ontwikkelkader niet alleen partijen die meer dan 1500 aansluitingen willen realiseren, aan bod mogen komen.

Swollwacht maakt zich druk over leveringszekerheid en valkuilen zoals bijvoorbeeld het uitbesteden van de zorg voor storingen en de klantenservice.

Eerste stap

GroenLinks ziet dat de warmtetransitie een stap is naar klimaatneutraliteit in 2040. Wettelijk en praktisch moet de gemeenteraad regie, sturing en toezicht  houden. Betaalbaarheid en betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Participatie zal dan vooral gaan over voorlichting. Ook moet het warmtebedrijf flexibel zijn.

De ChristenUnie zegt  dat je samen altijd verder komt, dus ook bij het warmtebedrijf. Het is zaak te leren van andere gemeenten. Gekeken moet wie de aandeelhouders worden van het warmtebedrijf, bijvoorbeeld de wethouder financiën.

In publieke handen

De SP vindt warmte een basisvoorziening, en deze moet ook als zodanig behandeld worden. De gemeente zou daarom de zeggenschap erover moeten hebben.

D66 is van mening dat het warmtebedrijf een sleutelrol heeft in de energietransitie. Deze moet dan ook op een efficiënte manier worden vormgegeven. De transitie moet stap voor stap vormgegeven, met een zo breed mogelijke inzet.

De PvdA is blij met de nieuwe stap in de oprichting van een warmtebedrijf, en de aanvullende subsidie ervoor. Zij ziet een plicht tot inclusiviteit. Betrouwbaarheid en betaalbaarheid moeten geborgd, bijvoorbeeld via de aanbesteding. Er moet goed samengewerkt met de ambtelijke organisatie en het warmtebedrijf moet voor 100% in publieke handen zijn.

Expertise

De VVD is vooral beducht voor de risico’s die samenhangen met de oprichting van een warmtebedrijf. Zijn de miljoenen die ervoor staan wel goed besteed? Er moet voldoende tijd en expertise in worden gestoken.

Het CDA ziet dat een kleine stap van grote betekenis kan zijn. Ze vraagt zich af wat precies de rol is van de kwartiermaker bij het warmtebedrijf. De partij wil vertrekken vanuit solidariteit, zodat de energie voor iedereen betaalbaar is.

Reactie wethouder Arjan Spaans

Wethouder Spaans is tevreden met de inbreng in het debat en ziet dat men bezorgd is over de borging van de kwaliteit van het warmtebedrijf. Hij zegt daarover dat de gemeenteraad en de stad steeds betrokken blijven. Er komt een energie-community , en de doorontwikkeling ten bate van platforms in de stad wordt mogelijk gemaakt. Ook met meer of minder dan 1500 aansluitingen.

Een warmtebedrijf dat wordt overgelaten aan de markt vindt de wethouder kwetsbaar, dat gebeurt dus ook niet. Echter andere aandeelhouders dan de wethouder financiën zijn in principe wel mogelijk, zoals bijvoorbeeld Vitens of Enexis. De rol van de gemeenteraad is dan een controlerende. Ook kan zij kaders vaststellen. De wethouder wil het beste uit twee werelden combineren in het inzetten van ambtenaren en externe partijen.

De wethouder benadrukt dat het een enorm complex proces is en dat het veel vergt van de stad en haar inwoners. In september komt er een technische briefing  voor de gemeenteraad.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren