KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta op eigen benen

Zwolle – Vanaf 1 juni 2024 is Drents Overijsselse Delta een zelfstandige regio binnen Water Natuurlijk. Het besluit dat de leden in Drents Overijsselse Delta afgelopen december hebben genomen, is door de landelijke Algemene Ledenvergadering van 25 mei geformaliseerd. Daarmee is ook Vechtstromen nu een zelfstandige regio.

Tot die datum behoorde Drents Overijsselse Delta tot regio Oost, samen met Water Natuurlijk Vechtstromen. De grootte en het eigen karakter van de beide waterschapsgebieden en het groeiende aantal leden waren aanleiding om het interne gesprek over verzelfstandiging van de beide gebieden in regio Oost aan te gaan. Daarbij speelde ook mee dat de statuten die eind 2022 zijn aangepast, uitgaan van één regio per waterschap. Na een zorgvuldig doorlopen proces konden de leden via een digitale stemming hun voorkeur uitspreken. Dat heeft geresulteerd in een splitsing tussen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.

Samenwerking

Ook na deze verzelfstandiging blijft er natuurlijk contact: tussen de nieuwe regio’s, maar zeker ook tussen de fracties. Water houdt zich immers niet aan (waterschaps)grenzen, en afstemming op inhoud is niet meer dan logisch.

Nieuw bestuur

De verzelfstandiging brengt ook benoeming van nieuwe regiobestuurders met zich mee. Via een digitale stemming zijn voor Drents Overijsselse Delta inmiddels drie bestuursleden benoemd:
Marion Wichard (voorzitter)
Wilfred Beens (secretaris)
Tjoek Korenromp (penningmeester)

Zij gaan de komende tijd in gesprek met de fractie en overige leden over een meerjarenplan. Daarbij wordt het vizier vanzelfsprekend gericht op de waterschapsverkiezingen in 2027, maar ook op de vele actuele thema’s rond waterkwaliteit en waterveiligheid in het gebied Drents Overijsselse Delta.

Wie contact zoekt met het nieuwe bestuur, vindt hier de contactgegevens.

Gerelateerde artikelen

Back to top button