Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Streep door OZB-aanslag van 93.000 euro; Bomhofsplas is een schip en geen onroerend goed

Zwolle – Een drijvend zonnepark? Is dat nou een roerende of onroerende zaak. En bovenal, moet je daar dan onroerendezaakbelasting voor betalen. Voor die vraag zag de rechter van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich begin juni gesteld. Het ging in dit geval om de eigenaren van het drijvende zonnepark de Bomhofsplas bij Haerst in Zwolle. Ze waren door de gemeente Zwolle aangeslagen voor de OZB-belasting van bijna een ton.

12,35 miljoen euro

De kwestie begon toen de gemeente Zwolle een ozb-aanslag van 95.366,70 euro oplegde aan de lokale energiecoöperatie Blauwvinger Energie, eigenaar van het door GroenLeven ontwikkelde zonnepark. De gemeente had de waarde van het zonnepark vastgesteld op 12,35 miljoen euro. Eind 2022 vernietigde de rechtbank Overijssel deze aanslag echter omdat een drijvend zonnepark als een roerende en niet als een onroerende zaak werd beschouwd. De gemeente Zwolle ging vervolgens in hoger beroep.

Wel of geen schip

In het hoger beroep draaide de discussie vooral om de technische details van het zonnepark. Het drijvende zonnepark is met ankerpunten op de bodem van het water bevestigd en zijn er ankerlijnen naar de installatie getrokken. Hierdoor kan het drijvende zonnepark heen en weer bewegen. Ook de trafo’s zijn helemaal drijvend. Met andere woorden; er is geen enkele connectie met de wal. De rechter constateerde dan ook dat ‘er geen sprake is van een verbinding met de oever op een dusdanige wijze dat sprake is van duurzame vereniging met de grond.’ Daarmee zou het geclassificeerd kunnen worden als ‘schip’. Schepen vallen niet onder het begrip onroerende zaak en daarmee is dan ook geen OZB-belasting verschuldigd.

Vervoersfunctie

De gemeente Zwolle voerde echter aan dat het drijvende zonnepark door de kabels en ankers duurzaam met de bodem was verbonden en daarom niet als een ‘schip’ kon worden beschouwd en daarmee dus wel een roerende zaak. Bovendien zou een schip altijd een vervoersfunctie hebben.

Booreiland ook geen onroerend goed

Het hof ging hier niet in mee en stelde dat het begrip ‘schip’ niet beperkt is tot objecten die bedoeld zijn voor vervoer. De rechter verwees naar vergelijkbare gevallen, zoals booreilanden, die ook als schepen worden aangeduid ondanks dat vervoer niet hun primaire functie is.

Daarnaast concludeerde de rechter dat de kabels en klapankers het zonnepark weliswaar verbinden met de bodem, maar dit niet voldoende was om het als onroerend te beschouwen. Het zonnepark blijft een roerende zaak.

Met deze uitspraak bevestigde het hof de beslissing van de rechtbank Overijssel uit 2022 en veroordeelde de gemeente Zwolle tot het betalen van 1.750 euro aan proceskosten.  Blauwvinger Energie hoeft hierdoor geen ozb te betalen voor het drijvende zonnepark Bomhofsplas.

Archief video over Bomhofsplas

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren