KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

TenneT werkt aan aanpassingen hoogspanningsvoorziening

Zwolle – Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren is TenneT voornemens bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen zodat er meer transportcapaciteit beschikbaar komt. Dat blijkt uit een brief die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het landelijke hoogspanningsnet wordt aangepast, en dit heeft ook gevolgen voor de verbinding Zwolle-Ens. Men wil de hoogspanningsvoorzieningen daar ondergronds brengen. De vergunningen ervoor zijn al verstrekt, nu moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. Dit heeft ter inzage gelegen, en er zijn geen bezwaren op aangebracht.

Afstemming

Voor de voorgenomen ontwikkeling heeft TenneT afstemming gehad met de gemeente en de overige bevoegde gezagen zoals ProRail. Zij zijn betrokken bij de plannen als belangrijke ‘buur’. Daarnaast heeft TenneT contact gehad met de grondeigenaren en gebruikers van de gronden waarop de ontwikkeling plaatsvindt. Dit zijn ook belangrijke ‘buren’ die gedurende het proces op de hoogte worden gehouden door TenneT. Er bevinden zich geen woningen in de directe omgeving, waardoor er geen informatieavond is geweest.

Op het terrein van het hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg vinden naast de voorgenomen ontwikkeling, de komende jaren nog andere werkzaamheden plaats. Op het terrein werkt TenneT in het kader van de Drents Overijsselse Netversterking ook aan nieuwbouw en uitbreiding van het hoogspanningsstation, met de daarbij behorende reconstructies en nieuwe ondergrondse kabelverbindingen. Door de grote impact op het gebied wordt hier samen met onder andere gemeentes, provincie, grondeigenaren en omwonenden invulling gegeven aan de landschappelijke inpassing. Het uitgangspunt is een algehele invulling van het gebied en aansluiting op de toekomstvisies waar Dalfsen en Zwolle aan werken (zoals het visieproces ‘Ten noorden van de Vecht)’.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button