EconomieNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Zwolle krijgt 30 miljoen van Rijk voor brede welvaart

Zwolle – Regio Zwolle ontvangt € 30 miljoen van de rijksoverheid om verder te werken aan de brede welvaart in de regio, een resultaat waar zij erg trots op is! De komende maanden gaan Rijk en Regio het voorstel dat is ingediend verder uitwerken. Het blijkt uit een raadsbrief die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het Rijk prijst de samenwerkings- en uitvoeringskracht van Regio Zwolle en waardeert dat met dit bedrag. Dit is het één na hoogste van de in totaal 22 aanvragen die in deze aanvraagronde zijn toegekend. Het Rijk is enthousiast over de combinatie van praktische initiatieven en het werk maken van een systeem van doorbrekende veranderingen. Partijen in de regio verbinden aan de rijksbijdrage miljoenen aan cofinanciering, waardoor de investeringen in de regionale brede welvaart nog veel meer worden.

Forse groeiopgave

Regio Zwolle staat voor een forse groeiopgave, zowel in woningen als in werkgelegenheid. De Regio is in toenemende mate een aanvulling op de Randstad en een belangrijk puzzelstuk in de oplossing van de woonopgave in Nederland. Een positieve ontwikkeling, die meer (economische) bedrijvigheid en levendigheid met zich meebrengt. Het vraagt tegelijkertijd ook oog houden voor de leefbaarheid op lange termijn.

De uitdaging voor onze regio zit erin om de groei te regisseren; te groeien op een manier die bij de regio past en deze evenwichtig over de regio te verdelen, waarbij men rekening houd met de behoeften van inwoners en ondernemers (zeggenschap over de eigen leefomgeving) en de eigen karakters van de deelgebieden. De hele regio telt. En daar werkt de gemeente graag ook samen met het Rijk aan.

De aanvraag van Regio Zwolle kent drie programmalijnen: Toekomstbepalende bedrijven als drijvende kracht; Vitale kernen en gezonde buurten verspreid over de regio; en Omslag naar een natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio.

Na toekenning van de gelden start de projectinventarisatie.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button