LifestyleNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

‘Zwolle zonder knallen’, hoe gaat Zwolle de jaarwisseling in? #Vuurwerkverbod

Vanaf april mogen Zwollenaren digitaal meedenken

Zwolle – Vuurwerk afsteken is er voor de Zwollenaar komende jaarwisseling niet meer bij. Zwolle is vanaf 2024 / 2025 een stad waar een afsteekverbod geldt. Zo bepaalde de gemeenteraad in november vorig jaar. Nu is de vraag : ‘Hoe gaat de Zwollenaar dan wel de jaarwisseling vieren?’ Dat wil de gemeente Zwolle graag weten van haar inwoners. En daarom start ze vanaf deze maand een digitaal participatieproces.

Participatieproces

De Zwollenaar kan bewonersinitiatieven insturen. Is er geld nodig dan is daar mogelijk een potje voor.  Vast staat al wel dat de gemeente zelf geen centraal evenement gaat organiseren. Over een initiatief van een ander wil de gemeente qua financiering wel nadenken maar ze melden daarbij wel nadrukkelijk dat de ze de voorkeur hebben voor activiteiten op wijkniveau.

De vraag over ‘wel of geen afsteekverbod’ staat niet meer ter discussie en is daarom geen onderdeel van het participatieproces – gemeente Zwolle

 

Straatfeest en gezamenlijk oliebollen bakken

Afgelopen november stemde de gemeenteraad van Zwolle in met een vuurwerk-afsteekverbod in de stad. Als alternatief moet er een andere invulling van de jaarwisseling komen voor de Zwollenaar, naar voorbeeld van de gemeente Apeldoorn. En daar mogen de Zwollenaren via een digitaal participatieplatform nu over meedenken. ‘Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren van een straatfeest of het gezamenlijk bakken van oliebollen.’, zo stelde het college in de eerdere opinienota. Zolang het maar om activiteiten gaat die buren, de straat of buurt, eventueel in verenigingsverband, organiseren die de saamhorigheid en onderlinge verbinding stimuleren en leiden tot een gezellige jaarwisseling.

Geld om straatfeesten te stimuleren

Daar is zelfs een pot met geld voor beschikbaar. Al is het wel voor een beperkte duur: ‘Het middel moet ervoor zorgen dat inwoners gestimuleerd worden het op den duur zelfstandig op te pakken, wat bijvoorbeeld kan betekenen dat de financiële bijdrage over de loop van een aantal jaren wordt afgebouwd.’, aldus de gemeente. In de gemeente Apeldoorn (167.000 inwoners) is voor een dergelijke regeling vier jaar lang €75.000 per jaar beschikbaar gesteld. In Zwolle moeten de buurtinitiatieven betaald worden uit het potje Premie op Actie. In de opinienota schat de gemeente de kosten hiervoor ook op 75.000 euro.

Centrale eindejaarsshow?

Zoals gesteld in de nieuwe raadsnota gaat de gemeente zelf geen centraal evenement organiseren. Wel wil ze nadenken over de financiering van een initiatief van een ander. Dit werd ook al verondersteld in de opinienota waarmee de raad instemde met het vuurwerkverbod. ‘Het is niet ondenkbaar dat inwoners graag zien dat de gemeente bijvoorbeeld een centrale eindejaar show organiseert. Kijkend naar een aantal andere gemeenten en een uitvraag bij producenten van licht- en droneshows leert dat hiervoor rekening gehouden moet worden met bedragen tussen de €50.000 en €300.000.’ aldus de gemeente in het opiniestuk.

Uit een kleine marktverkenning van de gemeente bleek dat een goede licht- en lasershow begint bij €50.000 tot €75.000. Zo heeft de Groningen stad €125.000 begroot voor een lichtshow op de Grote Markt. Ook Amersfoort houdt rekening met €125.000 voor een vuurwerkvrij aftelmoment, en €200.000 per jaar voor een centrale show om middernacht en een kindershow eerder op de avond. Apeldoorn heeft vier jaar lang €285.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de jaarwisseling, waarvoor er drie shows (vuurwerk en drone) gegeven worden, waaronder een kindershow eerder op de avond. Of de gemeente een initiatief van een derde gaat financieren afhankelijk van het participatieproces. ‘Zoals gezegd is het afhankelijk van de uitkomst van het gesprek met de Zwolse samenleving welke wensen en ideeën er bij onze inwoners leven, en kosten die dat eventueel met zich meebrengt.’

Vuurwerk afsteekverbod 2024/2025 haalbaar?

Na de zomer komt het college met een voorstel inclusief de uitkomst van het participatieproces. Eerst zou dit al voor de zomervakantie moeten zijn, maar de gemeente wil het participatieproces zorgvuldig doen en heeft daar meer tijd voor nodig. Uiterlijk in oktober moet de gemeenteraad een klap geven op het voorstel welke ingezonden initiatieven gehonoreerd worden met geld of hulp in natura van de gemeente. En dus ook of er toch een alternatieve wat grotere centrale show komt. Op wijkniveau wel te verstaan, want daar is de gemeente heel duidelijk in.

Of het daarmee lukt om het afsteekverbod van vuurwerk met de komende jaarwisseling in te laten gaan is onzeker. ‘We streven nog steeds naar de inwerkingtreding van het verbod bij de jaarwisseling 2024-2025, maar het kan zijn dat dit niet haalbaar is en dan wordt het 2025-2026.’ besluit de gemeente in haar raadsvoorstel.

Hoe ziet het participatieproces eruit? Via het digitale platform ‘Open Stad’ wordt aan Zwollenaren de centrale vraag gesteld: “Hoe kunnen we de decembermaand en de jaarwisseling vuurwerkvrij vieren op een veilige, mens-, dier- en milieuvriendelijke manier?” De gemeente stelt duidelijke uitgangspunten vast om teleurstellingen te voorkomen en benadrukt dat zij geen centraal evenement zal organiseren, maar lokale activiteiten op wijkniveau prefereert. Bijdragen van de gemeente aan initiatieven zullen worden afgewogen op basis van benodigde middelen, diversiteit en haalbaarheid, waarbij de gemeenteraad het uiteindelijke besluit neemt. Na het selecteren van een mix aan activiteiten, zal worden gecontroleerd of de initiatiefnemers hun activiteiten daadwerkelijk willen organiseren. Initiatieven op buurt- en straatniveau zullen gefinancierd worden uit de subsidieregeling ‘Premie op Actie’. Het platform is tijdens het schrijven van dit bericht nog niet toegankelijk. 

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button