Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieSportVoorpagina

Vernielde dug-out, kapotknippen van doelnet: Zwolse sportverenigingen moeten dit zelf betalen

Zwolle – Sportparken in Zwolle krijgen steeds vaker te maken met vandalisme. Juist de laatste tijd komt dit ook steeds vaker voor omdat sportparken ook overdag de hekken open zetten voor jeugd en buurtbewoners. Er wordt gespeeld en gesport maar ook de kantine is open voor allerlei activiteiten. Positief maar de keerzijde van de medaille is dat er vaker dingen opzettelijk vernield worden door kwaadwillenden.

Omdat dat vaak enorme kosten met zich mee voor de clubs die toch al een beperkt budget hebben wil de VVD dat een soort schadefonds komt in Zwolle waar de sportparken de schade kunnen claimen. Wethouder Michiel van Willigen is geen voorstander, simpelweg omdat er geen budget voor is. Maandagavond wordt er gedebatteerd over het initiatiefvoorstel van de VVD.

Molesteren van tribunestoelen

Door de open toegankelijkheid van de sportparken is er dus sprake van steeds meer vandalisme. En dan gaat het om vernielingen van bijvoorbeeld een dug-out, het moedwillig kapot knippen van de doelnetten, een gat maken in een hek tot het molesteren van stoelen op een tribune. Dit moet dan hersteld worden door de vrijwilligers die op dat moment niet bezig kunnen zijn met de taken waarvoor zij zich in willen zetten. Naast het inzetten van uren komen er ook vaak kosten bij kijken die voor een vereniging, met een krappe begroting, extra lasten geven. De besturen zetten zich in de contributies zo laag mogelijk te houden, alleen zijn dit extra kosten die wel betaald moeten worden en waar eigenlijk geen ruimte voor is.

Vandalismefonds 25.000 euro

Daarom wil de VVD dus een vandalismefonds waarin een bedrag zit van maximaal €25.000. De sportparken kunnen daar dan een beroep op doen voor de kosten van het herstellen van de schade die door
vandalisme is ontstaan en niet onder de verzekering vallen. Eerder waren deze kosten voor de gemeente, maar na de bezuinigingen vanaf 2019 zijn deze kosten voor de verenigingen zelf. Het voorstel van de VVD is om een subsidieregeling vast te stellen voor de sportparken die mee doen aan ‘Open Sportpark’. Het geld hiervoor moet komen uit de ‘Onderhoudsreserve Sportparken’.

College geen voorstander van schadefonds

Het college vindt het een sympathiek voorstel, maar de veronderstelde financiële ruimte is er niet. ‘Er komen vanaf 2027 grote investeringen aan voor het Openluchtbad. Omdat de stortingen in de onderhoudsreserve jaarlijks gelijk zijn en de kosten lager zijn geweest, is de stand van de reserve gestegen. De gemeente is gaan sparen in de onderhoudsreserve, omdat er grote uitgaven aan zitten te komen. Ze verwacht dat er vanaf 2027 zelfs een tekort is en dan komt er de reservering van het Vandalismefonds er nog bij.’ aldus van Willigen. ‘In de onderhoudsreserve zit de komende jaren tot 2027 nog ruimte om de jaarlijkse kosten te dekken, daarna niet meer.’ Het advies van Van Willigen is dan ook om niet in te stemmen met het initiatiefvoorstel. Of het fonds er komt is afhankelijk van de gemeenteraadsvergadering van vanavond.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button