Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over toekomstbestendige bedrijventerreinen

Zwolle – In de TaKzaal debatteerde de Zwolse gemeenteraad op maandagavond 26 februari 2024 over het masterplan voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

De economie verandert in hoog tempo. Dit gebeurt onder invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de arbeidsmarkt, anders denken over hoe we omgaan met grondstoffen en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. Veel van deze veranderingen vinden plaats op de bedrijventerreinen die nu en in de toekomst aantrekkelijke vestigingslocaties moeten blijven voor bedrijven. Per bedrijventerrein is daarom samen met de ondernemersverenigingen een agenda gemaakt of wordt er gewerkt aan een agenda. Op elk terrein spelen namelijk andere uitdagingen.

Met dit masterplan brengt men samenhang aan in lopende en nieuwe initiatieven. De gestelde doelen en opgaven erin helpen om focus aan te brengen en vormen de basis voor verdere samenwerking. Binnen de gemeentelijke begroting is voor toekomstbestendige bedrijventerreinen €300.000 per jaar beschikbaar, in de periode 2023 tot en met 2026.

Mooie reacties

Alle fracties in de gemeenteraad gaven hun mening, en daarna reageerde wethouder Paul Guldemond op het debat. Hij vond het mooi de reacties van de verschillende partijen te horen en meldt vooral dat ondernemers hun organisatiekracht moeten versterken. De gemeente kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door een parkmanager. Op gegeven moment moeten bedrijven dan weer zelf hun parkmanager kunnen bekostigen. Ieder bedrijventerrein is weer anders, en zo zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Hessenpoort en de Marslanden, waarbij Hesssenpoort nieuwer is, en al vanaf het begin inzet op duurzaamheid, en de Marslanden flink achter loopt doordat zij ouder is.

Bereikbaarheid is belangrijk bij bedrijventerreinen. Er is veel krapte. De wethouder wil inzetten op de ‘Last mile’. Er zou dan een hub kunnen komen aan de rand van een bedrijventerrein, waarbij werknemers het laatste stukje per fiets doen. Ook hier is er een verschil tussen de diverse bedrijventerreinen. Vanwege parkeeroverlast moet de gemeente beter reguleren en kijken naar de veiligheid.

Hoogbouw en optoppen

Smart energy is tevens een thema. Daarbij benutten bedrijven gezamenlijk de energiecapaciteit. Er is daarover overleg gaande. Wethouder Guldemond werkt ook aan hoogbouw op bedrijventerreinen. Dat is gewenst vanwege de schaarse ruimte en de groei van destad. Er kan opgetopt worden, en, zoals de VVD wenst, distributiebedrijven mogen van de welstandscommissie mogelijk versieringen aanbrengen op hun gebouwen. Dat was tot nu toe niet toegestaan.

Wethouder Guldemond wil graag (prettige en gezonde) werkplekken faciliteren. Bijvoorbeeld op Oosterenk gaan wonen en werken samen, dat heeft een andere blik nodig.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is dook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button