KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Stappen naar volledig circulaire economie Zwolle in 2050 bekendgemaakt

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft zich verbonden aan de Rijksdoelen voor circulaire economie: in 2050 wil de gemeente volledig circulair zijn en in 2030 voor minstens 50%. Dat blijkt uit een brief die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De volgende strategische doelen zijn daarvoor in een programmaplan geformuleerd:
De stad Zwolle reduceert het gebruik van primaire grondstoffen in de bestaande & nieuwe stad in 2050 tot 0; De ondernemers en inwoners produceren, gebruiken en leveren circulair in Zwolle; De regio Zwolle wordt in Nederland erkend als de katalysator voor innovatie ontwikkeling op het gebied van circulaire economie; en de gemeente Zwolle geeft het goede voorbeeld door in de eigen bedrijfsvoering en processen circulair te werken en ruimte te bieden aan experimenten met circulaire opgaves.

Circulair waar het kan

Met de start van het Programma Circulaire Economie is ingezet op de transitie naar 50% circulair in 2030 en 100% in 2050. Er is in de afgelopen jaren een duidelijke groei doorgemaakt van ‘circulair waar het kan’ naar de vervolgfase ‘versnelling en focus’. Hieronder staan per programmalijn de meest essentiele resultaten beschreven. Het moet uitmonden in ‘circulair tenzij’.

Er zijn drie programmalijnen uitgezet om de transitie te versnellen. Als eerste is dat de ‘circulaire stad’, waarbij men kennis en input levert voor bouw- en ontwikkeltrajecten, bijvoorbeeld een waardefoto.

De tweede programmalijn is circulair leven en werken. Dat gaat bijvoorbeeld over circulair arbeidspotentieel en accountmanagement, en subsidie voor WaardeRing.

De voorbeeldfunctie van de gemeente Zwolle is de derde programmalijn. Dit doet men bijvoorbeeld met het integraal afwegingskader BECK-web, dat helpt om in een project de ambities en kansen ten aanzien van Biodiversiteit, Energietransitie, Circulariteit en Klimaatadaptatie in beeld te brengen en te prioriteren. Hiervoor
zijn drie pilots benut: Noorderkwartier, LTO gebouw en Breecamp-West.

De gemeente doet verder alles om in te zetten op inspiratie, het delen van kennis en ervaring en het faciliteren van circulaire initiatieven.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button