waterschap

Natuur & Duurzaam

‘Bubbelbaden’ op rioolwaterzuiveringen schoongemaakt door duikers

Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn de zogeheten beluchtingstanks van enkele rioolwaterzuiveringen schoongemaakt met de inzet van duikers. In de…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschappen: voorkomen graverij blijft belangrijk voor waterveiligheid

In 2023 zijn er door de 21 waterschappen meer muskus- en beverratten gevangen in Nederland. Ze vormen een risico voor…

Meer
Natuur & Duurzaam

Inloopbijeenkomsten over dijkversterking tussen Zwolle en Olst

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis werken in een groot project samen onder de naam IJsselwerken. Vanaf eind 2024…

Meer
Natuur & Duurzaam

IJsselwerken: werk aan de dijk

De Nederlandse dijken zijn aan versterking toe. Tot aan het jaar 2050 wordt maar liefst 1500 kilometer dijk onder handen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterstanden zetten daling in

Afgelopen weekend piekte de waterstand op de Vecht voor de tweede keer in korte tijd. De piek was wel lager…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterstanden stijgen, maar piek minder hoog dan vorige week

Door de forse buien die afgelopen week in het gebied van WDO Delta vielen, stijgen de waterstanden opnieuw: in de…

Meer
Natuur & Duurzaam

Update hoogwater: Water afvoeren met beleid

Ook 5 januari voert waterschap WDO Delta nog steeds water af om weer binnen de zogeheten ‘bandbreedte’ van de waterpeilen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap schroeft budget omhoog voor aanpak probleemplanten

De komende jaren trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 1 miljoen euro per jaar uit voor het bestrijden van zogeheten…

Meer
Natuur & Duurzaam

Nat, natter, natst: “Januari komt nu al voorbij”

De meteorologische uitgangssituatie van nu:  Zeer veel neerslag in de afgelopen weken.  Na een zeer natte maand oktober met bijna…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschapshanden extra uit de mouwen door hoge waterstanden

Na oktober is de maand november opnieuw kletsnat. In het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is tot nu…

Meer
Natuur & Duurzaam

Studenten werken als leerlingenadviesbureau voor project ‘Adviseurs van de Toekomst’

Studenten Zone.college helpen het waterschap Drents Overijsselse Delta aan nieuwe ideeën. De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals…

Meer
Natuur & Duurzaam

Controle schoonmaak sloten door Waterschap uitgesteld door vele regen

Het waterschap ontvangt veel meldingen dat het door de zeer natte omstandigheden niet mogelijk is om met zwaar materiaal het…

Meer
Natuur & Duurzaam

Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Het stormseizoen is begonnen en daarmee is het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maakt zich klaar voor de winter en begint met de jaarlijkse dijkinspectie. Dit om ervoor…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zuurstofgehalte in De Reest stijgt naar normale waardes

Half augustus kreeg het waterschap meldingen van naar lucht happende en helaas ook dode vissen in de gracht van landgoed…

Meer
Natuur & Duurzaam

Ettenlandsch kanaal 25 meter breder en vriendelijker voor de natuur

In opdracht van de provincie Overijssel en WDODelta is aannemer Boskalis gestart met het verbreden van het Ettenlandsch kanaal bij…

Meer
Natuur & Duurzaam

Naar lucht happende vissen door weinig zuurstof in De Reest

Donderdag en vrijdagochtend kreeg het waterschap meldingen over lucht happende vissen in de vijver van Landgoed Dickninge (De Wolden), een…

Meer
Natuur & Duurzaam

Update droogte: Waterpeilen niet langer boven maximum door vele regen

Door de vele regen die is gevallen, trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de maatregel in om waterpeilen in sloten,…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Regenbuien verdrijven ergste droogte

Het is droog in Nederland, ook in het gebied van WDO DElta Overijssel en verder. In dit liveblog houdt zij…

Meer
Natuur & Duurzaam

Liveblog droogte WDO Delta

Het is droog in Nederland, ook in het gebied van WDO Delta. In dit liveblog houdt zij iedereen op de…

Meer
Natuur & Duurzaam

Droogte houdt aan: welkome regen is nog geen zegen

De neerslag van de afgelopen dagen geeft weliswaar enige verlichting, maar echt zoden aan de dijk zet het (letterlijk) nog…

Meer
Natuur & Duurzaam

Inwoners gaan meer betalen voor het waterschap

Hogere belastingen voor inwoners, lagere voor boeren. Dat is het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterpeilen boven maximum om kostbaar water niet te verliezen

Als maatregel vanwege de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) in een deel van haar werkgebied de waterpeilen in…

Meer
Natuur & Duurzaam

Dijken van WDODelta goed door de winter gekomen, maar meer schade door honden

De zomer is officieel begonnen en de voorjaarsinspectie van de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer…

Meer
Natuur & Duurzaam

Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf 1 mei is officieel het zwemseizoen gestart. Reden voor…

Meer
Natuur & Duurzaam

Proef met ‘drukke’ beweiding schapen voor sterke dijken en biodiversiteit

Om de vegetatie op dijken in goede conditie te houden of te verbeteren en bestand te laten zijn tegen hoogwater…

Meer
Politiek & Opinie

Verkenning: Waterschap verder zonder Water Natuurlijk

BBB heeft het advies van verkenner Piet Zoon ter harte genomen en is hierover in gesprek gegaan met Water Natuurlijk,…

Meer
Natuur & Duurzaam

Aanvragen beregenen met water uit de sloot wordt makkelijker

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) introduceert een nieuwe manier van aanvragen om te beregenen met water uit de sloot. Beregenaars,…

Meer
Natuur & Duurzaam

Goede startpositie grondwater bij begin groeiseizoen

Zaterdag 1 april is het zogeheten groeiseizoen begonnen. Een vraag die de afgelopen jaren na de droge zomers dan direct…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap gestart met voorjaarsinspectie dijken

Vanaf maandag 27 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Liveblog WDO Delta over vorming dagelijks bestuur

De waterscharkiezingen 2psve023 zijn achter de rug. De zetelverdeling en het nieuwe bestuur is bekend. In een blog houdt WDO…

Meer
Politiek & Opinie

Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta bekend

Tijdens een openbare bijeenkomst op donderdagavond 16 maart maakte dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor…

Meer
Verkiezingen

Vrouwen in het waterschap

Uit onderzoek van de Unie van Waterschappen blijkt dat Waterschap Drents Overijsselse Delta de meeste vrouwelijke lijsttrekkers heeft van de…

Meer
Natuur & Duurzaam

Groen licht voor complexe dijkversterkingen: Stadsdijken Zwolle

De dijkversterking Stadsdijken Zwolle kan van start. Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stemt in met het…

Meer
Natuur & Duurzaam

Laat je stem horen voor het waterschap!

Hoeveel ruimte geven we het water in onze omgeving? Hoever gaan we om als waterschap producent van groene stroom te…

Meer
Politiek & Opinie

Water Natuurlijk informeert anderstaligen

Voor veel Nederlanders is het waterschap een onbekende organisatie. Dat geldt nog sterker voor mensen die van elders komen. Niet-Nederlandse…

Meer
Natuur & Duurzaam

Stemhulp voor waterschapsverkiezingen live

Op woensdag 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Om de inwoners van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) te helpen bij het…

Meer
Natuur & Duurzaam

Eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen afgerond

Vanaf 2017 hebben waterschappen en Rijkswaterstaat de Nederlandse primaire waterkeringen (dijken, sluizen en gemalen) beoordeeld volgens de nieuwste veiligheidsnormen. De…

Meer
Natuur & Duurzaam

Verkleurde dijken winterklaar maken na inspecties

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, is Waterschap Drents Overijsselse Delta…

Meer
Kabelkrant

Quickscan Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle landelijk geïntroduceerd op Springtij

Zwolle – Lisa de Groot (gemeente Zwolle) en Rolf van Toorn (Waterschap Drents Overijsselse Delta) vertegenwoordigden Regio Zwolle op Springtij:…

Meer
Natuur & Duurzaam

Harm Oterdoom beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Op dinsdag 20 september heeft dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Harm Oterdoom beëdigd als lid van het algemeen bestuur van…

Meer
Natuur & Duurzaam

Update waterschap over droogte in Overijssel

Het is droog in Nederland, ook in het gebied van WDO Delta. In een liveblog houdt zij u op de…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap: Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in wateraanvoergebieden

Vanwege de aanhoudende droogte stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met ingang van maandag 22 augustus 2022 vanaf 17:00 uur…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap Drenst Overijsselse Delta bereidt verboden voor van onttrekkingen uit oppervlaktewater

Waterschap Drenst Overijsselse Delta bereidt verboden voor van onttrekkingen uit oppervlaktewater. Ondanks de buien wordt het steeds droger in ons…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap houdt water zo lang mogelijk vast

10 augustus: Het waterschap houdt water zo lang mogelijk vast, maar er zitten grenzen aan wat ze kan. Het wordt…

Meer
Natuur & Duurzaam

Dijkteam Zwolle benut zomersluiting Scania voor dijkversterking

Als voorbereiding op de versterking van de Stadsdijken Zwolle is Dijkteam Zwolle op maandag 18 juli alvast met werkzaamheden op…

Meer
Natuur & Duurzaam

Liveblog waterschap: Droogte

Het droogteseizoen is weer begonnen. In een liveblog houdt waterschap WDO-Delta iedereen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Liveblog WDO Delta: droogte

Het droogteseizoen is weer begonnen. In een liveblog houdt WDO Delta iedereen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in…

Meer
Politiek & Opinie

2027 doeldatum voor waterkwaliteit

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft nog niet in beeld welke projecten en ontwikkelingen die tot 2027…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap gaf minder uit, maar voorziet prijsstijgingen en schaarste voor volgend jaar

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar 8,7 miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat…

Meer
Natuur & Duurzaam

Droogte neemt toe, meer vraag naar water

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden. Het waterschap…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap maait in vakken voor sterke dijken en biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het maaien van de dijken. Dat gebeurt in vakken, zodat gedurende het…

Meer
Politiek & Opinie

Water Natuurlijk opent kandidaatstelling voor waterschapsverkiezingen

Zwolle - De kandidaatstelling voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is geopend. In de periode van 1 mei t/m 31…

Meer
Natuur & Duurzaam

Rioolwaterzuiveringen blijven bij de tijd door vaste samenwerking tot 2030

Waterschap WDO-Delta heeft een raamovereenkomst gesloten met vijf partijen die voor een langere periode werkzaamheden uitvoeren aan de 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties…

Meer
Natuur & Duurzaam

Samenwerking hard nodig voor klimaatbestendige dijken

Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) hand in hand gaan en van elkaar profiteren? Daarom startte Waterschap Drents Overijsselse…

Meer
Natuur & Duurzaam

Damwanden drukken tegen hinder voor omgeving

Om te onderzoeken of de bodem bij de dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich leent voor het drukken van damwanden in plaats…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap start eerder met voorjaarsinspectie dijken

Vanaf maandag 21 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Grondonderzoek IJsseldijk van groot belang voor dijkversterking

WDO-Delta voert tot medio maart grondboringen uit op en langs de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Dit onderzoek doet zij…

Meer
Natuur & Duurzaam

Online masterclass ‘Van de druppel naar de Vecht’

Waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen nodigen bewoners langs de Vecht uit voor de online masterclass ‘Van de druppel…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Verzamelen data beslissend voor een betere wadi

Je ziet hem steeds vaker, de wadi. Een plek die regenwater opvangt om het daarna langzaam door te geven aan…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap maait dijken in vakken voor biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint woensdag 5 mei met het ‘ecologisch maaien’ van de dijken. Dat gaat in vakken,…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap Drents Overijsselse Delta presenteert toekomstplannen

Op 20 april heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) groen licht gegeven om het waterbeheerprogramma…

Meer
Natuur & Duurzaam

Natuurbewust vissen: lood maakt plaats voor steen, beton en staal

Sportvisserij Oost-Nederland blikt positief terug op de campagne Sportvisserij loodvrij. Vissers die hun hengel uitwierpen in deze plassen leverden in…

Meer
Natuur & Duurzaam

Sterkte-proeven op de Vechtdijk klaar

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoekt samen met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen hoe sterk de grasmat op…

Meer
Natuur & Duurzaam

Duurzaam, modulair en circulair gemalen en stuwen renoveren

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt samen met verschillende aannemers aan het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair…

Meer
Economie

Twee waterschappen organiseren gezamenlijke online veiling met overtollig materieel

26 maart 2021 is de online veiling, welke eerder gepland stond in december, met overtollig materieel afkomstig van Waterschap Drents…

Meer
Natuur & Duurzaam

Hoogwater op IJssel stijgt verder

Vanwege het stijgende hoogwater op de IJssel heeft het waterschap de dijkinspecties opgeschroefd en treft het maatregelen waar nodig. De…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Waterschappen houden gezamenlijke online veiling

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rijn en IJssel houden in samenwerking met veilingplatform Agribidding.com een online veiling. Na de…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Waterschap stelt Vechtdijken met golven op de proef

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt samen met andere partijen hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen ze…

Meer
Natuur & Duurzaam

WDODelta richt kompas voor water op 2030

Zwolle – Het Algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft besloten hoe het waterschap de komende jaren water…

Meer
Economie

Waterschappers omarmen thuiswerken

Zwolle – Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben er behoefte aan om elkaar weer te ontmoeten, willen in…

Meer
Natuur & Duurzaam

Ruim 200 nieuwe dijkwachters

Zwolle – De gehouden informatieavonden in Kampen, Zwolle, Zwartsluis en Den Nul leverden voor het waterschap ruim 200 nieuwe dijkwachters…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap zoekt nieuwe dijkgraaf

Zwolle – Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besloot vanmiddag dat de zoektocht naar een nieuwe dijkgraaf…

Meer
Back to top button