KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleRegio

Waterschap: Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in wateraanvoergebieden

Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen aan de beurt

Zwolle – Vanwege de aanhoudende droogte stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met ingang van maandag 22 augustus 2022 vanaf 17:00 uur een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen.

Het waterschap ziet dat de wateraanvoer in deze gebieden afneemt, dat het water snel verdampt en dat het steeds lastiger wordt om overal voldoende water te krijgen. Daarom geldt voor deze gebieden het onttrekkingsverbod.

Verbod op onttrekken van oppervlaktewater

Voor de gebieden, weergegeven op deze kaart, betekent dat hier geen water uit sloten, weteringen en kanalen mag worden onttrokken voor gras en mais (inclusief sportvelden) en akkerbouwgewassen. Oppervlaktewater mag daar alleen nog gebruikt worden als drinkwater voor vee, of om bijvoorbeeld een brand te blussen.

Voorbereiding verdere maatregelen

Op verschillende locaties in ons werkgebied staat de beschikbaarheid van water onder druk. Bij aanhoudende droogte, bereidt WDODelta waar nodig ook voor deze delen van het werkgebied maatregelen voor. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Grenzen waterverbruik bereikt

“Het instellen van dit onttrekkingsverbod geeft aan dat de grenzen van de wateraanvoer helaas bereikt zijn. Door zorgvuldig het beschikbare water in ons gebied te verdelen, proberen we zoveel mogelijk verdere daling van waterpeilen te voorkomen en de meest urgente functies te kunnen blijven bedienen. Als waterschap hebben we de afgelopen periode zo lang mogelijk de waterpeilen op maximaal gezet. En daar waar het de afgelopen weken kon, nog hoger. Maar omdat de droogte aanhoudt zijn deze aanvullende maatregelen helaas nodig. Daarvoor vragen we de medewerking van alle watergebruikers zoals agrariërs, kwekers en recreatie in ons werkgebied”, aldus waarnemend dijkgraaf Hans Pereboom.

Meer informatie

Op de website van het waterschap, via: www.wdodelta.nl/onttrekkingsverbod, is een interactieve kaart te raadplegen en staat meer informatie over de gebieden waarop het verbod betrekking heeft.

Gerelateerde artikelen

Back to top button