KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Sterkte-proeven op de Vechtdijk klaar

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoekt samen met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Van december tot en met maart zijn sterkte-proeven gedaan op drie locaties op de Vechtdijk.

De komende maanden beoordeelt en analyseert men de resultaten. Blijkt de grasmat in de praktijk sterker, dan kan men het vervangen van de grasmat beperken. Dat scheelt in de kosten van de dijkversterking langs de Vecht.

De afgelopen maanden stond op achtereenvolgens drie locaties op de Vechtdijk een stellage waarmee golven werden nagebootst, die over en op de dijk klotsten. Het waterschap onderzocht hoelang het duurt voordat de grasmat kapot ging en hoe schade ontstaat. Na de proeven zijn beschadigingen hersteld en extra in de gaten gehouden.

Van dijk naar kantoor

Met deze proeven zijn allerlei gegevens verzameld. Niet alleen om te kunnen berekenen hoe sterk de grasmat op een zanddijk is. Ook is gekeken wat graafschades van dieren doen met de sterkte. Projectmanager Philippe Schoonen: “Wat we bij de proeven zagen, is dat de grasmat op de zandige Vechtdijken zich goed hield.”

“Op alle locaties was de grasmat sterker dan we op basis van de huidige inzichten verwacht hadden.“ Projectmanager Philippe Schonen

De komende maanden analyseert men de resultaten en maakt men een landelijke rekenregel om de sterkte van de grasmat op zanddijken te bepalen. Daarbij kijkt het waterschap naar waar, hoe en wanneer er schade ontstond in de proeven en of dat met die rekenregel voorspeld kan worden. De resultaten verwacht men in december 2021. Ook gebruikt het waterschap de resultaten in het project Veilige Vecht, waarin de dijk tussen Dalfsen en Zwolle wordt versterkt. Wanneer de grasmat in de praktijk sterker lijkt te zijn, kan men het vervangen van de grasmat beperken. Dat scheelt in de kosten, gevolgen voor de omgeving (zoals voor de natuur of het landschap) en hinder van de dijkversterking langs de Vecht.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het innovatieproject Gras op Zand is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, gaat men de komende dertig jaar versterken. Verdeeld over 18 projecten pakt WDODelta 180 kilometer dijken aan. Zo werkt het waterschap aan een land waar het veilig wonen, werken en recreëren is.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/grasopzand en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button