Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Update waterschap over droogte in Overijssel

Zwolle – Het is droog in Nederland, ook in het gebied van WDO Delta. In een liveblog houdt zij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in haar werkgebied. Hoe vaak ze dat doet is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals temperatuur, neerslag, wind en verdamping. Ook de vraag naar water, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, en de mogelijkheden voor het aanvoeren van water zijn van invloed.

Door klimaatverandering en weersextremen nemen de watervraag en de kans op droogte toe, terwijl de beschikbaarheid van water in voorjaar en zomer juist afneemt. Hierdoor kunnen vraag en aanbod uit balans raken, waardoor watertekorten ontstaan. Overal en altijd voldoende water van goede kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om het beschikbare water beter te verdelen en er zuinig mee om te gaan.

31 augustus: Watersysteem blijft onder druk

Na komend weekend is er enige verlichting verwacht.

Ook in de afgelopen week viel geen neerslag van betekenis. Dit betekent dat het neerslagtekort verder is toegenomen en de grondwaterstanden verder zijn gezakt. Die zijn inmiddels zeer laag voor de tijd van het jaar. De droogte zet dus ook aan het einde van deze zomer nog door. De neerslag die de afgelopen periode periodiek (en lokaal) wel viel, zorgde wel voor wat water in de bovenlaag van de grond, maar gaf geen aanvulling van ons grondwater en oppervlaktewater.

Daardoor blijft het aanvoersysteem onder druk staan en houdt WDO Delta de focus op het zo goed en zoveel mogelijk vasthouden en aanvullen van water. Aandachtspunt voor het komend weekend is de oostenwind. Dit beperkt tijdelijk de aanvoermogelijkheden in bijvoorbeeld de Hoogeveensche Vaart en de Drentsche hoofdvaart. Gezien de onzekerheid in de verwachtingen monitort ze dit, zodat ze hier op kan anticiperen. Na komend weekend wordt weer enige neerslag verwacht.

Watervraag

Omdat we langzamerhand verderop in het groeiseizoen zitten, neemt de watervraag langzaam af. Ook het minder warme weer draagt een steentje bij. Hierdoor gaat er minder water verloren door verdamping. Het onttrekkingsverbod in de gebieden waarvoor dit geldt, wordt goed nageleefd. Daar is het waterschap blij mee. Voor wat betreft de waterkwaliteit is het beeld vrij stabiel met lokaal enkele knelpunten.

Zo is afgelopen weekend in zwemplas De Lange kolk in Den Nul vissterfte geconstateerd. Omdat dit een officiële zwemlocatie is, heeft de provincie Overijssel een negatief zwemadvies ingesteld, zie ook zwemwater.nl. Om vissterfte zoveel mogelijk te voorkomen, stelt men het maaien van watergangen in stedelijk gebied uit. Door het warme weer en de droogte zit er relatief weinig zuurstof in het water. Het waterschap wil het vissen niet onnodig moeilijk maken. Wanneer ze wel begint is afhankelijk van het weer en de watertemperatuur.

Gerelateerde artikelen

Back to top button