EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Dijkteam Zwolle benut zomersluiting Scania voor dijkversterking

Zwolle – Als voorbereiding op de versterking van de Stadsdijken Zwolle is Dijkteam Zwolle op maandag 18 juli alvast met werkzaamheden op het terrein van Scania gestart. Dit verkleint de kans op een verstoring van het productieproces tijdens de uitvoering van de dijkversterking die eind van het jaar begint. De werkzaamheden duren vier weken en vinden op verzoek van Scania plaats tijdens de zomersluiting van het bedrijf. Dat meldt het Waterschap WDODelta.

Slimme planning door afstemming

Op deze manier kan er tijdens de daadwerkelijke dijkversterking grotendeels buiten de hekken van het Scania-terrein worden gewerkt. Dit draagt bij aan de veiligheid, voorspelbaarheid en efficiëntie van de uit te voeren werkzaamheden. Ook zorgt deze aanpak ervoor dat de kans op inkomensschade voor Scania zo klein mogelijk blijft.

Werkzaamheden

Tijdens de zomersluiting gaat Dijkteam Zwolle het parkeerterrein bij de haven ophogen en opnieuw inrichten. Verder worden er rondom het parkeerterrein damwanden geplaatst en hekwerk vervangen. Na de zomersluiting kunnen dan buiten de hekken nog werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van damwanden langs het Zwolle-IJsselkanaal en het versterken van het dijktalud.

Stadsdijken Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Hiervoor werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Deze marktpartijen zijn al sinds de start van de planuitwerking aan boord. Dat maakt het mogelijk om nu al deze werkzaamheden uit te voeren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt.

Meer informatie www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en www.hwbp.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button