Nieuws uit Zwolle

Verzamelen data beslissend voor een betere wadi

Waterschap werkt aan klimaatadaptatie

Zwolle – Je ziet hem steeds vaker, de wadi. Een plek die regenwater opvangt om het daarna langzaam door te geven aan de ondergrond. Het draagt bij aan klimaatadaptatie. Maar is de werking van de wadi wel altijd even goed? Diverse hogescholen deden van 17 t/m 22 mei 2021 onderzoek in een Climate Café. De regenbuien in die week kregen hulp van de plaatselijke boeren met een grote tank water achter de trekker of de brandweer. De uitkomsten blijken waardevol en leverden verbeterpunten die partijen als ons waterschap en gemeenten mee gaan nemen in komend beleid rond ontwerp, aanleg en beheer van wadi’s.

Nederland versteende de afgelopen decennia in rap tempo. Het gevolg is hittestress in grote steden en overbelaste riolen door toenemende stortbuien. De wadi helpt de gevolgen te verminderen. Maar wadi’s blijken verschillend te werken. Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Windesheim Zwolle, Hogeschool Saxion Deventer, Hogeschool Van Hall Larenstein Velp en Hogeschool Aeres Almere onderzochten hoe de functie van de wadi kan worden verbeterd. Het onderzoek gebeurde door samengestelde multidisciplinaire studententeams van de verschillende hogescholen bij wadi’s in de gemeenten Deventer, Meppel, Westerveld, Raalte en Zwolle.

Zuiverende werking wadi’s

Enkele studententeams concentreerden zich op de hoeveelheid van stoffen als zink, lood en koper. De XRF-meting (een meting die op basis van röntgen de samenstelling en aanwezige concentraties meet) toonde over het algemeen normale waarden aan. Op sommige locaties heeft de wadi zijn zuiverende werking goed verricht en zal men wat grond verwijderen.

De waterdoorlaatbaarheid van de grond in de wadi’s bleek ook verschillend, zeker wanneer er sprake was van zware voertuigen die over de wadi waren gereden. De grond wordt dan compacter wat de waterdoorlaatbaarheid bemoeilijkt. Het gevolg kan uitmonden in water dat te lang in de wijk staat. Een verbodsbord voor voertuigen of een bord met voorlichting over de wadi zou uitkomst kunnen bieden.

Informatie bord bij de wadi

Studenten onderzochten ook de bekendheid van en over de wadi bij omwonenden. Die blijkt vrij gering. Veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. Om dit op te lossen bedachten de studenten een communicatieplan dat de bekendheid en kennis over de functie van wadi’s moet bevorderen. Speerpunt in het plan zijn borden bij de wadi met gerichte informatie en regels rondom de wadi. Bijvoorbeeld: spelende kinderen, ja. Poepende honden, nee. Door gerichte korte tekst en afbeeldingen is het een vorm die altijd in beeld is wanneer je bij de wadi bent en zo beter beklijft dan een site van de gemeente of een flyer in de brievenbus. Wellicht met aanvullende informatie via QR- code. Het kan, denken ze, wellicht stimuleren de eigen tuin meer klimaat adaptief te maken.

Maaien en afwatering

Ook hebben de studenten en onderzoekers van hogescholen zich op de vraag gestort hoe de wadi’s te verbeteren. Biodiversiteit kan al belangrijk worden verbeterd door af te stappen van het huidige maaibeleid waarbij de wadi verandert in een gazon en over te gaan in een bloemgrasbeheer. Het laten groeien van bloemen en grassen bevordert de insecten populatie en sluit aan op het ecologisch beheer. Bovendien draagt het volgens de studenten bij aan het bestrijden van de eikenprocessierups. Bewoners geven ook aan dat een bloemenmengsel de buurt opvrolijkt. De afwatering vraagt op punten ook om verbetering waar bestratingen soms lager liggen dan de wadi en zo de afwatering via het riool laten verlopen. Er zijn diverse verbeterpunten en ideeën van de studenten besproken met bestuurders en beheerders van de gemeente, het waterschap en de provincie. De eindresultaten worden tijdens de komende Climate Cafés gepresenteerd.

Bekijk hier een video

Veldonderzoek naar wadi’s

Lees hier meer over het Climate Café.

Climate Café

Gerelateerde artikelen

Back to top button