Subsidie

Kunst & Cultuur

Geen Stadsfestival in 2024; te weinig financiën

Het bestuur van Stadsfestival heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethoudes van Zwolle gevraagd of zij…

Meer
Kunst & Cultuur

Subsidie voor vijf cultuurparticipatieinitiatieven voor jongeren

Vijf initiatieven die jongeren actief deel laten nemen aan cultuur krijgen subsidie voor de uitvoering van hun activiteiten. Dit geld…

Meer
Natuur & Duurzaam

“Aarde om te aarden…” voor Straatboer

Het bekt natuurlijk lekker maar ze zou net zo goed kunnen zeggen "vergroenen om welzijn te verhogen". Eigenlijk is dát…

Meer
Natuur & Duurzaam

Nieuwe subsidieregeling voor isolatie woningen

Per januari 2024 gaat de Subsidieregeling woningisolatie Zwolle 2024 (zie bijlage) van start. Hiermee beoogt de gemeente in tenminste 686…

Meer
Jongeren

Nieuwe subsidieregeling voor de bevordering van cultuurparticipatie van jongeren

Het Rijk heeft geld vrijgemaakt om de cultuurparticipatie onder jongeren te bevorderen. De gemeente Zwolle wil hiermee initiatieven ondersteunen die…

Meer
Natuur & Duurzaam

Ruim helft van Nederland voor subsidie thuisbatterij

Met de afbouw van de salderingsregeling in het vooruitzicht wordt het opslaan van zelfopgewekte zonnestroom steeds aantrekkelijker. Ook terugleverheffingen, zoals…

Meer
Politiek & Opinie

Toegenomen regeldruk de dood in de pot voor Zwolse festivals, VVD stelt vragen

De Stentor van 31 augustus kopte: “Streep door Festival Tussenland, verhalenfestival en Midwinter Spooktocht in Zwolle”. De reden die hieraan…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolse subsidie voor 100 groene tuin make-overs sociale huurwoningen

Arjan Spaans, wethouder Duurzame Stad, reikt dinsdag 5 september bij kinderboerderij Wezenlanden een aanmoedigingscheque van 49.000 euro subsidie uit aan…

Meer
Kunst & Cultuur

HAICu: AI en Statenresoluties bij Collectie Overijssel

Op 12 juli kreeg Collectie Overijssel het bericht dat de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de subsidieaanvraag voor HAICu…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Rekenkamercommissie Zwolle adviseert over scholingssubsidie voor inwoners en werkenden

In de Regio Zwolle werken 21 gemeenten en 4 provincies samen aan een gezonde arbeidsmarkt. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolse bedrijven krijgen steun voor duurzame energieplannen

Bedrijven in Zwolle verbruiken veel energie en kunnen daardoor het verschil maken in het streven van de overheid naar verduurzaming.…

Meer
Zorg & Welzijn

Vergoeding sport voor kinderen en jongeren

Is er weinig geld om te kunnen sporten? Dan kan het Jeugdfonds Sport Zwolle extra geld geven. Dat geld is…

Meer
Kunst & Cultuur

Nieuwe subsidieregeling voor culturele Zwolse evenementen 

De gemeente vindt een breed aanbod van culturele evenementen, groot en klein, voor inwoners en bezoekers van Zwolle belangrijk. Om…

Meer
Economie

Subsidieregeling Ondernemend Hanzejaar Zwolle 2023 geopend voor toeristische bedrijven

Van 1 tot en met 31 maart 2023 kunnen toeristische bedrijven uit gemeente Zwolle subsidie aanvragen voor projectplannen die een…

Meer
Zorg & Welzijn

Windesheim, AppBakkers en Isala werken samen aan AI oplossingen in de zorg

Dat AI toekomst heeft in de zorg, is een feit. Het is echter niet iets wat je er zo maar…

Meer
Natuur & Duurzaam

500.000 euro voor vergroenen bedrijventerreinen

Op 14 februari reikte gedeputeerde Eddy van Hijum een subsidie van 500.000 euro uit aan een samenwerkingsverband van vier bedrijventerreinen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Regionale samenwerking start met subsidie voor klimaatbestendige tuinen

Vanaf 1 maart wordt de bestaande samenwerking op het gebied van water en klimaat tussen onder andere de gemeenten De…

Meer
Natuur & Duurzaam

Meer slagkracht Climate Campus voor samenwerking

Aan gemeente Zwolle is een grote Europese subsidie toegekend. En wel om samenwerking aan klimaatadaptatie te stimuleren in de regio…

Meer
Kunst & Cultuur

Zwolse Subsidie voor Nederlands Bach Consort

Het Nederlands Bach Consort wordt als zesde gezelschap toegevoegd aan de Zwolse culturele Basisinfrastructuur en kan daarmee voor 2023 en…

Meer
Zorg & Welzijn

Jongerenorganisatie Impacter opnieuw gehonoreerd

Na een nieuwe subsidieaanvraag en een paar spannende weken in afwachting is er goed nieuws voor jongerenorganisatie Impacter. Zij mogen…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente borgt jeugdzorg door subsidieverstrekking

De Gecertificeerde Instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. Zij ervaren al langere tijd dat…

Meer
Natuur & Duurzaam

Berkum loopt voorop met subsidie aardgasvrije wijk

Sinds 2018 is Berkum gemeentelijke en provinciale proeftuin in het kader van de energietransitie. Samen met de wijkbewoners en woningcorporaties…

Meer
Natuur & Duurzaam

Gemeente wil isolatiegraad woningen minima helpen verbeteren

De gemeente Zwolle wil de isolatiegraad van slecht geïsoleerde eigen woningen van mensen met een laag inkomen verbeteren. Deze doelgroep…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente Zwolle wil gezondheidsachterstanden verminderen

De gemeente Zwolle wil de verschillen in de gezondheid van haar inwoners verkleinen. Dat staat in een beleidsnota die wethouder…

Meer
Politiek & Opinie

Juridische bestendiging ANNO

De sluiting van het Stedelijk Museum Zwolle is in 2021 afgerond door het nog zittende bestuur. Het voornemen is nu…

Meer
Politiek & Opinie

SP wil “Snijders-norm” voor nieuwe directeur Fundatie

De SP vindt dat topmensen van organisaties die subsidie krijgen van de gemeente Zwolle niet meer zouden mogen verdienen dan…

Meer
Politiek & Opinie

Tegemoetkoming wijkcentra Covid-19

Wethouder Michiel van Willigen stelt voor om een tijdelijke Subsidieregeling Tegemoetkoming wijk- en buurtaccommodaties COVID-19 in te stellen om de…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente stelt meer geld beschikbaar voor festival Stadshagen

In plaats van 10.000 euro stelt de gemeente nu een bijdrage van 15.000 euro vast voor ondersteuning van het festival…

Meer
Natuur & Duurzaam

Klimaatsubsidie waterschap voor Overijssel nu al op

Het Overijsselse budget van 197.000 euro voor het stimuleren van acties om eigen huis, tuin en leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te…

Meer
Politiek & Opinie

VVD Zwolle vraagt aandacht voor bekendheid subsidies energiebesparende maatregelen

De Zwolse VVD fractie wil dat de subsidies voor energiebesparende maatregelen (RREW) voor zowel huurders als woningeigenaren beschikbaar komen. Dat…

Meer
Kunst & Cultuur

Evenementensubsidies 2022 toegekend

2022 belooft een jaar volop cultuur, amusement en ontspanning te worden voor alle inwoners en bezoekers van Zwolle. Een mooi…

Meer
Natuur & Duurzaam

Subsidie voor huis-isolatie Zwollenaren met krappe beurs

De ChristenUnie en GroenLinks willen het ‘isolatiegeld’ van het Rijk op een sociale manier inzetten. Daarvoor dienen de twee partijen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Bomensubsidie van provincie Overijssel gaat weer open

Deze zomer biedt de provincie Overijssel vanuit het project 'Iedereen een Boom' weer subsidie aan voor kleinschalige boomaanplant. Met de…

Meer
Economie

14 miljoen euro aan NOW steun naar Zwolse bedrijven

Zwolse bedrijven hebben meer dan 14 miljoen euro aan NOW steun gekregen. Het gaat om steunaanvragen voor de derde periode…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Provincie start subsidieregeling aanleg warmtenetten

De provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig omdat de…

Meer
Kunst & Cultuur

Ondersteuning voor bijzondere kleinere Overijsselse evenementen in 2021

Zwolle – Organisaties van kleinere evenementen kunnen vanaf deze week subsidie aanvragen voor 2021. De provincie Overijssel opent de subsidieregeling…

Meer
Economie

Weeshuis steunt Zwolse jeugdprojecten met 12.000 euro

Zwolle – Het bestuur van de stichting Hervormd Weeshuis Zwolle zegt in vijf momenten per jaar subsidies toe aan projecten die…

Meer
Kunst & Cultuur

Grote Kerk Zwolle maakt zich op voor 3 jaar durende restauratie

Zwolle – Afgelopen twee jaar is de Grote Kerk in Zwolle intensief verbouwd. Vloerdelen zijn vernieuwd en beide portalen zijn…

Meer
Zorg & Welzijn

Extra geld voor Hart voor Zwolle

Zwolle – Gemeente Zwolle heeft besloten de stichting ‘Hart voor Zwolle’ eenmalig een extra bedrag van €20.000,- toe te kennen.…

Meer
Kunst & Cultuur

Gemeente verdeelt 72.000 euro subsidie onder kunstenaars

Zwolle – Twintig kunstenaars streden donderdagavond op het dak van Stadkamer om in totaal 72.000 euro subsidie van de regeling…

Meer
Natuur & Duurzaam

‘Watersubsidie’ voor ideeën om te genieten van water”

Zwolle -Met het beschikbaar stellen van subsidie voor recreatieve ideeën op of rond water, wil Waterschap Drents Overijsselse Delta deze…

Meer
Natuur & Duurzaam

Provincie Overijssel geeft opnieuw subsidie aan Groene Loper

Zwolle – De provincie Overijssel geeft ook de komende twee jaar subsidie aan Groene Loper Overijssel. Deze provincie brede groene beweging…

Meer
Economie

Ster van Zwolle en Omloop van de IJsseldelta ontvangen subsidie van Provincie Overijssel

Zwolle – De wielerwedstrijden de Ster van Zwolle en Omloop van de IJsseldelta, die beiden starten in Zwolle, ontvangen subsidie…

Meer
Nieuws uit Zwolle

POP3 subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ open gesteld

Zwolle – De provincie Overijssel heeft de POP3 subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ open gesteld. Deze regeling heeft als doel het…

Meer
Kunst & Cultuur

€ 474.020 subsidie voor Zwolse evenementen in 2018

Zwolle –  De gemeente Zwolle wil in 2018 474.020 euro subsidie verstrekken aan organisatoren van evenementen. Het gaat om evenementen…

Meer
Voorpagina

Zwolle koploper in subsidieaanvragen grote duurzame energieprojecten

Zwolle – Zwolle is koploper in het aanvragen van subsidie voor . Het gaat dan om de SED+ subsidie (Stimulering…

Meer
Economie

Zwolse Theaters vraagt gemeente Zwolle om extra investering

Margreet Wieringa, directeur van de Zwolse Theaters, heeft dinsdagavond bij de gemeenteraad gepleit voor een eenmalige extra investering. Dat geld…

Meer
Economie

€ 20.000,- subsidie voor IJsbeeldenfestival

De gemeente Zwolle heeft Het IJsbeeldenfestival een subsidie toegekend van € 20.000,-. Het gaat hierbij om de editie 2014 /…

Meer
Back to top button