Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleRegioVoorpagina

Bomensubsidie van provincie Overijssel gaat weer open

Zwolle – Vanaf 1 augustus kan er weer subsidie aangevraagd worden voor de aanschaf van bomen. Deze zomer biedt de provincie Overijssel vanuit het project ‘Iedereen een Boom’ weer subsidie aan voor kleinschalige boomaanplant. Met de subsidie kan iedereen als maatschappelijk initiatief een deel van de aanschafkosten voor bomen vergoed krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief met een buurt of buurtschap, bedrijf of (zorg)instelling. 50% van de aanschafkosten van bomen of bosplantsoen, boompalen, boombanden en grondverbeteraar kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 2500,-.

Let op: het minimumbedrag dat de provincie kan subsidiëren is €500,-. Dat betekent dus dat er voor minstens €1000,- moet worden aangeschaft.

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. Hiermee willen ze maatschappelijke initiatieven stimuleren om de komende tijd bomen te planten met een verhaal. Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk, daarom vragen ze minimaal 5 betrokkenen om de aanvraag te ondersteunen.

Subsidie voor komend plantseizoen beschikbaar

Het is mogelijk om komend plantseizoen gebruik te maken van de regeling. Voor bomen die men tussen oktober 2021 en maart 2022 wil gaan planten kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen voor de subsidieregeling. Dit op basis van een offerte en vanaf 1 augustus 2021. Het moet gaan om nieuwe bomen. Onderaan deze pagina van ‘Iedereen een Boom’ is een lijst  te vinden. Daarop staan soorten bomen en bosplantsoen waar men subsidie voor kan krijgen. Voor de aanplant kan men advies inwinnen bij een hovenier of kweker. Of men kan een kijkje nemen op de kennisbank van Natuur en Milieu Overijssel.  Of contact met hen opnemen door een mail te sturen naar iedereeneenboom@overijssel.nl.

Samenwerking met gemeenten en terreinbeherende organisaties

Wie een goed idee heeft maar geen grond, kan kijken of hij of zij voor grond in de buurt toestemming kan krijgen van de grondeigenaar. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert initiatieven om bomen te planten op de grond van Overijsselse gemeenten. Ook op gronden van de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. Als initiatief vraagt de planter toestemming aan de grondeigenaar. Hij of zij doet de subsidieaanvraag, ontvangt de subsidie en plant de bomen. Ze komen op de beschikbare grond van één van deze partijen.

Dus wie een inspirerend verhaal heeft als sportclub, ondernemer of buurt om bomen te planten, kan een plan maken en de subsidie aanvragen! Meer informatie over de subsidieregeling en voorwaarden zijn te vinden op deze webpagina.

Inspiratie voor boomaanplant

Inmiddels staat de teller voor nieuwe bomen in Overijssel al op ruim 60.000! In het online magazine van Natuur voor Elkaar zijn  verhalen te lezen over ‘Iedereen een Boom’ en haar spin-offs. Zo is er in gemeente Hof van Twente een actieve bomenwerkgroep opgericht en investeren ondernemers in nieuw bos om zo hun CO2-uitstoot te compenseren.

www.iedereeneenboom.nl

Over Plan Boom

Plan Boom is een landelijk project van de Natuur en Milieufederaties. De ambitie is om in heel Nederland maar liefst 10 miljoen bomen te planten! Dat betekent dat er ook in Overijssel een hoop bomen zullen bijkomen: 1,1 miljoen welteverstaan, voor elke Overijsselaar één! Om deze ambitieuze plantplannen te kunnen realiseren werken ze in Overijssel nauw samen met verschillende partners onder de vlag Iedereen een boom. Meer weten? Check www.iedereeneenboom.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button