KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Nieuwe subsidieregeling voor isolatie woningen

Zwolle – Per januari 2024 gaat de Subsidieregeling woningisolatie Zwolle 2024 van start. Hiermee beoogt de gemeente in tenminste 686 lage label woningen de isolatie (en ventilatie) te verbeteren, en daarmee
energiebesparing te realiseren. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 760.000,-. Het blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Doe-het-zelvers

Binnen Zwolle is (met uitzondering van de wijk Berkum), nog geen tegemoetkoming beschikbaar voor doe-het-zelvers. Zij die gebruik willen maken van landelijke subsidies worden daardoor gedwongen werkzaamheden te laten uitvoeren door professionele marktpartijen. Dit is duurder dan zelf doen en krapte op de markt kan leiden tot een belemmering.

Doordat de regeling zowel door doe-het-zelvers als voor het betalen van facturen van een isolatiebedrijf kan worden benut, spreekt de gemeente een zo breed mogelijke groep aan. Dit is met uitzondering van Berkum, vanwege de daar beschikbare BEN-subsidie (Programma Aardgasvrije Wijken). Ze stelt geen extra voorwaarden waaraan deelnemers moeten voldoen, bovenop de door het Rijk opgelegde voorwaarden.

Inwoners uit de buurt

Voor de Subsidieregeling Woningisolatie werkt de gemeente samen met lokale initiatieven (nu verenigd in het platform Duurzaam Zwolle) die inkoopacties houden en de landelijk gefinancierde Participatie Coalitie. Deze acties worden vormgegeven door inwoners uit de buurt. Zij bepalen samen welke maatregel er zal worden genomen en welke leverancier de werkzaamheden uitvoert.

Omdat Zwolle “het samen doen” wil stimuleren, is er per woning meer subsidie voor isolatie (€ 1.300,-) beschikbaar voor deelnemers aan collectieve acties, mits deze zijn aangemeld bij de gemeente. Ze vindt het belangrijk dat deelname niet beperkt is tot buurten waar actieve bewoners wonen. Ze kiest er daarom voor in samenwerking met de initiatieven, inkoopacties waar mogelijk stadsbreed te communiceren en open te stellen voor inwoners uit andere buurten. Zo kan iedereen meeprofiteren van dit voordeel.

Vereniging van Eigenaren

De regeling is niet van toepassing op woningen en appartementen in een complex met een Vereniging van Eigenaren. Voor eigenaar-bewoners van woningen in een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE) behoeft verduurzaming een andere aanpak. Er is sprake van complexe financiële, ruimte-technische, economische en organisatorische structuren. Er is daarom een aparte VvE-regeling en aanpak in ontwikkeling, waarbij de voorwaarden passend zijn gemaakt voor VvE’s. De middelen voor de uitvoering van deze regeling zijn reeds aangevraagd bij het Rijk, en komen bovenop de reeds ontvangen middelen.

De doelgroep zal worden aangeschreven en ook is er communicatie via de gebruikelijke kanalen, online en offline. Tevens komen er acties in de stad. Gerichte ondersteuning biedt Zwolle verder via het Energieloket.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button