KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Klimaatsubsidie waterschap voor Overijssel nu al op

Subsidieregeling succesvol: steeds meer inwoners vergroenen eigen omgeving

Zwolle – Het Overijsselse budget van 197.000 euro voor het stimuleren van acties om eigen huis, tuin en
leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten is na vier maanden al op. Veel initiatieven in het
Overijsselse deel van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kunnen hierdoor
worden uitgevoerd. “Fijn om te zien dat onze klimaatsubsidie zo gewild is”, zegt Hans Wijnen,
bestuurslid van het waterschap. Het budget van 197.000 euro was inclusief een bijdrage van de
provincie Overijssel. Voor Drenthe is nog een kleine 100.000 euro beschikbaar.

“Dat het budget voor Overijssel zo snel op is, laat zien dat steeds meer inwoners actie ondernemen”,
gaat Wijnen verder. “Het moest de afgelopen jaren even op gang komen, maar gaat nu als een razende.
Top om dit te zien! Aan de andere kant vind ik het jammer dat we dit jaar geen nieuwe initiatieven in
Overijssel meer kunnen steunen. Voor Drenthe geldt dat nog wel. Ook daar gebeuren al mooie dingen.”

Dat het budget voor Overijssel zo snel op is, laat zien dat steeds meer inwoners actie ondernemen Hans Wijnen, bestuurslid van het waterschap

 

“De zaag erin”

Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de
tuin en wijk. Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die de woonomgeving bestendiger maken
tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Wijnen: “Het regent tegenwoordig vaker en harder. Al dat
water moet wel weg kunnen, het liefst de grond in, zodat we het niet ‘kwijt’ raken. Hoe meer reserves in
de grond, hoe beter we voorbereid zijn op juist het tegenovergestelde: periodes van droogte.”
Bij hoge temperaturen kan de warmte niet weg. Door hierop te anticiperen in eigen tuin, straat of wijk
worden twee vliegen in één klap geslagen: minder risico op wateroverlast bij veel neerslag en natuurlijke
verkoeling bij hoge temperaturen. “Daarnaast kan ook de riolering worden ontlast door er voor te zorgen
dat er minder regenwater het riool inloopt. Bijvoorbeeld door meer groen en minder tegels te gebruiken
in je tuin of door je regenpijp af te koppelen van het riool. Gewoon de zaag erin. Zo simpel kan het zijn.”

Vooral groene daken en schoolpleinen

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo
dient het plaats te vinden binnen het werkgebied van WDODelta én in bebouwd gebied (dorpskern,
stad). Tevens moet het een blijvende verbetering opleveren om wateroverlast of juist droogte of hitte
tegen te gaan én is het de bedoeling dat de klimaatacties in een groter verband worden opgepakt.
“Onze subsidie voor Overijssel is verleent aan verschillende initiatieven”, licht Wijnen toe. “De grootste
aanvraag kwam uit Zwolle, waar een collectief van 32 huishouden in totaal 623 m2 groen dak liet
installeren. De overige waren voor 5 groene schoolpleinen, 287 huishoudens verenigd in 22 collectieve
aanvragen, waaronder één van 445 m2 van een speeltuingebouw, en een gezamenlijke aanvraag van
17 huishoudens waarvoor subsidie is verleend voor regentonnen en ondergrondse wateropslag.
Prachtige acties!”

Drenthe volgt?

Wijnen hoopt met deze voorbeelden Drenten te inspireren. “In de subsidiepot voor Drenthe zit nog een
kleine 100.000 euro. Ik wil onze Drentse inwoners graag oproepen om ook samen met buurtbewoners,
vrienden of kennissen het initiatief te pakken om ook hun tuinen en daken klimaat-proof te maken. Als
iedereen zijn steentje bijdraagt – of liever gezegd, afdraagt – zijn we beter toegerust op het
veranderende klimaat.”

Op www.wdodelta.nl/klimaatactief houdt het waterschap wekelijks de tussenstand bij en staan
voorbeelden en tips om aan de slag te gaan.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren