Natuur & Duurzaam

Provincie Overijssel geeft opnieuw subsidie aan Groene Loper

Mensen en groen met elkaar verbinden

Zwolle – De provincie Overijssel geeft ook de komende twee jaar subsidie aan Groene Loper Overijssel. Deze provincie brede groene beweging om mensen meer bij natuur in de eigen leefomgeving te betrekken kan in 2019 en in 2020 gebruik maken van jaarlijks 140.000 euro. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt buurtinitiatieven om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. In 9 Overijsselse steden en gebieden zijn Groene Lopers actief: Zwolle, Deventer, Almelo, Enschede, Losser-Oldenzaal, Hof van Twente, Hengelo, IJsseldelta en het Vechtdal. De afgelopen vier jaar heeft de provincie Overijssel de negen lopers ook financieel ondersteund.

Nieuwe subsidie

De nieuwe subsidie aan Groene Loper Overijssel werd door gedeputeerde Hester Maij van natuur bekend gemaakt tijdens het congres vier jaar Groene Loper Overijssel dat op 13 december in Deventer werd gehouden. “Groene Loper projecten hebben bewezen dat ze mensen meer en directer betrekken bij het groen in hun omgeving. De natuur dichtbij huis beleven. Dat past helemaal bij de ambitie die de provincie en maatschappelijke organisaties in hun gezamenlijke natuurvisie hebben vastgelegd. Inwoners van Overijssel moeten heel gemakkelijk met natuur in aanraking kunnen komen. Dat doen we ook met publieksacties als de Groenste Straat van Overijssel en de actie om de komende jaren alle schoolpleinen te vergroenen. Ik hoop uiteraard dat er meer Groene Lopers in Overijssel komen”, aldus Hester Maij. Het idee voor de Groene Loper is in 2015 ontstaan. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn de provincie Overijssel, Landschap Overijssel en IVN Overijssel. Het doel is om een provincie dekkend netwerk van Groene Lopers te ontwikkelen zodat elk groen initiatief zich bij dit netwerk kan aansluiten. Tijdens het congres reikte gedeputeerde Maij ook een cheque van 500 euro uit aan Gerrit Maring van Groene Loper Hengelo voor het meest aansprekende idee van de congresbezoekers voor een groene activiteit. Gerrit Maring heeft het idee voor een ‘bomenguerilla’. Inwoners kweken in eigen tuin bomen op, bijvoorbeeld in een paar jaar uit een kastanje een kastanjeboom. Dit kost niets. Is de boom groot genoeg, dan wordt deze in de openbare ruimte geplaatst, bijvoorbeeld bij een school. Dit wordt dan gedaan in overleg met omwonenden. Een echt bewonersinitiatief dus.

Zichtbare vergroening

Groene Loper was de afgelopen vier jaar succesvol: bewoners geven aan zich meer betrokken te voelen bij natuur en landschap bij hen in de buurt en de projecten leiden tot zichtbare vergroening van de omgeving. Ook versterkt Groene Loper de sociale samenhang in buurten en straten. Groene Loper Zwolle organiseerde bijvoorbeeld deze zomer de actie ‘maak je buurt groen tijdens Burendag’. Bijna 30 buurtinitiatieven kregen hulp van Groene Loper bij het aanvragen van financiële steun voor het ‘vergroenen’ van hun buurt tijdens Burendag. Daarnaast konden deze initiatieven voordelig biologische bloembollen inkopen via Groene Loper. Groene Loper Almelo kent een bonte verzameling van prikkelende groene projecten en buurtinitiatieven. Van idylles, bloemenweides en een cursus bushcraft tot educatieprojecten en lezingen over onder andere voedselbossen en de Kleine IJsvogelvlinder. Een ‘wisseltuin’ (moestuin) zorgt in Almelo voor verbinding tussen een zorgcentrum, buurtbewoners en leerlingen van praktijkschool Het Erasmus die hier hun ‘groenervaring’ opdoen.

Voor meer informatie : Groenelopersoverijssel

Gerelateerde artikelen

Back to top button