Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Tegemoetkoming wijkcentra Covid-19

Zwolle – Wethouder Michiel van Willigen stelt voor om een tijdelijke Subsidieregeling Tegemoetkoming wijk- en buurtaccommodaties COVID-19 in te stellen om de wijk- en buurtgebouwen tegemoet te komen in het geleden verlies door de coronamaatregelen. Dat zegt hij in een nota aan de gemeenteraad van Zwolle.

In het 5e maatregelenpakket coronacrisis (septembercirculaire 2021) heeft het rijk voor de gemeente Zwolle een budget opgenomen voor Buurt- en dorpshuizen 2021 van € 77.000. Onlangs heeft het college een uitvraag gedaan bij de wijkcentra (wijk-, dorps- en buurhuizen) naar de financiële gevolgen van de coronacrisis in 2021 en de doorwerking hiervan in jaren 2022 en verder. Van diverse wijkcentra kreeg zij te horen dat zij, ondanks de rijksregelingen, financieel nadeel hebben ondervonden van de coronacrisis. Zo is noodzakelijk onderhoud uitgesteld en zijn gereserveerde bedragen voor investeringen gebruikt om het tekort aan te vullen.

Zonder winstoogmerk

Aangezien het organisaties betreft zonder winstoogmerk en daarmee de financiële reserves beperkt zijn is de financiële continuïteit van deze organisaties in meer of mindere mate onder druk komen te staan. Met de tegemoetkoming wordt geprobeert het financiële nadeel enigszins te compenseren.

De wijkcentra maken onderdeel uit van de sociale basis. De regelingen zijn gericht op die wijkcentra die van de gemeente al structureel subsidie ontvangen omdat zij deze vanuit het sociaal beleid van belang acht voor inwoners. Deze structuur wil het college in stand houden.

Het bedrag van de subsidie is 77.000 euro.

Gerelateerde artikelen

Back to top button