KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Berkum loopt voorop met subsidie aardgasvrije wijk

Zwolle – Sinds 2018 is Berkum gemeentelijke en provinciale proeftuin in het kader van de energietransitie.
Samen met de wijkbewoners en woningcorporaties doet de gemeente hier ervaring op met het -op
basis van gelijkwaardige samenwerking- zetten van stappen richting een aardgasvrije wijk. De wijk komt daardoor eerder in aanmerking voor subsidies. Dat blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Uitwerking regeling

De afgelopen periode is samen met de projectgroep BEN (Berkum Energie Neutraal) en een groot aantal inwoners uit de wijk (verenigd in de klankbordgroep BEN) op basis van de PAW subsidie een regeling uitgewerkt die 1.500 Berkumers met een eigen woning extra stimuleert hun woning te verduurzamen. Hierbij is o.a gebruik gemaakt van de resultaten van de Berkum enquête uit 2021 en de gesprekken die zijn gevoerd met deelnemers van de verduurzamingspilots die in de wijk zijn uitgevoerd.

De regeling leert de gemeente weer veel over het proces, het tempo, obstakels en de motivatie van woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen. De ervaringen die ze opdoet in Berkum gebruikt ze voor het versnellen en verbeteren van de warmtetransitie in de rest van de stad. Ook legt ze de ervaringen terug aan het landelijke PAW programma.

Energiearmoede

In deze tijden waarin veel gezinnen in energiearmoede terecht komen, kan de publieke opinie negatief
zijn over het feit dat in één wijk extra geld beschikbaar is voor verduurzamen, terwijl de rest van de
stad dit niet krijgt. Enerzijds is dit begrijpelijk. Echter, Berkum is een proeftuin en er wordt in dit kader
veel van de wijkbewoners gevraagd. Veel stappen worden voor het eerst gezet in Berkum, en dat gaat
gepaard met risico’s. Dit wettigt een extra stimulans voor wijkbewoners. Op het gebied van
energiearmoede werkt de gemeente hard aan het ondersteunen van de meest kwetsbare huishoudens
in het project ‘Warm Thuis’.

Kosten

De eerste subsidietermijn is voor 1 jaar. Tot en met 31 oktober 2023 wordt een bedrag van 2 miljoen
euro gereserveerd voor deze regeling. Periodiek kijkt men hoe dit bedrag wordt benut. Van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2028 wordt de resterende 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Mocht het aantal aanvragen leiden tot noodzakelijke aanpassing in de tijd van het plafondbedrag, dan zal de gemeente in overleg met SDB hier flexibel mee omgaan. In februari 2023 worden de eerste uitvoeringsmaanden geevalueerd en waar nodig vindt bijstelling plaats.

Gerelateerde artikelen

Back to top button