Kunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Juridische bestendiging ANNO

Zwolle – De sluiting van het Stedelijk Museum Zwolle is in 2021 afgerond door het nog zittende bestuur. Het
voornemen is nu om de Stichting Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) voort te zetten als een fonds dat de
cultuurhistorie van de stad Zwolle onder de aandacht wil brengen van haar burgers. Dat blijkt uit een nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De naam van de nieuwe stichting wordt Stichting Cultuurhistorie Zwolle. Er worden financiële bijdragen voor verstrekt aan initiatieven die daaraan bijdragen. De benodigde financiële middelen worden gevonden in het resterende bezit van de stichting blijkend uit de jaarstukken over 2021 (naar verwachting ruim € 200.000,–). Overwogen wordt verder om (later) ook financiën te gaan genereren.

Sociaal plan levert geld op

Het sociaal plan van het stedelijk museum voor haar medewerkers heeft een positief resultaat opgebracht van 200.000 euro. Dit geld komt als voortzetting van de oude stichting, bij de nieuwe stichting terecht.

Belang voor de stad

De Stichting Cultuurhistorie Zwolle is derhalve een voortzetting van de Stichting Stedelijk Museum Zwolle. Zij is van mening dat het voor de betrokkenheid bij en het begrip van de burgers voor de stad Zwolle van groot belang is om aandacht te genereren voor haar cultuurhistorie. Zwolle is een oude stad, met van oudsher een belangrijke regio- en doorgangsfunctie en met veel zichtbare sporen van het verleden.

Om deze sporen te duiden worden er veel initiatieven en activiteiten ontwikkeld, door particulieren en overheid. Deze initiatieven worden regelmatig geconfronteerd met financiële drempels. Daarom wil Stichting Cultuur Historie Zwolle een fonds creëren dat aan dergelijke initiatieven financiële ondersteuning kan bieden en daarmee bijdraagt aan het verbreden van de kennis omtrent de culturele en historische waarden van de stad Zwolle.

Dit wil zij doen door het bewustzijn van en de betrokkenheid bij de culturele historie te vergroten en door op te komen voor de Zwolse historische collectie als geheel. Generaties na ons en ook wijzelf kunnen zo genieten van historische kunst en cultuur die fascineert en inspireert.

Gerelateerde artikelen

Back to top button