EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolse bedrijven krijgen steun voor duurzame energieplannen

Zwolle – Bedrijven in Zwolle verbruiken veel energie en kunnen daardoor het verschil maken in het streven van de overheid naar verduurzaming. Bedrijven willen wel, maar hebben hulp nodig om te weten waar te beginnen. De gemeente Zwolle komt daarom met subsidie om bedrijven op bedrijventerreinen te helpen bij het maken van plannen om hun energiegebruik te verduurzamen. De plannen stemt men af op de specifieke behoeften van elk bedrijf.

Bedrijven nemen een aanzienlijk deel van het totale energieverbruik in Zwolle voor hun rekening: in 2021 maar liefst 442 mln kWh ofwel 75% van het totale elektriciteitsverbruik. Daarnaast gebruiken ze bijna de helft van alle gasverbruik. Met het oog op klimaatdoelen en de noodzaak om uitstoot te verminderen, moedigt de overheid inwoners, organisaties en bedrijven aan om te investeren in duurzaamheid. De gemeente Zwolle stelt een subsidie beschikbaar om lokale bedrijven daarbij te steunen. Vaak hebben ze de handen al vol aan hun core business. Voor een periode van drie jaar is totaal € 600.000 gereserveerd om hulp te bieden.

Energiemakelaars

Om het plan in goede banen te leiden, werken parkmanagers, coöperaties, initiatiefnemers en bedrijven samen in uitvoeringsorganisaties op de bedrijventerreinen. Deze organisaties fungeren als energiemakelaars en hebben als doel de verduurzaming van individuele bedrijven te organiseren en te monitoren. Momenteel zijn er al coöperaties opgezet op de bedrijventerreinen Marslanden en Hessenpoort, terwijl OVB (Oosterenk, Vrolijkheid, Berkum) en Voorst zich voorbereiden op een soortgelijke aanpak.

Smart Energy Hubs

Bedrijven krijgen hulp bij het opstellen van meerjarige verduurzamingsplannen (MJVP’s). Die plannen zijn afgestemd op de situatie per bedrijf, inclusief gebouwen, processen, installaties en wagenpark. Het MJVP bevat een gedetailleerd plan voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Daarnaast brengt men benodigde investeringen in kaart. Het MJVP financiert men deels met subsidie, deels door de ondernemer. De plannen worden gerealiseerd door de ondernemer zelf.

Een bijzonder initiatief is de ontwikkeling van Smart Energy Hubs, waarmee vraag en aanbod van energie binnen het lokale netwerk wordt uitgewisseld om netcongestie of schaarste te voorkomen. Wethouder Arjan Spaans (Energietransitie): “Ik verwacht de leerwinst uit de opzet van de eerste Smart Energy Hub op Hessenpoort eind dit jaar te kunnen inzetten voor een verkenning op Voorst.”

Voortrekkersrol

“De aanpak voor de Zwolse bedrijfsterreinen belicht de voortrekkersrol die de stad wil spelen op het gebied van energietransitie”, vervolgt Spaans. “Deze aanpak draagt bij aan klimaatdoelstellingen, maar versterkt ook de lokale economie door bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun energiehuishouding. Naast deze samenwerking met onze Zwolse bedrijven, zullen we ook de provincie een bijdrage vragen om het plan breder te kunnen uitrollen. Daardoor kunnen we de grootste impact maken op de energietransitie.”

“Deze aanpak draagt bij aan klimaatdoelstellingen, maar versterkt ook de lokale economie.” Wethouder Arjan Spaans

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button