KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Provincie start subsidieregeling aanleg warmtenetten

Zwolle – De provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig omdat de aanleg van deze netten op dit moment onvoldoende van de grond komt. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de aanleg van warmtenetten versnelt. Zo leveren zij een bijdrage aan de duurzame energieambities van de provincie Overijssel. Overijssel is de eerste provincie die de aanleg van warmtenetten op deze manier ondersteunt.

Er komt een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten, het Energiefonds Overijssel bereid zich voor op het verstrekken van leningen aan warmtenetten, en er komt extra ondersteuning voor onderzoek naar de haalbaarheid van projecten, en versterking van de organisatie ervan.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: “Warmtenetten zijn voor veel Overijsselse wijken de oplossing voor de overgang naar duurzame warmte. Alleen is de betaalbaarheid van de warmtenetten een belangrijk vraagstuk. Omdat partijen op dit moment vooral op elkaar wachten, loopt de warmtetransitie vertraging op. Als provincie willen we dit doorbreken.

Met de maatregelen die we nu aankondigen helpen wij initiatiefnemers de zogeheten onrendabele top te financieren. Gedeputeerde Tijs de Bree

 

Daarnaast ondersteunen wij ook op andere onderdelen in de realisatie. Doel is om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Tegelijkertijd roep ik de rijksoverheid op om ook oplossingen te bieden voor een snelle aanleg van warmtenetten.”

Rol warmtenetten

Veel warmte van bedrijven vervliegt nu nog in de lucht of stroomt als koelwater de rivier in. Die warmte kan men gebruiken om huizen te verwarmen. Ook wekt men duurzame warmte op in biomassa installaties1 of gewonnen uit de ondergrond. Om de warmte te transporteren zijn warmtenetten nodig. Op dit moment kent Overijssel zo’n 15 initiatieven, die vaak langzaam van de grond komen. Uit de visies van gemeenten blijkt dat voor zo’n 75 wijken een warmtenet de mogelijke oplossing is voor de overgang naar duurzame warmte. De subsidieregeling kan projecten helpen de onrendabele top te financieren. Daarnaast zijn de maatregelen bedoeld om onzekerheden te dekken in de eerste fase van de aanleg. Voor de maatregelen trekt de provincie 7 miljoen euro uit. Het geld is afkomstig uit de Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche, waarover Provinciale Staten in het voorjaar hebben besloten.

Doelstellingen

De provincie Overijssel heeft als doelstelling dat in 2023 20% van de gebruikte energie duurzaam is opgewekt. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is. In de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel werkt de provincie samen met tal van partners in de samenleving aan maatregelen die bijdragen aan deze doelstellingen. Naast verduurzaming van de elektriciteit (zonnepanelen, windenergie) gaat het ook om de overgang naar nieuwe, duurzame vormen van warmte om uiteindelijk aardgas te vervangen.

1 ) Voor de regeling wordt toepassing van houtige biomassa op structurele schaal uitgesloten. Wel is toepassing mogelijk als tijdelijke oplossing bij de opstart of op piekmomenten.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com

Lees ook

Back to top button