KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Gemeente Zwolle wil gezondheidsachterstanden verminderen

Zwolle – De gemeente Zwolle wil de verschillen in de gezondheid van haar inwoners verkleinen. Dat staat in een beleidsnota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De gezonde leefstijl van Zwolse inwoners gaat er niet op vooruit

In de cijfers is te zien dat de laatste jaren de gezonde leefstijl van mensen er niet op vooruit is gegaan.
De corona pandemie lijkt hier een extra effect op te hebben gehad. Dit geldt zowel voor landelijk als de
gemeente Zwolle. De Zwolse inwoners bewegen minder, zijn zwaarder en ook het alcoholgebruik is
toegenomen. In 2016 voldeed 77% van de senioren aan de beweegrichtlijn. In 2020 is dat sterk
gedaald naar slechts 40%.

Het percentage inwoners met overgewicht is ook toegenomen, voor zowel
jeugd, volwassenen als ouderen. Dit onderstreept dat het belangrijk is om in te zetten op het bevorderen van een
gezonde leefstijl en dan met name bij de inwoners waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn.
Daarom zet het college van burgemeester en wethouders extra in op mensen in een kwetsbare positie. En richt zij een subsidieregeling specifiek op gezondheidsbevorderende activiteiten voor kwetsbare inwoners en jeugd.

Regeling gezondheid 2022-2026

Met deze regeling wil het college een bijdrage leveren aan een gezonder Zwolle. Ze wil
organisaties in de stad en inwoners stimuleren om activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de
gezonde leefstijl van kwetsbare inwoners en jeugd.

De term gezonde leefstijl wordt breed geïnterpreteerd. Het gaat niet alleen om voorkomen van
overgewicht of voldoende bewegen, maar ook om voorkomen of verminderen van middelengebruik.
Hiermee kunnen aanvragen voor de subsidieregeling ook worden ingezet ter preventie van
middelengebruik bij jeugd, waar nu ook aan wordt gewerkt binnen de opgave jeugd en veiligheid,
gebaseerd op de elementen van het IJslands preventiemodel.

Subsidie aanvragen

Iedereen kan een aanvraag indienen bij de subsidieregeling gezonde leefstijl Zwolle, mits het plan
voldoet aan de voorwaarden. De gemeente wil hiermee voorkomen dat alleen de partijen of inwoners subsidie
ontvangen die de weg naar de gemeente goed kennen. En om inwoners aan te moedigen initiatieven
rondom gezonde leefstijl te ontwikkelen. Voor het verkleinen van gezondheidsverschillen heeft men elkaar nodig.

Met een maximum van 500 euro kunnen sport- en buurtverenigingen een aanvraag doen voor het
gezonder maken van hun kantine, zoals gezonder eten, minder alcohol en rookvrij maken. Een
belangrijke voorwaarde is dat team Fit van JOGG hierbij betrokken is. De methodiek van JOGG sluit
goed aan bij het gezondheidsbeleid.

JOGG is een landelijke organisatie die bouwt aan een lokaal, landelijk en internationaal werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button