begroting

Politiek & Opinie

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over jaarstukken 2023

Op maandagavond 24 juni 2024 was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te debatteren over de jaarstukken van 2023, de…

Meer
Politiek & Opinie

Op 24 juni debatteert de Zwolse gemeenteraad over de uitvoering van de begroting

De gemeenteraad van Zwolle debatteert op 24 juni over de jaarstukken, de beleidsrapportage en de Meerjaren Prognose Vastgoed. Lees in…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Begroting Integraal Zorg Akkoord gelanceerd

Met het goedkeuren van de begroting voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wil Zwolle passende zorg waarborgen en de kwaliteit…

Meer
Politiek & Opinie

Reageren op gemeentebegroting 2024

Onlangs is de begroting 2024 van de gemeente Zwolle gepubliceerd. Bent u benieuwd naar het financieel beleid voor het komende…

Meer
Politiek & Opinie

Inspreekmoment Perspectiefnota en debatten van de gemeenteraad op 26 juni

Op 26 juni is het inspreekmoment voor de Perspectiefnota en zijn er twee debatten van de gemeenteraad. Bekijk de informatie…

Meer
Zorg & Welzijn

College bereid begroting Sociaal Domein voor

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle is bezig met een nieuwe programma-indeling. Op basis daarvan stelt men de…

Meer
Zorg & Welzijn

Zwols college B en W vraagt extra gelden aan voor bijstand

De gemeente Zwolle heeft een tekort op het BUIG-budget. Onder de BUIG vallen de algemene bijstand levensonderhoud, IOAW, IOAZ, BBZ…

Meer
Natuur & Duurzaam

Planten voor Kamerleden en ministers in het kader van #nietzondernatuur

Ministers Van der Wal voor Natuur en Stikstof en Adema van Landbouw Natuur en Visserij en diverse Tweede Kamerleden namen…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle wil Mobi-hubs uitbreiden en gaat investeren

De gemeente Zwolle maakt in haar begroting voor 2023 ruimte voor mobiliteitshubs op plekken in de stad. Daar staat 115.000…

Meer
Natuur & Duurzaam

Er is 200.000 euro beschikbaar voor de ‘Natuurinvesteringsagenda’

Volgens de wens in het coalitieakkoord investeert de gemeente Zwolle in de natuur, en wel met incidenteel 200.000 euro. Dat…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeentelijke begroting: 4,5 ton extra voor ouderenbeleid in 2023

Er moet meer aandacht komen voor de Zwolse ouderen. Daarom is er in de gemeentelijke begroting voor 2023 een bedrag…

Meer
Politiek & Opinie

Er komt geld voor jongerenplatform en kinderraad

In de begroting voor het komende jaar zijn bedragen opgenomen voor een jongerenplatform en kinderraad/kinderburgemeester. Voor de kinderraad en -burgemeester is…

Meer
Verkeer

Wipstrikkerallee op de nominatie om 30-kilometerzone te worden

De maximumsnelheid op wegen binnen de ringweg van Zwolle moet zo veel mogelijk worden teruggebracht van 50 naar 30 kilometer…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap gaf minder uit, maar voorziet prijsstijgingen en schaarste voor volgend jaar

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar 8,7 miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat…

Meer
Politiek & Opinie

Regionaal Serviceteam Jeugd houdt geld over

De uitvoeringskosten van het RSJ IJsselland (Regionaal Serviceteam Jeugd) zijn voor 2023 begroot op 1,72 miljoen Euro en dat is…

Meer
Politiek & Opinie

Begroting Omgevingsdienst Zwolle heeft positief resultaat

Doordat het aandeel van Zwolle in het primaire proces per saldo afneemt betaalt de gemeente een lager percentage van de…

Meer
Zorg & Welzijn

GGD geeft winstwaarschuwing voor 2022

Na de structurele teruggave vanaf 2020 aan de gemeenten voor een totaalbedrag van 400.000 euro heeft de GGD geen financiële…

Meer
Politiek & Opinie

Waar gaat het belastinggeld van de Zwollenaar naartoe?

De gemeenteraad was vrijdag 12 november de gehele dag en een deel van de avond bijeen om te spreken en…

Meer
Natuur & Duurzaam

College wil investeren in Doepark Nooterhof

Het college wil jaarlijks 150.000 euro vrijmaken voor het doepark, dat staat in de begroting. Onder andere het leren over…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag gemeenteraadsvergadering over Jeugdhulp

Maandagavond 17 mei debatteerden de gemeenteraad en wethouder Michiel van Willigen met elkaar over de begrotingsoverschrijding van de jeugdhulp agenda.…

Meer
Economie

Zwolse gemeentebegroting 2017 ziet er gunstig uit

Zwolle – De Zwolse gemeentebegroting voor 2017 ziet er gunstig uit. Dankzij het behoedzame financiële beleid dat de gemeente Zwolle…

Meer
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren