Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Begroting Omgevingsdienst Zwolle heeft positief resultaat

Zwolle – Doordat het aandeel van Zwolle in het primaire proces per saldo afneemt betaalt de gemeente een lager percentage van de gehele begroting van de omgevingsdienst (van 15,5% naar 14,4%). Dit staat in een nota die wethouder William Dogger stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Dit komt doordat Zwolle, in tegenstelling tot sommige andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, bij de oprichting voldoende formatie heeft ingebracht. Er is dan ook te zien dat bij andere deelnemers die veel kleiner zijn dan Zwolle de bijdragen stijgen met bedragen van € 300.000 of meer. Dit komt doordat alle gemeenten hun financiële inbreng af moeten stemmen op hetgeen ze ook van de OD afnemen.

De OD sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 108.433. Dit positieve resultaat bestaat uit diverse voor- en nadelen, de belangrijkste reden is corona en het daardoor verplichte thuiswerken.

Niet duidelijk

Gevolg van de verlaging van formatieve inbreng van Zwolle aan de OD is wel dat werkzaamheden op het gebied van bodem en geluid, die bij de oprichting bij de OD zijn ingebracht, weer door de gemeente Zwolle zelf uitgevoerd moeten worden. Wat hiervan de omvang zal zijn, is momenteel nog niet geheel duidelijk. Bij het opstellen van de begroting 2023 van de gemeente Zwolle komt het college hierop terug.

Daarnaast zal de 2% efficiencydoelstelling die in de begroting nog is opgenomen voor de jaren 2023-
2025 niet meer ingevuld worden. Dit nadeel loopt op van € 30.000 in 2023 naar € 90.000 in 2025.

Begroting 2023

De wethouder is van mening dat de OD een afgewogen begroting 2023 heeft opgesteld waarin de bestuurlijke
besluiten zijn verwerkt die moeten zorgen voor een robuuste OD die klaar is voor haar taken in de toekomst. Hij stelt dan ook voor aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de begroting 2023. Wel stelt hij voor om via een zienswijze de OD op te roepen om zo snel mogelijk te starten met het realiseren van de formatieve uitbreiding waarin de begroting 2023 voorziet, zodat de dienstverlening richting bedrijven maar ook de deelnemers op het gewenste niveau komt.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button