Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

GGD geeft winstwaarschuwing voor 2022

Zwolle – Na de structurele teruggave vanaf 2020 aan de gemeenten voor een totaalbedrag van 400.000 euro heeft de GGD geen financiële buffer om extra structurele uitgaven op te vangen. In de begroting 2023 is daarom een verhoging van de inwonerbijdrage opgenomen. Dat staat in een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van Zwolle en tien andere gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. De gemeenteraad moet nu instemmen met de begroting van de GGD voor het komende jaar.

Informatie en suïcidepreventie

GGD benoemt dat er een structurele impuls nodig is voor een versterking van hun organisatie op het gebied van onder andere informatiebeveiliging, privacybescherming en de doorontwikkeling als netwerkorganisatie. Dit is volgens de GGD voorwaardelijk aan het goed in kunnen blijven spelen op ontwikkelingen en toekomstige crisissen

GGD heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op suïcidepreventie. Het regionale programma ‘Zelfmoord? Praat erover!’, dat de GGD coördineert, sluit aan bij de landelijke agenda en werkt samen met 113 Zelfmoordpreventie. In december 2021 heeft het college van Zwolle aangegeven dit nieuwe beleid te ondersteunen, maar dit in de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling (november 2022) mee te willen nemen. Voor Zwolle een structurele kostenpost ad € 12.660. Gezien dit relatief klein bedrag is de GGD van mening dat integrale afweging en daarmee vertraging bij de GGD niet wenselijk is.

Tevens worden enige bedragen voor het Rijks Vaccinatie Programma (RPV) overgeheveld van de rijksoverheid naar de gemeenten.

Geen buffer

De algemene inwonerbijdrage van Zwolle wordt structureel verhoogd met 268.000 euro, als de begroting 2023 van GGD IJsselland wordt vastgesteld. Dit betekent dat de verhoogde inwonerbijdrage ook terugkomt bij de begroting 2023 van de gemeente.

Van de 268.000 euro is ongeveer 120.000 euro nieuw beleid: investeringen in de basis GGD, bedrijfsvoering en project suïcidepreventie. De overige verhoging is toe te rekenen aan verrekeningen van het gemeentefonds en prijs- en loonaanpassingen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button