Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag gemeenteraadsvergadering over Jeugdhulp

Zwolle – Maandagavond 17 mei debatteerden de gemeenteraad en wethouder Michiel van Willigen met elkaar over de begrotingsoverschrijding van de jeugdhulp agenda. Aan het begin van dit kwartaal werd duidelijk dat er een begrotingsoverschrijding is voor Jeugdhulp over 2020 van 3 miljoen euro. Het totale bedrag is iets groter, maar daar staat een incidentele bijdrage van het rijk tegenover.

De fracties in Zwolle maken zich hier zorgen over. De VVD, als indiener van het agendapunt, begon in de reeks van betogen. Zij vindt dat het soms mee zit en soms tegen, en dat ieder mens weleens een steuntje in de rug nodig heeft. De uitgaven en inkomsten zijn echter niet in balans. Het verschil is zo’n 10%. Om dit op te lossen zou de gemeente meer moeten monitoren. Interrupties van ChristenUnie en SP komen aan met de boodschap dat monitoren niet de oplossing is, en dat dat de problemen bij jongeren niet wegneemt. De wethouder zegt dat een kwartaalmonitoring, zoals de VVD dat wil, niet de benodigde diepgang kan hebben. Bij een halfjarige monitoring kan dat wel.

Door corona zijn de problemen bij de jeugd ook toegenomen. Er zijn niet meer jongeren in beeld, maar de problemen zijn wel complexer. Momenteel zijn er 3300 jongeren in Zwolle in behandeling met jeugdhulp. In totaal heeft Zwolle 25.000 jongeren onder de 18, dus het probleem lijkt niet heel erg groot. Een voorbeeld van een probleem dat vaker optreedt en bij jongere kinderen, zijn eetstoornissen. Dat is een probleem dat veel langdurige zorg vergt.

Groen Links ziet dat er voor de jeugdhulp in Zwolle structureel geld nodig is. Er is nu sprake van grote werkdruk, wachtlijsten en financiële tekorten. Daarover verbaast zij zich. Waarom zijn er geen signalen hiervan geweest? De fractie verwijst naar Deventer, waar de kosten wel succesvol zijn ingeperkt. Wethouder van Willigen meent echter dat de situatie in Deventer niet één op één is te vergelijken met die in Zwolle.

Volgens het CDA zijn de effecten van de maatregelen op uitgaven pas over 4 jaar te verwachten. Het rijk trekt 613 miljoen uit voor het hele land om de kosten in jeugdhulp tegemoet te komen. Zwolle heeft daarvan recht op 0,89%. Dat is 5,46 miljoen. Zij vraagt zich af of dit voldoende is. Wethouder van Willigen zegt dat dit slechts incidentele bedragen zijn. Ook het CDA wil meer monitoren door middel van een dashboard.

De ChristenUnie houdt een gloedvol betoog over hoe opvoeden er uit zou moeten zien. Zij meent dat er eerst visie moet zijn, en dan pas financiën. De kwaliteit van de hulp staat voorop. Ook zegt zij dat geen enkele ouder perfect is en dat normalisering belangrijk is. Dat betekent niet een bezuinigingsregel, maar reden om de zorg niet te zwaar te laten worden. Het is goed wanneer het goed is. Preventie is een goede investering, die latere problemen kan verminderen.

Swollwacht is ook van mening dat jeugdzorg complex is. Zij wil echter niemand door het ijs laten zakken. Ook van haar mogen de financiën niet leidend zijn. Zij denkt dat de aanbieders van jeugdzorg onder de loep moeten worden genomen. Er moet een brede blik komen doorheen heel het sociaal domein. Er is vaak sprake van onderliggende problemen, zoals armoede, leefstijl en gezondheid.

Volgens D66 is het begrotingstekort een peilverhoging en geen boeggolf. Het geld hiervoor moet dus structureel van de rijksoverheid komen. Zwolle werkt nu hard aan de financiën, maar het is niet genoeg. Men moet nu een goede visie optuigen.

De PvdA vindt het lastig om grip te krijgen op de kosten en de vinger er achter te steken. De bezuinigingsdoelstelling is te hoog gegrepen. Kinderen moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben, maar de uitstroom uit de zorg stagneert. Zicht hierop ontbreekt. Komt er na de lockdown een herstelplan voor de hele sector?

De SP is bang voor kansenongelijkheid als de gemeente een eigen bijdrage van de ouders gaat vragen voor de jeugdzorg. Mensen met lagere inkomens zouden het hierdoor moeilijk krijgen, en dat geeft alleen maar meer problemen. De wethouder kijkt daarvoor naar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) die hierover aan het lobbyen is bij het rijk. Hij wil meer sturing krijgen op het hele systeem.

Zwolle is een geweldige stad om in op te groeien. Zwolle heeft ook heel goede zorg. Is er bij de ene aanbieder een wachtlijst, dan kan men terecht bij een andere aanbieder. Wethouder Van Willigen van Jeugdhulp

 

Wethouder Van Willigen is blij met de dialoog. Zwolle is volgens hem een geweldige stad om in op te groeien. Zwolle heeft ook heel goede zorg. Is er bij de ene aanbieder een wachtlijst, dan kan men terecht bij een andere aanbieder. Onderwijs, professionals en ouders werken goed samen. Zeker na corona moet de organisatie op scherp staan. Tot nu toe zijn er nog geen jongeren buiten beeld geraakt door corona. Van Deventer heeft hij geleerd om groot in te zetten op preventie. Er is ondersteuning op scholen en bij huisartsen zijn deskundigen te vinden.

Hij zegt toe dat hij de prognoses van de jeugdhulp eerder met de gemeenteraad deelt, en dat er nazorg komt door aanbieders en het Sociaal Wijk Team. Ook dat hij in het najaar terugkomt op de kaderstelling in de visie. Alle partijen stemmen in met het aannemen van de visie op de jeugdhulp.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen met de livestream op maandagavonden vanaf 19.30 uur op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later in te zien. Tevens zijn hier de agenda en de stukken te vinden. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button