Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Waar gaat het belastinggeld van de Zwollenaar naartoe?

Gemeente stemt over begroting 2022

Zwolle – De gemeenteraad was vrijdag 12 november de gehele dag en een deel van de avond bijeen om te spreken en te stemmen over de begroting van de gemeente voor het komende jaar. Een samenvatting van de gesprekken vind u hieronder. Omdat het zo’n groot document is, is het niet mogelijk om in dit artikel alles te behandelen.

Wat willen de partijen?


De VVD wil vooral geld voor veiligheid. Omdat de stad groeit, groeit ook de criminaliteit. Maar ook voor wonen, en fysieke ontwikkelingen zoals autoluwe zones en mobiliteitshubs wil ze geld. Verder moet iedere Zwollenaar kunnen meedoen, ook met verplichte taallessen voor mensen in de bijstand. En extra steun voor ondernemers die nu buiten de coronasteun vallen.

Swollwacht vindt het goed dat de gemeente nog niet de gehele financiële ruimte opmaakt, om zo ruimte te bieden voor onverwachte uitgaven. De beste uitgaven vindt zij: het onderhoud van bomen in de stad, geld voor het sociaal domein, voor de samenleving, voor inwonersondersteuning, de opvang en bescherming van inkomen. Ze is verontrust, net als de VVD, over de (jeugd)criminaliteit. Ook kijkt zij naar de woonbehoefte en belangenbehartiging van inwoners. Zij wil meer en betere openbare toiletten in de binnenstad en dat de stad vooral voor Zwollenaren is.

Cadeautjes

Volgens de PvdA kan het college een cadeautjesbegroting presenteren, en dat is een compliment. Zij zijn blij met een groot aantal investeringsvoorstellen, zoals meer ambtelijke capaciteit en extra geld voor cultuur, sport en bewegen, de graven van KNIL-militairen en jeugdhulp. Ze schrikt van het afvalbeleid en de wooncrisis. Er moet bestaanszekerheid zijn voor iedereen, werk voor iedereen en groene en eerlijke toekomst voor iedereen.

GroenLinks wil graag aandacht voor het Sociaal herstelplan in het kader van corona, net als de VVD, maar dan vooral voor ouderen en mantelzorgers.  Iedereen moet kunnen meedoen met de energietransitie en dierenwelzijn wordt aangejaagd. Ook is GroenLinks blij dat de Nooterhof is gered. Ze wil dat de tegeltaxi blijft rijden, nu nadat Zwolle het NK Tegelwippen van Deventer heeft gewonnen. De fractie vraagt aandacht voor meer vrijzinnige cultuurvormen, zoals straatkunst. Het blijft belangrijk om wonen te situeren binnen de bestaande stedelijke omgeving.

De ChristenUnie wil vooral aandacht voor jongeren, juist in deze verwarde corona-tijd. Ze wil ook aandacht voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en voor sport en bewegen. De natuur en de binnenstad vindt zij belangrijk, evenals de dialoog met inwoners en de waarde van privacy en soevereiniteit. Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien, sluit zij af.

Structurele armoede

Voor de SP zijn de structurele armoede, enorme woningnood, exploderende woonlasten en zorgen over werk en planeet een teken om meer strijd voor solidariteit. Het geld op de begroting komt vooral van het rijk en van het onttrekken van geld aan het Sociaal Domein. Dat vindt zij geen goede zaak. De SP wil oplossingen in de wooncrisis, betaalbaarheid van energie, bestrijding van armoede, beter beleid op jeugdhulp, meer aandacht voor vrouwenrechten en een één-ouderpunt.

D66 streeft naar een vrije en rechtvaardige samenleving. Ze is kritisch op de begroting, en denkt dat niet alles uitkomt zoals verwacht. Het wil immers niet zo lukken met de besparingen op jeugd en Sociaal Domein. Ook het grondstoffenplan is een rommeltje. Het groenbeleid is volgens haar een cadeautje, echter: het groeien van de organisatie met 80 man, heeft niet echt een solide basis. D66 wil meer kantoren ombouwen tot woningen en ziet veel mogelijkheden voor ideeën van inwoners van Zwolle. Tot slot is sporten belangrijk in de openbare ruimte.

Middelengebruik

Het CDA waardeert net als de anderen, de inzet van de ambtenaren om weer een goede begroting op tafel te krijgen. Extra aandacht wil zij voor de thema’s wonen, omzien naar elkaar en een betrouwbare en toegankelijke overheid. Ze maakt zich zorgen over het toenemende middelengebruik onder jongeren en wil een overstijgend plan om de tekorten op de woningmarkt te slechten. Daarbij denkt zij aan een brief om inwoners te bewegen een kamer te onderverhuren. Ze wil verenigingen ondersteunen met hun maatschappelijke rol. Ook wil ze geen langdurige vergunningtrajecten en  wel borging van de erfcoach (die meedenkt met agrariërs en particuliere eigenaren).

Moties en amendementen, het voorstel zelf en het hele debat is terug te zien op de website van de gemeente, www.zwolle.nl/gemeenteraad.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button