Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad over nieuwbouw deelgebied Spoorzone: Willemskwartier

Zwolle – Maandagavond 30 januari 2023 debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de nota van uitgangspunten voor het vierde onderdeel van de te ontwikkelen Spoorzone: Het Willemskwartier.

Gert Jan Schothans van DeltaWonen maakte gebruik van zijn inspreekrecht namens de gebiedscoalitie. Hij zegt dat de plannen echt iets toevoegen aan de stad. Het gebied ligt heel centraal en er komt een goede verbinding met de stad. Variatie, verdichting en vergroening zijn de toverwoorden. Dinoland wordt verplaatst, dat is een randvoorwaarde. Het moet ook een inclusieve wijk worden voor iedereen beschikbaar met voorzieningen, recreatie, verblijf en wonen.

Voorrang voor ouderen

Het CDA zegt dat de woningkrapte één van de urgentste problemen is van onze tijd. De stad gaat voortvarend te werk, maar het proces moet wel op gang gehouden blijven. Ze vraagt zich af wat het meedenken van betrokkenen heeft betekent voor de plannen. Ook wil zij graag dat ouderen uit de buurt met voorrang in aanmerking komen. Volgens de wethouder kan dat niet. Wat betreft het bevorderen van fietsen vindt deze partij dat het aantal fietsen per appartement waarmee rekening wordt gehouden te klein is. Het is zaak de fietsen binnen te parkeren om verrommeling tegen te gaan. Veel mensen hebben tegenwoordig meerdere fietsen.

Swollwacht is echt voorstander van een groen en duurzaam gebied, met voorzieningen en een participatieproces. Het gebied moet echter wel echt Zwolle blijven. In het bijzonder is zij blij met het thema Zorg en Wonen. Het is goed dat schone mobiliteit wordt bevorderd, maar de partij ziet graag meerdere scenario’s waaruit de gemeenteraad kan kiezen. Dingen als tunnels, bruggen en kanalen lijken haar te duur.

Auto in de ban?

De VVD is er niet blij mee dat de auto in de ban gaat. Fiets, OV en auto zouden gelijk op moeten gaan, vindt zij. Niet alles hoeft te blijven zoals het is, geeft zij toe, maar de wijk moet wel voor iedereen bereikbaar blijven. Autobezitters moeten niet worden verplicht hun auto weg te doen. Volgens wethouder Gerdien Rots blijven er genoeg manieren voor autogebruik over. Over hoogbouw zegt de VVD dat zij liever grondgebonden woningen ziet op bepaalde geschikte plekken. Of diervriendelijkheid en natuurinclusiviteit haalbaar is voor de beschikbare financiën vraagt zij zich af. Het krijgen van een hypotheek is soms moeilijk, dat heeft invloed op de vraag naar woningen.

De PvdA is blij met dit plan voor zo’n 1000 woningen. Het is verfrissend dat de auto niet gewenst is, dat geeft veel mogelijkheden, bijvoorbeeld voor spelende kinderen. Er is nog geen nieuwe plek gevonden voor Dinoland, en de PvdA wil graag dat de gemeente haar hierbij helpt. De partij vraagt zich af of de Koggetunnel wel nodig is.

Geluid en gevaarlijke stoffen

D66 vindt het groene karakter, de mogelijkheden voor menselijke interactie en de plek voor mobiliteit goed aan het plan. Ook roemt zij de betrokkenheid van de omgeving. Zij is blij met het verwachte effect op doorstroming van mensen naar een woning die past bij hun levensfase. Het aandeel groen in deze wijk stijgt met 300% en dat vindt zij erg mooi. De combi met schone mobiliteit is fenomenaal. Zij vindt ook de groene stapstenen in de richting van het Spoolderbos een erg goed idee. Er moet rekening worden gehouden met geluid en gevaarlijke stoffen in relatie tot de doelgroep, zoals bijvoorbeeld kinderen. Dat vindt wethouder Rots ook en doet zij zeker.

GroenLinks memoreert dat de eerste contouren van het nieuwe Willemskwartier nu verschijnen. Er is veel inspiratie om de wijk groen te maken. De ontwikkelaars houden daarbij rekening met ecologische verbindingen. De IJsselallee doorsnijdt twee gebieden en er komt een faunapassage. De partij vindt het waardevol dat de historische Willemsvaart teruggebracht gaat worden. Het is een levensader van de stad. GroenLinks wil graag goede woningen voor empty-nesters. De appartementen moeten goed onder de aandacht komen van de doelgroep. Verticaal natuur en groen is zeer gewenst.

Sociale cohesie

Volt zegt dat natuurinclusief wonen in dit vernieuwde gebied erg inspirerend is. Ze vraagt zich af hoe het zit met de sociale cohesie in het gebied. Aansluiting bij het Spoolderbos benoemt zij ook. De aanplant in de wijk moet volgens haar inheems zijn. Dat laatste gebeurt ook echt volgens wethouder Rots. Iedereen moet kunnen meedoen volgens de partij, met ontmoetingsplekken bijvoorbeeld bij standslandbouw. Een groene engezonde omgeving is belangrijk volgens haar. Energie die lokaal wordt opgewekt moet volgens haar ook lokaal worden gebruikt.

De PvdD zegt dat vergroening in deze wijk snel behaalt is, omdat de wijk nu erg versteend is. Ze is echter positief over het plan. De noodzaak voor groen wordt gevoeld en de participatie is goed verzorgd. De partij is benieuwd naar de reden voor de komst van een autotunnel. Wonen in het groen moet niet te veel druk leggen op de dieren die daar van nature voorkomen.

Risico’s

De SP ziet een ambitieuze nota van uitgangspunten. Zij ziet echter wel een aantal risico’s, zoals de mogelijkheden van prijsstijgingen, hypotheekrentestijgingen, de veranderende woningmarkt en de stikstof problematiek. De ontwikkeling van dit gebied gaat nog jaren duren en het zou kunnen dat er geen gegadigden meer zijn voor de woningen wanneer het project klaar is. De partij vraagt aan de wethouder om hierop te reflecteren.

De CU is overwegend positief over de nota. 300% complementair groen is heel fijn, zegt zij. De vraag is hoe dit wordt aangewend, bijvoorbeeld met groene daken. Zij ziet ook graag sociale voorzieningen, waar mensen terecht kunnen die zoekende zijn. Ook wil zij een voorziening speciaal voor de jeugd.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Deze nota, zegt zij, is de laatste nota van uitgangspunten van het project Spoorzone. Alle vier gebieden daar hebben een eigen kleur. De ambities liggen nu vast.

Wat betreft het groen wordt het gebied verbonden met Engelse Werk, Spoolderbos en Park Eekhout en de Binnenstad. Er is hiervoor niet een stedenbouwkundige ingehuurd, maar een landschapsarchitect. Lage daken worden groen, zodat mensen die hoger wonen toch een mooi uitzicht hebben. Op de hogere daken kunnen dan zonnepanelen komen of apparaten. De groene ambitie is ook terug te zien in het terugbrengen van de Willemsvaart, welke oorspronkelijk is gegraven in 1918. De oevers worden dan ook groener.

Over de voorzieningen zegt wethouder Rots dat deze door middel van variatie worden vormgegeven. Jongerenvoorzieningen komen vooral in het gebied van de NS, niet in dit gebied. Er komen juist wel woningen voor andere doelgroepen, zoals mensen met een zorgvraag.

Mobiliteit is belangrijk voor deze wethouder. Zij houdt stevig vast aan het STOMP-principe. Lage parkeernormen vindt zij erg belangrijk. Dat kan in het Spoorzone-gebied, omdat het dicht bij het spoor ligt. Er komen voldoende plekken voor deelmobiliteit op loop- of fietsafstand.

Participatie vindt zij ook zeer van belang. Er is tot nu toe een mooi proces geweest, zegt zij. Financieel is het spannend geweest, maar er zijn veel rijksgelden binnengehaald, waardoor de plannen doorgang kunnen vinden, ondanks  de prijsstijgingen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button