gemeenteraad

gemeenteraad

Debat over opvang vluchtelingen

Maandag 3 oktober behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de TaK-zaal een rondetafelgesprek over het…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert maandag 26 september o.a. over het invoeren van een tarief op restafval

Maandag 26 september behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over het invoeren…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad maakt aantal zaken definitief

Maandagavond was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Er waren 74 agendapunten. Een veelheid daarvan werd zonder…

Meer
Politiek & Opinie

Diverse onderwerpen in debatrondes gemeenteraad op maandag 26 september

Op de agenda van de gemeenteraad van 26 september staan een debat in de Raadzaal over het invoeren van een…

Meer
gemeenteraad

Maandag 12 september debatteert de gemeenteraad o.a. over de regels voor het houden van een referendum in Zwolle

De huidige Referendumverordening van Zwolle is op een aantal punten niet meer actueel. Tijdens het debat op maandag 12 september…

Meer
Politiek & Opinie

D66 Zwolle: Meer waardering voor ons Zwols MBO!

D66 stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur met als doel om in Zwolle meer te investeren in onze MBO-studenten. Coalitiepartijen…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Laatste gemeenteraadsvergadering voor zomerreces

Maandagavond 11 juli was de laatste gemeenteraadsvergadering van dit seizoen. Het was een besluitvormingsronde met 37 agendapunten. Er waren veel…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle zet alles op alles om zoveel mogelijk woningen te bouwen

Ondanks de vele pogingen tot versnelling van de woningbouw, gaat de gemeente de doelstelling van de de bouw van 1.000…

Meer
Politiek & Opinie

College wil perspectief bieden voor de prijsstijgingen

Door schaarste aan grondstoffen, druk op de arbeidsmarkt, stijgende energie- en brandstofkosten met ook de oorlog in Oekraïne is sprake…

Meer
Politiek & Opinie

Overlast Geert Grotestraat verminderd

Al eerder was er melding van overlast bij  het beschermd wonen in de Geert Grotestraat. In de periode tussen januari…

Meer
Politiek & Opinie

College werkt aan leesbaarheid stukken

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, samen met de gemeente, zorgt voor het vergroten van de leesbaarheid van…

Meer
Politiek & Opinie

Twee themadebatten van de gemeenteraad op maandag 4 juli 2022

Op de agenda van de gemeenteraad van 4 juli staan het themadebat Leefomgeving en Stadsontwikkeling en het themadebat Dienstverlening en…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: gemeenteraad over voorjaarsstukken

Maandagavond 27 juni was de gemeenteraad van Zwolle bijeen in debat over het accountantsverslag 2021, de jaarstukken 2021, de Berap…

Meer
Politiek

Nieuwe wethouders B&W geïnstalleerd

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders kan aan de slag. Gisteravond zijn Gerdien Rots en Michiel van Willigen van…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over Stadshart Zwolle en nieuwe locatie Fraterhuis

Maandag 16 mei behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad over het Ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle en…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Kersverse gemeenteraad praat over verandering werkwijze

Maandagavond 4 april was er in de gemeenteraad een informeel debat. Op het programma stond het veranderen van de werkwijze…

Meer
Politiek & Opinie

Burgemeester Snijders installeert en feliciteert nieuwe raad

Woensdagavond 30 maart is de nieuwe gemeenteraad van Zwolle geïnstalleerd. dat deed burgemeester Peter Snijders met een toespraak. Ook liet…

Meer
Politiek & Opinie

Installatie nieuw gekozen gemeenteraad

Op woensdag 30 maart om 19.30 uur worden de benoemde raadsleden voor de Zwolse gemeenteraad tijdens een bijzondere raadsvergadering in…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Afscheidsdebat gemeenteraad lichting 2018

Maandagavond 28 maart nam Zwolle goedgeluimd afscheid van haar huidige gemeenteraad. Vanwege de verkiezingen van 16 maart ruimen 21 raadsleden…

Meer
Politiek & Opinie

Mooi verkiezingsdebat 14 maart in Odeon

Alle lijsttrekkers van de partijen die in Zwolle meedoen aan de verkiezingen waren verzameld in Odeon om met elkaar in…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

PvdA wil hulp voor Zwollenaren die in de knel komen door stijgende energie- en brandstofprijzen

Zwollenaren die hun verwarming uit laten, bijna niet durven te douchen, omdat ze bang zijn dat ze aan het eind…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente moet Go/no Go geven voor opkoopbescherming

Het opkopen van woningen door huisjesmelkers is nog altijd een probleem, ook in Zwolle. Daarom is door wethouder Ed Anker…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 7 maart weer over veel onderwerpen

De Zwolse Gemeenteraad was op maandagavond 7 maart weer bijeen voor een besluitvormingsronde. 92 agendapunten kwamen aan de orde en…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse gemeenteraad praat over circulariteit van economie en bouwen

Maandagavond 14 februari was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een debat over de circulaire economie en circulair bouwen. De…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over het onderwijsbeleid

Maandagavond 31 januari debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de Strategische Onderwijsagenda 2022-2026. Dit is een beleidsplan waarin de ambities…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad 24 januari over Spoorzone, Omgevingsplan, Tiem en Vastgoed

Maandagavond 24 januari debatteert de Zwolse gemeenteraad vanaf 19.30 uur over de Spoorzone, het Omgevingsplan, Tiem en de Meerjaren Prognose…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op 20 december 2021

Op maandagavond 20 december is de Zwolse Gemeenteraad weer (digitaal) bijeen voor een besluitvormingsronde. Er worden besluiten genomen over meer…

Meer
Bouw

Aanbesteding Stilohallocatie in gang gezet

De gemeente start met de voorbereidingen voor de sloop en het bouwen van woningen op de Stilohallocatie. Dat staat in…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over leerplicht, Breezicht-Noord en beschermd wonen

Maandagavond 6 december zijn er in de gemeenteraad zowel debatrondes als informatierondes. De eerste informatieronde gaat over het leerplichtverslag van…

Meer
Politiek & Opinie

Waar gaat het belastinggeld van de Zwollenaar naartoe?

De gemeenteraad was vrijdag 12 november de gehele dag en een deel van de avond bijeen om te spreken en…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad praat vrijdag over de begroting voor het komende jaar

Vrijdag de gehele dag behandelt de gemeenteraad de begroting van het komende jaar. De raad gaat erover in debat, maar…

Meer
Politiek & Opinie

Dit zeggen de Zwolse politieke partijen over de Uitvoeringsagenda Cultuur 2021 – 2024

Maandagavond 8 november debatteerde de Gemeenteraad over de uitvoeringsagenda cultuur 2021-2024 en over de herijking van de hervormingsmaatregelen Jeugdzorg. Kijk…

Meer
Politiek & Opinie

Geen cijfers over gebruik aanbod voor ouderen

Met SamenOuderen is het aanbod in Zwolle voor ouderen erg uitgebreid, bijvoorbeeld met de buurtkamers die in de hele stad…

Meer
Politiek & Opinie

Wethouders doen schepje bovenop duurzaamheidsbeleid

Wethouders René de Heer, Monique Schuttenbeld en Ed Anker willen meer inzicht en transparantie geven aan de raad in de…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraadsvergadering over gezondheid en grondbeleid

Maandagavond 25 oktober was er een gemeenteraadsvergadering over de beleidsagenda gezondheid 2022-2026, het lokaal preventieakkoord gezonde leefstijl en de toekomst…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad 25 oktober over stedenbouw en gezondheid

Maandagavond vergadert de gemeenteraad weer. Er zijn informatierondes (digitaal) over het verblijf en voetgangersgebied in het hart van de Binnenstad,…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente en Rijk slaan handen ineen voor corona-gelden

De meerkosten in de begroting van 2021 vanwege corona, worden deels door het rijk en deels door de gemeente betaald.…

Meer
Politiek & Opinie

Ideëenmarkt Gemeenteraad Zwolle op 12 oktober

Zwollenaren weten het beste wat er in hun buurt, straat of wijk anders, beter of mooier kan. Wie daarvoor een…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag Raadsplein Besluitvormend 4 oktober 2021

De gemeenteraadsvergadering van maandagavond 4 oktober 2021 telde 46 agendapunten en een ingelast spoeddebat over het opkoopverbod voor beleggers van…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over sociale activatie en oud V&D gebouw

Maandagavond 20 september was er weer een gemeenteraadsvergadering. In de Takzaal ging de raad met elkaar en met de wethouder…

Meer
Politiek

Dit zeggen de politieke partijen over de nieuwe eventvoorziening op de Voorsterpoort

Maandagavond 6 september vergaderde de Zwolse Gemeenteraad over de nieuwe evenementenvoorziening die op Voorsterpoort moet komen in plaats van de…

Meer
Politiek

Gemeenteraad beëdigt nieuwe raadsgriffier Eric Meurs

Op donderdagmiddag 26 augustus heeft de gemeenteraad Eric Meurs beëdigd als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Zwolle. Dit gebeurde tijdens…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad vergadert over Omgevingsvisie, NOVI-gebied en Sociaal Domein

Op maandagavond 30 augustus is er weer de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces. De onderwerpen zijn: Een debat over de…

Meer
Politiek & Opinie

Vele moties in Gemeenteraad over voorjaarsstukken

In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 5 juli is er besloten over de voorjaarsstukken. Dit noemen zij de beleidscyclus. Er was…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: debat Zwolse gemeenteraad over Regionale Energie Strategie (RES 1.0)

Maandagavond 21 juni debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de Regionale Energie Strategie 1.0 die zij binnenkort moet vaststellen. De…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad volgende week over Omgevingsvisie en Cultuur

Op maandagavond 28 juni zijn er in de Zwolse Gemeenteraad twee rondes. De eerste gaat over de Omgevingsvisie "Mijn Zwolle…

Meer
Politiek & Opinie

Gemoederen lopen hoog op bij debat over IJsselcentrale terrein

Maandagavond om 19.30 uur was er in de gemeenteraad een debat over de visie voor het gebied rondom de voormalige…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen komende gemeenteraadsvergaderingen

Vanwege Pinksteren is er komende week een gemeenteraadsvergadering op de dinsdagavond. Dat is een besluitvormingsronde. Op 25 mei, gewoon weer…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad over Opiumwet

Maandagavond 10 mei sprak de gemeenteraad over artikel 13b van de Opiumwet in een debatronde in de raadzaal. Vanwege corona…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over APV en Jeugdzorg

Op maandagavond 17 mei zijn er weer twee digitale debatrondes in de gemeenteraad. De eerste gaat over het vaststellen van…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over Jeugdzorg, deelmobiliteit en drugs

Maandagavond 10 mei is er weer een gemeenteraadsvergadering. Er zijn twee informatierondes, te weten: Over de kosten van de Jeugdzorg…

Meer
Politiek & Opinie

Weer veel besluiten in Gemeenteraadsvergadering

Maandagavond 19 april was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er waren 66 agendapunten waar de gehele raad over…

Meer
Politiek & Opinie

Geen gemeenteraadsvergadering op 26 april wegens meivakantie

Maandagavond 26 april en 3 mei is er geen gemeenteraadsvergadering. Dit is vanwege de meivakantie. Op 10 mei is er…

Meer
Politiek & Opinie

De VVD over wonen en zorg

Maandagavond was er in de gemeenteraad een debat over wonen en zorg. De VVD Zwolle vindt dat iedereen zou moeten…

Meer
Politiek & Opinie

Zorgen over financiële positie gemeenten

Wethouder Dorrit de Jong deelt in een nota voor de gemeenteraad haar zorgen die er zijn over de financiële positie…

Meer
Politiek & Opinie

Dit zegt de Zwolse politiek over de woningnood

De gemeenteraadsvergadering van 15 maart ging over wonen en verstedelijking. In de Zwolse raad staat het onderwerp wonen altijd garant…

Meer
Politiek

Gemeenteraad praat over verstedelijkingsstrategie en Joods erfgoed

Maandagavond 15 maart zijn er weer twee informatierondes en één debatronde in de gemeenteraad. De onderwerpen zijn de verstedelijkingsstrategie, wonen…

Meer
Politiek

Verslag: gemeenteraadsdebat over arbeid en Port of Zwolle

Maandagavond 1 maart is er in de gemeenteraad gedebatteerd over het actieplan 'werk in Zwolle' over werk ten tijde van…

Meer
Politiek

Gemeenteraadsvergadering 8 maart

Op maandagavond 8 maart vergadert de voltallige gemeenteraad weer in een besluitvormingsronde over meer dan 27 onderwerpen. Het betreft voornamelijk…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat Gemeenteraad over Passerelle en busvervoer

Maandagavond 15 februari is er in de gemeenteraad gedebatteerd over hert beeldkwaliteitsplan van de te bouwen Passerelle in de Spoorzone.…

Meer
Politiek

Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief in Zwolle!

Wederom houdt men in Zwolle de cursus Politiek Actief. Wie heeft zich wel eens afvraagt hoe de beslissingen worden genomen…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Benoeming wethouder een week uitgesteld

Vanwege de sneeuw en de overlast die dat veroorzaakt, is de benoeming van Dorrit de Jong (GroenLinks) tot wethouder van…

Meer
Politiek

Gemeenteraad Zwolle geïnformeerd over Toezicht & Handhaving

Maandagavond 1 februari was er in de gemeenteraad een informatieronde over de VTH. Dat betekent Vergunningen, toezicht en handhaving. Medesprekers…

Meer
Politiek

Hulp voor gedupeerden Toeslagenaffaire

De PvdA en SP stellenvragen aan het college over de behandeling van de gedupeerden van de Toeslagenaffaire in Zwolle. Zij…

Meer
Politiek

Informatieronde gemeenteraad over verkeersdoorstroming ring Zwolle

Maandagavond 25 januari praatte de gemeenteraad over de verkeersdoorstroming op de Zwartewaterallee en IJsselallee. Zwolle groeit, dat weten we al…

Meer
Zorg & Welzijn

100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland

Deze week komen de laatste 21 kwetsbare vluchtelingen gezinnen (met 55 kinderen en 2 alleenstaande minderjarige vluchtelingen) vanuit Griekenland aan…

Meer
Politiek

Verslag gemeenteraadsvergadering over vastgoed en grondbeleid

De gemeenteraad was op maandagavond 11 januari bij elkaar om te debatteren over de nota van uitgangspunten van de Meerjaren…

Meer
Politiek

Gemeenteraad informeert zich over Port of Zwolle

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag werd gesproken over Port of Zwolle, het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen…

Meer
Politiek & Opinie

Motie gratis weekendstalling voor studentenfietsen haalt het niet

Onlangs diende de fractie van D66 in Zwolle een motie in om de nieuwe fietsenstalling onder het station voor studenten…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad besluitvormingsronde

Maandagavond 14 december besloot de gemeenteraad van Zwolle over 58 onderwerpen. Burgemeester Snijders trapte de vergadering af met een gloedvol…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Informatieronde gemeenteraad over Port of Zwolle

De informatienota over de Port of Zwolle (het Zwols havenbedrijf) is geagendeerd voor een informatieronde en een debatronde. Dit is…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad in debat over toekomstige evenementvoorziening

Maandagavond 7 december debatteerde de gemeenteraad in klein comité over de nieuw te bepalen locatie voor de "nieuwe IJsselhallen", zoals…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad over actualisering sportaccommodatiebeleid

In juni 2018 heeft D66 gevraagd of er een onderzoek kon komen naar de effectiviteit van de sportlocaties in Zwolle.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad over warmteketen en Warmtetransitie

Maandagavond 30 november ging het in de raad over het omzetten van gas naar hernieuwbare energie van woningen en bedrijven,…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad besluit over 114 onderwerpen

Maandagavond om 19.30 uur was er een besluitvormingsronde in de gemeenteraad, en natuurlijk ook ditmaal digitaal. Er stonden in totaal…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad neemt begroting 2021 aan

De gemeenteraad nam maandagavond 16 november vele besluiten, waaronder over de begroting 2021. Met uitzondering van de SP stemden alle…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad in debat over begroting 2021

Vrijdag 13 november debatteerde de gemeenteraad de gehele dag over de najaarsstukken, dat wil zeggen de begroting van 2021. Het…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad sprak over faillissement Pro Juventus

Maandagavond was er in de gemeenteraad een (digitale) informatiebijeenkomst over het faillissement van GGZ jeugdzorg aanbieder Pro Juventus. Er waren…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad vergadert over begroting 2021

Dit jaar ziet de gemeentelijke begroting voor 2021 en de bijbehorende begrotingsbehandeling er anders uit door de corona-pandemie. Het college…

Meer
Back to top button