gemeenteraad

Politiek & Opinie

Verslag: debat over benodigde extra 4,1 miljoen euro voor Stadsfoyer Stadshagen

Maandagavond 4 december was er in de gemeenteraad van Zwolle een Rondetafelgesprek over normaliseren in de praktijk bij jeugdhulp en…

Meer
Politiek

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over parkeerstrategie 2040

Maandagavond 4 december debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de parkeerstrategie voor 2040. De beschikbare openbare ruimte voor parkeren wordt…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debatten in Zwolse gemeenteraad over Jeugd en Onderwijs, en over vrijetijdsbesteding

Maandagavond 20 november waren er in de TaKzaal twee themadebatten. De eerste ging over Jeugd en Onderwijs, de tweede over…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt besluiten over o.a besteding middelen energiearmoede

Maandag 27 november neemt de gemeenteraad vanaf 19:30 uur in de Raadzaal besluiten over onder andere de besteding middelen energiearmoede.…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over motie Zwolle Vuurwerkvrij en Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’

Op maandag 20 november 2023 debatteert de gemeenteraad vanaf 19:30 uur in de Raadzaal over de motie Zwolle Vuurwerkvrij en…

Meer
Bouw

Gemeente tevreden over samenwerkingen rond bouwbeleid

De gemeente heeft laten onderzoeken hoe het ervoor staat met de samenwerking in het Concilium voor het bouwbeleid. Daaruit kwam…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Vele besluiten in Zwolse gemeenteraad

Maandagavond 6 november was er weer een besluitvormingsronde in de Zwolse gemeenteraad. Daarin waren er 26 agendapunten en subagendapunten, een…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad besluit o.a. over nieuw parkeerreguleringsgebied Hogekamp en Indische Buurt

Op maandag 6 oktober a.s. is er van 19:30 tot 21:00 uur een besluitvormingsronde van de gemeenteraad in de Raadzaal.…

Meer
Zorg & Welzijn

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over Stadspas

Maandagavond 30 oktober was er een raadsdebat in de Raadzal van Zwolle over de dillemma's rond een eventuele invoering van…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraadsvergadering 30 oktober over Nieuwe Veemarkt en Stadspas

Maandagavond 30 oktober om 19.30 uur zijn er weer twee debatten in de gemeenteraad van Zwolle. Het eerste gaat over…

Meer
Politiek & Opinie

Twee debatten in gemeenteraad op 30 oktober

Maandagavond 30 oktober zijn er twee debatten in de gemeenteraadsvergadering van Zwolle. In de Raadzaal gaat het over de invoering…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Besluiten gemeenteraad Zwolle over o.a. energietoeslag

Maandagavond 16 oktober was de Zwolse gemeenteraad weer bijeen voor een besluitvormingsronde. Buiten dat, was er ook een In Memoriam…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad Zwolle over onder andere Aa-landen en afvalstoffenheffing

Op maandag 16 oktober 2023 neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal besluiten over onder andere de startnotitie…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat gemeenteraad Zwolle over klimaat en werk

Op maandagavond 9 oktober 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bij elkaar in de TaKzaal om te debatteren over klimaat…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over parkeerregulering en woningbouwlocatie

Op maandagavond 9 oktober waren er in de gemeenteraad van Zwolle weer twee raadsdebatten in de raadzaal. De eerste ging…

Meer
Politiek & Opinie

Besluitvorming in de gemeenteraad Zwolle op 9 oktober 2023

Maandagavond om 19.30 uur gaat er weer een besluitvormingsronde van start in de Zwolse gemeenteraad. Dat betekent dat men gaat…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: gemeenteraad Zwolle over zorgelijke zorgaanbieders en kantorenmarktvisie

Maandagavond 2 oktober debatteerde de Zwolse gemeenteraad over zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders, alsmede over de vervolgaanpak van de kantorenvisie Zwolle.…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over nieuw parkeerreguleringsgebied en opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier

Maandag 9 oktober 2023 voert de gemeenteraad vanaf 19.35 uur in de Raadzaal debat over een nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Veel personeelswisselingen in gemeenteraad Zwolle

Maandagavond 25 september 2023 was er weer een gemeenteraadsvergadering. Ditmaal ging het om een besluitvormingsronde waarin zeer veel nieuwe leden…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad voert debatten over Startnotitie Roelenkwartier, Bouwen en Wonen en meer

Maandag 2 oktober 2023 voert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal debat over de Startnotitie Roelenkwartier en een…

Meer
Sport

Verslag: Rondetafelgesprek Zwolse gemeenteraad over het Sportakkoord

Maandagavond 18 september 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bij elkaar om zich in een Rondetafelgesprek verder te informeren over…

Meer
Politiek & Opinie

Besluitvormingsronde gemeenteraad Zwolle maandag 25 september 2023

Op maandag 25 september begint er om 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. Bekijk de onderwrpen die op de…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Zwolse gemeenteraad over de startnotitie voor centrum Aa-landen

Maandagavond 18 september 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen om te debatteren over de startnotitie voor de ontwikkeling van het…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad Zwolle over Fysieke leefomgeving en dienstverlening

Op maandgavond 11 september was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te spreken in twee themadebatten over de fysieke leefomgeving…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse gemeenteraadsvergadering over sportakkoord, woningbouw en meer

De gemeenteraad debatteert maandagavond 18 september om 19.30 uur op twee locaties. In de Raadzaal gaat het over het sportakkoord…

Meer
Politiek & Opinie

Vergadervormen Zwolse gemeenteraad

n 2022 experimenteerde de Zwolse gemeenteraad met nieuwe vergadervormen. Deze bevallen zo goed, dat ze inmiddels officieel zijn aangenomen. De…

Meer
Politiek & Opinie

Eerste vergadering gemeenteraad na zomerreces

De eerste debatten van de Zwolse gemeenteraad na het zomerreces zijn op maandagavond 11 september. Het zijn themadebatten over de…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad vormt besluit over o.a. visie Broerenkwartier op maandag 17 juli 2023

Zwolle – Op maandag 17 juli vormt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal een besluit over o.a. de…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Zomerreces gemeenteraad

Na de laatste vergadering op maandag 17 juli begint het zomerreces voor de gemeenteraad. Tijdens het reces zijn er geen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Verslag: Afvaldebat in Zwolse gemeenteraad

Onde grote belangstelling was er op dinsdagavond 11 juli 2023 een debatronde in de Zwolse gemeenteraad over de afval- en…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad besluit over de voorjaarsstukken

Na een debat eerder deze maand, stond op maandagavond 10 juli 2023 de besluitvorming over de voorjaarsstukken centraal in de…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over mobiliteitshub en Noorderkwartier

Maandagavond 3 juli was er in de gemeenteraad een dubbel debat. Het ging zowel over de mobiliteitshub in Weezenlanden-noord als…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: debat gemeenteraad over lange termijn aanpak vluchtelingen

Maandagavond 3 juli was er in de gemeenteraad van Zwolle een debatronde over de lange termijn aanpak van vluchtelingen. Er…

Meer
Politiek & Opinie

Debatronde Langetermijnaanpak vluchtelingen, Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord en gebiedsvisie Noorderkwartier

Op maandag 3 juli debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de langetermijnaanpak vluchtelingen. Tegelijkertijd debatteert de…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over jaarstukken

De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 26 juni in debat bij elkaar om te praten over de jaarstukken van 2022,…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over agenda regio

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 12 juni bij elkaar voor een debat over de Meerjaren agenda Regio…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 19 juni

Maandag 19 juni is er vanaf 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. De gemeenteraad neemt deze avond een besluit…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert 12 juni o.a. over de Visie Broerenkwartier

Maandagavond 12 juni debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de visie voor de openbare ruime in…

Meer
Natuur & Duurzaam

Verslag: Themadebat gemeenteraad klimaat en energie

Maandagavond 5 juni debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over het thema Klimaat en Energie. Bekijk de bijdragen van de fracties,…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op dinsdag 30 mei

Dinsdag 30 mei is er vanaf 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. Lees over de onderwerpen waarover deze avond…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Rondetafelgesprek gemeenteraad over knelpunten bij Passend onderwijs

Maandagavond 22 mei was er in de Zwolse gemeenteraad een Rondetafelgesprek over de ontwikkelingen en knelpunten rondom het Passend onderwijs.…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Rondetafelgesprek gemeenteraad over wijkinitiatieven

Maandagavond 22 mei 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen om te spreken over wijkinitiatieven met betrekking tot de warmtetransitie. De…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert o.a. over de Zwolse Participatieaanpak

Maandag 15 mei is er vanaf 19.30 uur in de Raadzaal een raadsdebat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!. Tegelijkertijd is…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad behandelt meer dan 71 onderwerpen

In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 8 mei zijn meer dan 71 onderwerpen onder de hamer gekomen en ook vele besluiten…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad Zwolle over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Maandagavond 17 april debatteerde de gemeenteraad van Zwolle in een themadebat over de dienstverlening en inwonerbetrokkenheid bij de gemeente. Bekijk…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Sociaal Domein

Op dinsdagavond 11 april 2023 vergaderde de gemeenteraad van Zwolle over het thema sociaal domein. Daarbij kwamen zaken aan de…

Meer
Politiek & Opinie

Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid van de gemeenteraad

Maandag 17 april is er vanaf 19.30 uur in de Raadzaal een themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid. Het gaat over gegevens…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over informatieplicht

Dinsdagavond 12 april was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te debatteren over het schenden van de infomatieplicht door het…

Meer
Politiek & Opinie

Informatieplicht en Sociaal domein in debatrondes van de gemeenteraad

Dinsdag 11 april is er vanaf 19.30 uur in de Raadzaal een raadsdebat over de informatieplicht met betrekking tot de…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Meer dan 27 besluiten in de gemeenteraad

De gemeenteraad van Zwolle heeft op maandagavond 3 april 2023 weer een flink aantal besluiten genomen. Ook waren er vijf…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 3 april

Maandag 3 april is er vanaf 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. Het gaat onder andere om de kleinere…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad moet stemmen over nieuw protocol geheimhouding

Met het vernieuwen van het protocol rond geheimhouding in Zwolle beoogt burgemeester Peter Snijders de spelregels rond geheimhouding en besloten…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over de Strategische Veiligheidsagenda

Maandag 27 maart is er vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van Zwolle een raadsdebat over de Strategische Veiligheidsagenda 2023-2026.…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Meer dan 40 besluiten in gemeenteraad

Maandagavond 13 maart 2023 was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Er waren meer dan 40 agendapunten…

Meer
Bouw

Verslag: Rondetafelgesprek gemeenteraad over woningmarkt

Maandagavond 6 maart hield de gemeenteraad van Zwolle een rondetafelgesprek over de laatste ontwikkelingen in de woningmarkt en de scenario's…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 13 maart

Maandag 13 maart neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad debatteert over vrijetijdsbesteding en economie

Maandagavond 6 maart 2023 was de Zwolse gemeenteraad bij elkaar om in debat te gaan over de thema's economie en…

Meer
Politiek & Opinie

13 maart besluitvormingsronde gemeenteraad Zwolle

Op maandagavond 13 maart is er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Naast enkele stukken ter kennisgeving gaat…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over prestatieafspraken woningcorporaties

Maandagavond 21 februari debatteerde de Zwolse gemeenteraad over het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties in de stad. De SP…

Meer
Vervoer

Verslag: Gemeenteraad Zwolle debatteert over mogelijkheid Railterminal Hessenpoort

Maandagavond 21 februari was er in de gemeenteraad van Zwolle een debat over een mogelijk vervolgonderzoek voor het vestigen van…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad Themadebat over Sociaal Domein

Maandagavond 6 februari was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over het sociaal domein. De meeste fracties gingen…

Meer
Bouw

Raadsdebat over de Uitvoeringsagenda Stadshart

Aanstaande maandag 6 februari wordt tijdens het raadsdebat door de gemeenteraad gedebatteerd over de Uitvoeringsagenda Stadshart. Het Stadshart is van…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad over nieuwbouw deelgebied Spoorzone: Willemskwartier

Maandagavond 30 januari 2023 debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de nota van uitgangspunten voor het vierde onderdeel van de…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert onder andere over de Uitvoeringsagenda Stadshart

Maandag 6 februari debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de Uitvoeringsagenda Stadshart. Tegelijkertijd is er in…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat gemeenteraad over participatie en dienstverlening

Maandagavond 30 januari was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Themadebat staat in het…

Meer
Politiek & Opinie

Debatten gemeenteraad over dienstverlening en Willemskwartier

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 30 januari staan een raadsdebat over de Nota van Uitgangspunten Willemskwartier en…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad neemt bijna 50 besluiten

Maandagavond 23 januari 2023 was er in de gemeenteraad van Zwolle een besluitvormingsronde. De raad besliste over bijna 50 agendapunten,…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 23 januari

Maandag 23 januari neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Klimaat en Energie

Maandagavond 16 januari 2023 werd er in de gemeenteraad gedebatteerd over de thema's klimaat en energie. Lees een verslag op…

Meer
Politiek & Opinie

Beleidscyclus gemeenteraad onder de loep

De Perspectief Nota van de gemeenteraad PPN, een nota die thuishoort in de Beleidscyclus, wordt op termijn een Planning&Control-cyclus. Dat…

Meer
Verkeer

Wegsleepverordening aangepast

Omdat Wolves mobiliteit B.V. in december 2014 het bergingsbedrijf Leerentveld heeft overgenomen is het nodig de wegsleepverordening te actualiseren. Ook…

Meer
Politiek & Opinie

Rondetafelgesprek van de gemeenteraad over de Strategische Beleidsagenda 2023-2026 Veiligheidsregio

De gemeenteraad start het nieuwe jaar maandag 9 januari met een rondetafelgesprek over de Strategische Beleidsagenda 2023-2026 van de Veiligheidsregio.…

Meer
Life Style

Vanaf 2024 verbiedt Zwolle vuurwerk tijdens jaarwisseling

Zwolle stelt vanaf de jaarwisseling van 2024 een vuurwerkverbod in. Slechts op vijf plaatsen mag tijdens deze jaarwisseling nog door…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: gemeenteraad over onder andere stadspas en gezonde leefstijl

Maandagavond was er een gemeenteraadsvergadering in Zwolle over het thema Sociaal Domein. Daaronder vielen een twintigtal nota's waaruit de fracties…

Meer
Bouw

Flexwonen kansrijk binnen woningbouwopgave Zwolle

Zwolle gaat flexwoningen toevoegen aan het woningaanbod in Zwolle. Dit maakt onderdeel uit van het Coalitieakkoord en is een van…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: debat gemeenteraad Zwolle over burgerberaad

Op dinsdagavond debatteerde de gemeenteraad van Zwolle in de TaKzaal van het gemeentehuis over de opinienota burgerberaad. Vanwege een technische…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle actualiseert referendumverordening

De huidige referendumverordening is verouderd, en dus is er een nieuwe gemaakt. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter…

Meer
Politiek & Opinie

Dinsdag 6 december debatteert de gemeenteraad over burgerberaad in Zwolle

Burgerberaden zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Wereldwijd zorgen burgerberaden voor slimme oplossingen, inclusiever beleid en minder polarisatie. In…

Meer
Politiek

Verslag: gemeenteraadsvergadering over diversiteit en inclusie

Maandagavond 21 november 2022 om 19.30 uur debatteerde de Zwolse gemeenteraad over het beleidsplan diversiteit en inclusie 'Omarm het verschil'.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Verslag: gemeenteraadsvergadering over senioren

Zwolle – In de gemeenteraad was er maandagavond een debat over het rekenkameronderzoek ‘Aandacht voor ouderen’. Ook boog de raad…

Meer
Back to top button