advies

Natuur & Duurzaam

Studenten werken als leerlingenadviesbureau voor project ‘Adviseurs van de Toekomst’

Studenten Zone.college helpen het waterschap Drents Overijsselse Delta aan nieuwe ideeën. De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals…

Meer
Natuur & Duurzaam

Koos Wijbenga, Maartje van den Berg en Ellen van Oost Klimaatburgemeesters van gemeente Zwolle

Koos Wijbenga, Maartje van den Berg en Ellen van Oost mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Zwolle noemen. Dat maakt…

Meer
Lifestyle

Kittenhalfuurtje Dierenasiel Zwolle

U wilt uw leven verrijken met een lief, klein huisgenootje en u bent dus serieus op zoek naar een kitten,…

Meer
Natuur & Duurzaam

Nieuwe Veemarkt: groen, gezond en veilig volgens de Milieuraad

Het Natuurplatform (NPZ) stuurde vorig jaar een reactie op plannen voor de Veemarkt aan de gemeenteraad. De Milieuraad zorgde voor…

Meer
Natuur & Duurzaam

Advies Milieuraad Zwolle over afval- en grondstoffenbeleid

De gemeenteraad sprak voor de zomervakantie over de afval- en grondstoffeninzameling. De Milieuraad adviseerde nieuwe ontwikkelingen in circulariteit te volgen:…

Meer
Verkeer

Groot onderhoud N348 van 28 augustus tot 2 december

Vanaf 28 augustus beginnen de werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de N348 en de Siemelinksweg in Deventer. Het betreft…

Meer
Economie

Yillmaz Schoen uit Zwolle helpt startups en scale-ups groeien

Yillmaz Schoen is oprichter van Tradecast.tv. Hij heeft een hoofdkantoor in Zwolle en een kleine vestiging in Los Angeles. Met…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Rekenkamercommissie Zwolle adviseert over scholingssubsidie voor inwoners en werkenden

In de Regio Zwolle werken 21 gemeenten en 4 provincies samen aan een gezonde arbeidsmarkt. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen…

Meer
Zorg & Welzijn

Meer vertrouwen en samenwerking rondom passend onderwijs en jeugdhulp

Zwolle - De gemeente Zwolle wil meer werk maken van passend onderwijs (aan de kant van de schoolbesturen) en voor…

Meer
Natuur & Duurzaam

Natuurplatform: meer weidevogels in Stadsbroek en IJsselvizier

In maart gaf het NatuurplatformZwolle (NPZ) zijn mening over een verkenning voor de toekomst van Stadsbroek en IJsselvizier, twee gebieden…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolse Bomencommissie van start

Op 26 januari is de eerste externe adviescommissie voor bomen gestart in Zwolle. Het college van B en W kan…

Meer
Natuur & Duurzaam

Milieuraad Zwolle maakt zich zorgen om aanpak restafval

De Zwolse gemeenteraad heeft in oktober jongstleden besloten om vanaf januari een tarief op restafval in te voeren. Voorafgaand aan…

Meer
Natuur & Duurzaam

Reactie Milieuraad Zwolle op gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt

Het Natuurplatform Zwolle (NPZ) stuurde begin juni een reactie aan de gemeenteraad om een bijdrage te leveren aan verdere groene…

Meer
Natuur & Duurzaam

Extra inspanning nodig voor Klimaatdoelen Zwolle 2030

De gemeente Zwolle zet voor 2025 in op minstens 25% minder uitstoot dan in 1990 en het opwekken van ten…

Meer
Zorg & Welzijn

Uitgebreide reactie participatieraad op dementieplannen gemeente

In de nabije toekomst zal het aantal mensen met dementie flink toenemen.Om die reden is het belangrijk om de stad…

Meer
Back to top button