advies

Natuur & Duurzaam

Reactie Milieuraad Zwolle op gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt

Het Natuurplatform Zwolle (NPZ) stuurde begin juni een reactie aan de gemeenteraad om een bijdrage te leveren aan verdere groene…

Meer
Natuur & Duurzaam

Extra inspanning nodig voor Klimaatdoelen Zwolle 2030

De gemeente Zwolle zet voor 2025 in op minstens 25% minder uitstoot dan in 1990 en het opwekken van ten…

Meer
Zorg & Welzijn

Uitgebreide reactie participatieraad op dementieplannen gemeente

In de nabije toekomst zal het aantal mensen met dementie flink toenemen.Om die reden is het belangrijk om de stad…

Meer
Back to top button