KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Advies Milieuraad Zwolle over afval- en grondstoffenbeleid

Zwolle – De gemeenteraad sprak voor de zomervakantie over de afval- en grondstoffeninzameling. De
Milieuraad adviseerde nieuwe ontwikkelingen in circulariteit te volgen: preventie en nascheiding van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) en restafval. De Milieuraad is blij dat de hoeveelheid restafval in het eerste kwartaal van 2023 is gedaald, maar heeft zorgen over dumping van afval bij ondergrondse
containers en het alsnog verbranden van niet goed gescheiden groente-, fruit- en tuinafval (gft) en pmd.

Een vernieuwd grondstoffenplan is nodig.

Bedrijven verplichten

De Milieuraad stelt voor de Omgevingsdienst IJsselland meer milieu-audits bij bedrijven te laten houden en voorlichting over subsidies te versterken om de doelen van de rijksoverheid te halen: een circulaire economie in 2050 en in 2030 al 50% minder gebruik van mineralen, metalen en fossiele brandstoffen. Circulaire economie betekent reparatie, meervoudig gebruik en wijzigen van productieprocessen. Recente voorbeelden zijn statiegeld op blikjes, een heffing op het gebruik van plastic verpakkingen en verplichte inzameling van afgedankte kleding door producenten.

Nascheiding

Hergebruik van grondstoffen kan in de toekomst mogelijk gemakkelijker door pmd en restafval niet vooraf door inwoners, maar achteraf door de afvalverwerker te laten scheiden. Het ziet er naar uit dat dit tot goedkopere en betere afvalscheiding leidt: minder vervuild recycle-materiaal en minder dumping.

Inwoners belonen

De Milieuraad benadrukt natuurlijk vooral preventie: voorkomen van afval. Het voornemen van de gemeente om
in wijken steunpunten voor hergebruik en reparatie op te zetten verdient extra aandacht. Net als het belonen van
inwoners die zich inzetten voor minder afval en meer hergebruik. De Milieuraad blijft meedenken voor een vernieuwd afval- en grondstoffenbeleid.

Gerelateerde artikelen

Back to top button