KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Uitgebreide reactie participatieraad op dementieplannen gemeente

Zwolle – In de nabije toekomst zal het aantal mensen met dementie flink toenemen. Om die reden is het belangrijk om de stad op een dementievriendelijke manier in te richten. Daarom heeft de gemeente het plan van aanpak ‘Zwolle dementievriendelijke stad’ geschreven. De participatieraad van Zwolle laat hierover haar licht schijnen.

In het algemeen ziet de participatieraad graag dat de acties genoemd door de gemeente concreet worden gemaakt. En dat het plan leesbaar is voor iedereen. Zij vraagt aandacht voor eenzaamheid en schaamte bij dementie. Alle afdelingen van de gemeente kunnen met dementie te maken krijgen. Integraal werken is dus nodig.

Zwolse omgeving

De buitenruimte moet toegankelijk zijn, en de Zwolse bevolking moet betrokken worden bij het plan, bijvoorbeeld door een meldpunt of informatielijn. De participatieraad wil dat niet alleen in de Omgevingswet een passage over dementie wordt opgenomen, maar ook in de Mobiliteitsvisie en het Verkeersveiligheidsplan. De gemeente hanteert het begrip ‘positieve gezondheid’ en de participatieraad ziet dit graag uitgelegd.

Voorzieningen

De participatieraad maakt een onderscheid tussen voorzieningen voor mensen met dementie en voorzieningen voor mantelzorgers. In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld over domotica of voorzieningen voor ondersteuning bij het innemen van medicatie of het omgaan met koken op gas. Ook gaat dit over de invulling van het begrip casemanagement. In het tweede geval gaat het over het vroegtijdig signaleren van dementie en het actiever aanbieden van ondersteuning vanuit het Sociaal Wijk Team of het Steunpunt Mantelzorg.

De bejegening van mensen met dementie is een punt van aandacht, evenals het gebruik maken van scholingsaanbod. Bijvoorbeeld door de Stichting Alzheimer Nederland. De gemeente zou concreet moeten omschrijven wie er allemaal meewerken in de dienstverlening voor dementerenden. Zijn dit bijvoorbeeld ook kassières en buschauffeurs?

De participatieraad

De participatieraad Zwolle is de brug tussen de gemeente en inwoners. Zij adviseren over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button