Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Nieuwe Veemarkt: groen, gezond en veilig volgens de Milieuraad

Zwolle – Het Natuurplatform (NPZ) stuurde vorig jaar een reactie op plannen voor de Veemarkt aan
de gemeenteraad. De Milieuraad zorgde voor inbreng over duurzaam bouwen. Na een rondgang door het gebied zijn in juni onderdelen van een uitgewerkt plan met de gemeente besproken. De globale indruk is positief, de inbreng wordt herkend, maar er blijven zorgen over uitwerking en financiering.

Er worden nog adviezen gevraagd, harde voorwaarden voor ontwikkelaars en aanbesteding blijven van groot belang en stapelen van functies vraagt realisme. Aanleggen van groene plekken betekent niet automatisch meer biodiversiteit. Daarvoor moet aan meer voorwaarden worden voldaan.

Gezonde leefomgeving

Voorbeelden van voorwaarden zijn normen voor de luchtkwaliteit en geluid; verbind groen Veemarkt met gebied Katerdijk, Pannekoekendijk en park Eekhout; robuuste stedelijk groenstructuur: benoem natuurgroen, gebruiksgroen en beeldgroen; handhaaf ontoegankelijke plekken langs spoor en A28.

Groenfuncties voor spelen en bewegen, biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn niet stapelbaar. Waar mensen verschijnen, verdwijnen flora en fauna. Een gezonde leefomgeving vraagt dat planten en dieren zich kunnen
ontwikkelen. Essentieel zijn onder meer een gezonde bodem, rijk bodemleven, voldoende humus, goede wateropname – sponswerking.

Natuurinclusief bouwen.

Het gebied moet ondanks meer mensen en huisdieren minder ‘steenwoestijn’ worden. Met extra aandacht van bewoners voor de inrichting van hun tuin is veel te winnen. Voor insecten, vogels, vleermuizen en andere fauna.
Dat betekent actief informeren over plantenkeuze, groene gevels en daken, bewatering, materiaalkeuze, naast deelnemen in een gezamenlijk beplantingsplan voor de openbare ruimte. Educatieve kansen ondersteuning door ecologen.

Toekomst niet vanzelfsprekend

Heggen in plaats van schuttingen, minder tegels, natuurlijk spelen, ontmoetingsplekken voor oud en jong. Ruimte voor honden en katten naast rustgebieden voor flora en fauna. Leidinggoten om schade aan wortels
van bomen te voorkomen. Onderhoud en beheer van een dichtbevolkte stadswijk vraagt voortdurend kostbare aandacht en betrokkenheid van inwoners en gemeente.

Een grotere biodiversiteit heeft inheemse bloeiende vegetatie als nectarbron voor de insecten en vruchten voor vogels nodig. Een aantrekkelijk beeld voor mensen is daaraan ondergeschikt. Goedkope grassen of coniferen dragen niet bij aan biodiversiteit. Daarnaast blijven de natuurorganisaties pleiten voor biologisch geteeld plantgoed, niet behandeld met gif.

Veilige mobiliteit

Veel mensen, de verbinding met uitgaan en vermaak, school en werk, steeds meer zorg en diensten en bezorgers met groter en zwaarder materieel maakt de verdeling van de verkeersruimte bijna onmogelijk.
De oversteek van de Rieteweg en het spoor naar Kampen blijft lastig. De ruimtevraag beperken bijvoorbeeld
door autovrije gebieden met een centrale parkeervoorziening, parkeernormen en deelmobiliteit, is een noodzaak. Net als fiets- en looproutes aansluiten op het stadsnetwerk. Sluipverkeer voorkomen, regulering van distributie en bevoorrading en aantrekkelijk openbaar vervoer vraagt nader onderzoek.

Winnend ontwerp prijsvraag: Nieuwe Veenmarkt

Gaat het er zo uitzien? De ontwerpprijsvraag Biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle is gewonnen door Studio Nauta & Mulder Zonderland, e.a., met het plan Nieuwe Veenmarkt.

Informatie zwolle.nl/nieuwe-veemarkt

Gerelateerde artikelen

Back to top button