KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Milieuraad Zwolle maakt zich zorgen om aanpak restafval

Zwolle – De Zwolse gemeenteraad heeft in oktober jongstleden besloten om vanaf januari een tarief op
restafval in te voeren. Voorafgaand aan het debat hierover stuurde de Milieuraad een reactie. Na eerdere adviezen in 2020 blijven er zorgen over de ingeslagen weg, waarbij extra betaald gaat worden naar hoeveelheid restafval.

“Bij grote gemeenten zijn de ervaringen over dumping van afval en het meer vervuilen van ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons door restafval minder positief. Controleren van de zuiverheid van afvalstromen is van groot belang.”

Alleen goed gescheiden afval kan worden gebruikt als grondstof. De gemeente gaat daarom steekproeven nemen. Voorlopers controleren containers en er komen afvalcoaches om inwoners te betrekken bij het
scheiden van afval. Zie ook zwolle.nl/hulp-bij-afval-scheiden

Meer inzet nodig!

“Koopgedrag van consumenten is bepalend voor de hoeveelheid afval. Een economie zonder afval in 2050 vraagt meer inzet van de overheid. Het doel van 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2030 – nu nog 183 kg –
lijkt met de huidige aanpak onhaalbaar. Blijf daarom inzetten op beïnvloeding van landelijk beleid.”
Huishoudelijk restafval wordt nu verbrand. Er is grote winst te behalen met het voorkomen van afval, met hergebruik door kringloopwinkels en met reparatie. Maar natuurlijk vooral door minder materiaalgebruik: eis minder of geen verpakkingsmateriaal, gebruik gerecyclede materialen en huur gereedschap.

De Milieuraad vraagt aandacht voor alternatieven en innovatie: “Hergebruik van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons is lastig door onvoldoende kwaliteit en efficiency. Nascheiding wordt
interessant als optie.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button