KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Zwolse gemeenteraadsvergadering over sportakkoord, woningbouw en meer

Zwolle – De gemeenteraad debatteert maandagavond 18 september om 19.30 uur op twee locaties. In de Raadzaal gaat het over het sportakkoord en vrijwilligersbeleid, in de TaKzaal over de uitleglocatie Stadsbroek/IJsselvizier en het centrum van de Aa-landen.

In het Sportakkoord 2.0 zet men in op een vijftal thema’s. Deze thema’s gaat de gemeente in actieplannen nader uitwerken. De thema’s zijn: duurzame sportinfrastructuur, inclusie & vitaliteit, motoriek & innovatie, vitale en sportieve sportaanbieders en event & talent. Sportservice Zwolle heeft een sleutelrol bij de uitvoering van het sportakkoord en krijgt hiervoor middelen ter beschikking gesteld van de gemeente Zwolle.

Vrijwilligers

Verschillende ontwikkelingen in de samenleving verhogen de druk op vrijwilligers. Het gaat hierbij om tijdelijke ontwikkelingen zoals de wachtlijsten in de zorg vanwege arbeidskrapte en de opvang van vluchtelingen. Maar andere ontwikkelingen zijn ook structureel van aard. Hierbij valt te denken aan opgaven als de groei van de stad, vergrijzing, bestaanszekerheid, jeugd en de energietransitie. Bij al deze ontwikkelingen hebben vrijwilligers een belangrijke rol. Het nu voorliggende beleidsplan vrijwilligersondersteuning gaat over hoe de intrinsieke motivatie van vrijwilligers geborgd kan worden.

Het traject Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier komt voort uit de Omgevingsvisie die op 13 september 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is namelijk aangekondigd dat de gemeente Zwolle een verkennend onderzoek uitvoeren naar de in de toekomst gewenste ontwikkeling van deze gebieden die respectievelijk ten noordoosten en ten zuidwesten aan de wijk Stadshagen grenzen.

Centrum Aa-landen

Het Centrum Aa-landen moet het hart en huiskamer van de wijk Aa-landen worden op een wijze die aansluit bij de behoefte van de wijk. In de startnotitie wordt het planproces bepaald en wordt het gebied bezien vanuit de beleidskaders van de gemeente. Doel van de gebiedsontwikkeling Centrum Aa-landen is: het realiseren van een integrale toekomstbestendig Centrum Aa-landen, met respect voor de bestaande functies. circa 300 woningen toe te voegen en nieuwe onderwijs- en maatschappelijke voorzieningen in een groene omgeving te realiseren die goed en veilig bereikbaar is. De ontwikkeling moet daarbij de doorstroming van bewoners vanuit de wijk Aa-landen naar Centrum Aa-landen bevorderen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden om 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook laterterug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.  Let wel op de indientermijn. 
Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button