Nieuws uit Zwolle

Zwols vastgoed na jaren weer positief saldo

Zwolle – Zwolle heeft over 2016 voor het eerst in jaren een positief saldo behaald op de exploitatie van de bouwgronden in de gemeente. Door het herstel van de vastgoed- en woningmarkt en de lagere rentes, waarbij rekening is gehouden met nieuwe landelijke begrotingsregels, kan Zwolle voor het eerst sinds 2008 vanuit het vastgoedresultaat weer een flinke bijdrage doen in de algemene reserve.

Het resultaat in de reserve Vastgoed groeide het afgelopen jaar met 1,1 miljoen. Naast dit overschot kan er 13,9 miljoen aan vastgoedvoorzieningen vrijvallen, omdat sprake is van een versnelde gronduitgifte en grondprijsherstel in de woningmarkt. In totaal vloeit er daardoor maar liefst 15 miljoen euro vanuit Vastgoed rechtstreeks terug naar de algemene reserve van de gemeente. Dat geld kan worden ingezet voor andere beleidsdoelen en investeringen.

Extra investeren

Over 2015 boekte Zwolle op de lopende rekening bij vastgoed nog een negatief saldo van 5,3 miljoen euro. Wethouder René de Heer, verantwoordelijk voor het Zwolse vastgoedbeleid: “We zien dat we na een reeks moeilijke jaren over 2016 voor het eerst weer een plus hebben geboekt en dat de reserves flink kunnen worden verlaagd. Dat is goed nieuws! Ook in Zwolle zien we dat de economie is aangetrokken. Met name de vraag naar bouwkavels voor woningen is het afgelopen jaar snel gegroeid en ook de belangstelling voor bedrijfskavels zit in de lift. Dat zie je terug in de mooie cijfers van ons grondbedrijf. Die maken het mogelijk dat we extra kunnen investeren in de stad.”

Dekking risico´s

Het risico op de exploitatie van lopende projecten is eind 2016 afgenomen naar 7,6 miljoen euro. Er is dan ook minder buffer nodig om deze risico´s af te dekken. Het zogenoemde weerstandsvermogen van de gemeente Zwolle was eind vorig jaar opgelopen naar 358 procent. Dat betekent dat er 3,5 keer zo veel dekking aanwezig is in de reserves dan het totaal van alle berekende risico’s. Vereist is een weerstandsvermogen van minimaal 50 en maximaal 100 procent. Om op zeker te spelen stellen b en w voor om een iets hogere reserve aan te houden, van 10 miljoen euro. Daarmee kan er nog eens 2 miljoen terugvloeien naar de algemene reserve.

Het positieve saldo op de lopende rekening en de reserves staan in de Meerjaren Prognose Vastgoed 2017 (MPV), die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. De MPV biedt elk voorjaar een nauwkeurig en transparant overzicht van de ontwikkeling van de (grond)exploitaties van de gemeente. Het is een soort ‘foto’ van de Zwolse vastgoedpositie op dit moment.

De gemeenteraad bespreekt eind juni de MPV en beslist uiteindelijk hoe de extra gelden worden ingezet.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button