EconomieNieuws uit Zwolle

Jong en in de schulden? Gemeente Zwolle gaat helpen!

Zwolle – Zwolle vindt problematische schulden niet acceptabel. Voorkomen moet worden dat mensen schulden maken. Ontstaan er toch schulden en komt men er zelf niet uit, dan wordt snel en efficiënt ondersteuning geboden. Dit is het streven van het college van burgemeester en wethouders en is de basis voor het beleidsplan schulddienstverlening 2017-2021.

Om de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is, wordt wat het college betreft fors geld vrijgemaakt. Deze extra investeringen zorgen voor meer, betere en snellere dienstverlening, fondsen en maatwerk voor specifieke doelgroepen.

Dienstverlening via Sociaal wijkteam en digitaal

Vanaf 2017 wordt de toegang tot schulddienstverlening georganiseerd via het Sociaal wijkteam. Dit verlaagt de drempel om ondersteuning te zoeken. Daarnaast heeft het Sociaal wijkteam oog voor mogelijke problemen op andere gebieden.
Ook de digitale informatiekanalen worden verbeterd. Op de website van de gemeente komt heldere informatie en via MijnSDV kunnen inwoners snel inzicht krijgen in de voortgang van hun traject.

Eén contactpersoon

Er komt één contactpersoon voor inwoners met schulden. De regie van de vragen is belegd bij het Sociaal wijkteam. Voor schulddienstverleningsvragen is de consulent schulddienstverlening het aanspreekpunt. Deze kan snel schakelen met andere specialisten en het bevordert de communicatie tussen de inwoner en de gemeente.

Verkorten van doorlooptijden

Door inzet van extra formatie en het intensief onderhouden van contacten met betrokken partijen worden doorlooptijden verkort. Het zorgt ervoor dat er eerder duidelijkheid en zekerheid komt voor zowel de inwoners met schulden en de schuldeisers. In 2018 zijn de doorlooptijden verkort tot 120 dagen.

Extra budgetbeheer

Sociale wijkteams geven toegang tot lichte en laagdrempelige methoden voor budgetbeheer. Hierbij staat bijvoorbeeld het doorbetalen van vaste lasten centraal. Ook wordt er binnen schulddienstverlening een methode ontwikkeld die aansluit bij ‘life-events’, zoals zelfstandig wonen, verhuizen of het krijgen van kinderen. Op die momenten verandert een financiële situatie drastisch en is extra soms aandacht nodig.
Het samenwerkingsverband Op Orde, waarin een aantal organisaties gezamenlijk hulp en advies bij thuisadministratie aanbiedt, wordt nog beter benut en uitgebouwd.

Perspectieffonds

Er wordt gestart met een Perspectieffonds. Dit fonds biedt de gemeente de mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, inwoners met (beginnende) schulden te ondersteunen. De schulden moeten uiteindelijk weer worden terugbetaald. De aanpak richt zich op jongeren tot 27 jaar en inwoners met beginnende schulden. Verwacht wordt dat door inzet van het fonds minder reguliere schulddienstverlening nodig is.

Maatwerk voor zelfstandigen en jongeren

Het aantal zelfstandig ondernemers groeit. Sommige van deze startende ondernemers hebben (nog) weinig ondernemersvaardigheden. De financiële problemen binnen deze groep nemen toe. Zwolle vindt het belangrijk een gunstig klimaat voor ondernemers te bevorderen. Komen zij in de financiële problemen, dan krijgen ze hierbij ondersteuning op maat.
Ook jongeren komen steeds vroeger in de financiële problemen. Schulden belemmeren de voortgang in studie en werk en leiden vaak tot overmatige stress. De aanpak die wordt ontwikkeld richt zich op het beheer van de financiën en het voorkomen van problematische schulden.

Financiën

Om het beleidsplan schulddienstverlening te kunnen uitvoeren is een investering van 1,3 miljoen nodig. Dit wordt besteed aan extra capaciteit voor onder andere budgetbeheer en bewindvoering en het Perspectieffonds. Daarnaast is een investering nodig voor het verder verkorten van doorlooptijden, uitbreiding sociaal raadslieden en samenwerking met ondernemers.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button