Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Zwolse gemeenteraad praat over het veiligheidsbeleid

Zwolle – Maandagavond 27 maart was er in de gemeenteraad van Zwolle een debatronde over  de strategische veiligheidsagenda 2023-2026. Dit onderwerp hoort thuis in de portefeuille van burgemeester Peter Snijders, en hij gaf dan ook aan het eind van de vergadering een reactie op de inbreng van de diverse fracties.

De PvdA zegt dat er bij verschillende mensen ook verschillende meningen leven over veiligheid. Dat kan zijn een bedreigend appje, je kind dat niet veilig over het zebrapad kan, hand in hand lopen met een geliefde wat niet kan, dat soort dingen. Veiligheid is van en voor iedereen, zegt de partij. Zij maakt zich zorgen over het verharden van de criminaliteit bij jeugdigen onder de 25 jaar. De aanbevelingen in het onderzoek hiernaar vindt zij goed en moeten uitgewerkt worden in een integrale visie.

Drugscriminaliteit

De VVD vindt dat het belangrijk is om een veilig gevoel te hebben in de straat, buurt of stad waar je woont. Vooral drugscriminaliteit moet worden tegengegaan, zegt de partij. Daarbij moet er zowel gelet worden op preventie en repressie, het één kan niet zonder het ander. De periode direct na de straf is het moment waarop de recidive het grootst is, daarom wil de VVD een jeugd RIO, die de situatie van jonge gestraften begeleidt. Hier zijn in Dordrecht goede resultaten mee gehaald.

Volt ziet dat Zwolle behalve een bruisende en economisch rijke stad ook een veilige stad is. Dat is onder andere te danken aan de samenwerking tussen de diverse veiligheidspartners en de sociale cohesie in de stad. De partij is op zoek naar innovatieve manieren om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld Virtual Reality om drugscriminaliteit tegen te gaan. Er zijn diverse manieren om te leren omgaan met triggers en stressvolle omgevingen. Ook privacy moet goed beschermd.

Grootstedelijke problematiek

Swollwacht betoogt dat iedereen in de stad veilig moet zijn. De partij ziet allerlei grootstedelijke problematiek ontstaan, wat met hand en tand bestreden moet worden. Vooral legt zij de focus bij het thema zorg en veiligheid. Swollwacht is blij met de ambitie om de juiste zorg te bieden voor mensen met een kwetsbaarheid, maar ‘wat als die zorg er niet is?’ stelt de partij. Zij vraagt zich ook af wat het  nut is van legalisering van drugs. Wordt de overlast daar minder van, vraagt zij.

GroenLinks kan zich goed vinden in de voorliggende strategische agenda. Zij is er voorstander van om de juiste zorg te bieden zodat overlast wordt voorkomen bij degenen die dat nodig hebben. Ook digitale veiligheid vindt zij een speerpunt. Kennis hierover is in Zwolle aanwezig. Mensen moeten hierin weerbaar worden gemaakt. Bij de jeugd signaleert GroenLinks minder, maar zwaardere vergrijpen. Om dat tegen te gaan wil zij een link maken met de sociale omgeving, zoals onderwijs, sportvereniging en ouders.

Verbinding

D66 bekijkt wat de Dikke Van Dale zegt over veiligheid, dat is meer dan alleen de afwezigheid van geweld. De partij is blij met de aanpak die in de agenda is beschreven, maar wil graag van meer reactief handelen naar meer proactief handelen. Door verbindingen te leggen in de samenleving zullen mensen meer empathie gaan vertonen en dat komt ten goede aan de criminaliteitscijfers. Wijkwerkers kunnen daarbij helpen.

Het CDA zegt dat veiligheid de basis is voor onze manier van leven. Iedere dag zijn er mensen bezig om ons te beschermen, in een samenwerking van onderwijs, hulpdiensten, politie, overheid en maatschappelijke organisaties. De partij is blij met de veiligheidsagenda. Wat betreft zorg en veiligheid moet de gemeente duidelijk de regie nemen. Bij digitale veiligheid moet er oog zijn voor de slachtoffers, ook daders kunnen eigenlijk slachtoffers zijn. Vooral bij de jeugd moet aan de voorkant worden geprobeerd criminaliteit te mijden.

Boeven vangen

De SP kijkt naar de ervaringen van de woordvoerder van de partij die 18 jaar geleden in Zwolle is komen wonen en ziet hoe de sfeer er is veranderd. Een voorbeeld daarvan zijn de recente schietpartijen. Dit past niet in Zwolle, zegt de partij. De SP is een pragmatische partij, en de veiligheidsagenda vindt zij een pragmatisch stuk. Boeven vangen is een prima keuze, betoogt zij. En dat nog wel in een samenwerking.

De PvdD vraagt vooral aandacht voor het demonstratierecht en de eventuele vooringenomenheid van de politie tegenover verschillende groepen demonstranten. Boeren bijvoorbeeld worden anders behandeld dan klimaatactivisten. De partij wil dat hierover gesprekken gaan worden gevoerd.

Reactie burgemeester Peter Snijders

Burgemeester Peter Snijders memoreert dat er in de stad veel is veranderd, maar iedereen is op de goede weg. Er zijn gesprekken met partners en overheid. Hij becomplimenteert de mensen die iedere dag weer klaar staan om voor de veiligheid van inwoners van Zwolle te zorgen. En dat zijn er nogal wat. Veiligheid maak je samen, zegt hij. Er is een beweging van repressie naar preventie en dat is goed. Ook op het betrekken van de omgeving wordt ingezet door de partners.

Het idee van de jeugd RIO gaat de burgemeester laten onderzoeken. Investeren in een veilige samenleving voor iedereen is altijd goed, zegt hij. Zorgorganisaties moeten afstemmen met de politie en zaken als TikTok op werktelefoons worden aangepakt in het kader van digitale veiligheid. Er zijn mooie stappen genomen in de richting van specifiek beleid voor de jeugd. De  burgemeester spreekt liever niet over criminele jongeren, maar wel over jongeren met ongewenst gedrag. Deze moeten worden bijgestaan en geholpen om weer op het goede pad te komen.

Ook sprak de burgemeester over polarisatie en maatschappelijke onrust. Demonstreren vindt hij daarbij een groot goed, maar hij denkt niet dat er in Zwolle anders wordt aangekeken tegen diverse groepen. Er wordt altijd contact gezocht vanuit de gemeente met groepen die grieven hebben.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button