gemeenteraadsvergadering

Politiek & Opinie

Verslag: Zwolse gemeenteraad over mensenhandel en sociaal domein

De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 11 september bijeen voor een rondetafelgesprek over mensenhandel. Daarna was er een themadebat over…

Meer
Bouw

Gemeenteraad stemt in met voorzieningenplan Stadshagen

Bij een groeiende stadswijk als Stadshagen is het belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn om prettig te kunnen wonen, werken,…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Vele besluiten in de gemeenteraad

Maandagavond 19 juni 2023 was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Er waren 38 agendapunten, waarvan er…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over passend onderwijs en vrijetijdsbesteding

Maandagavond 5 juni 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen voor debatten over de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp, en later…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Besluiten gemeenteraad 30 mei 2023

Op dinsdagavond 30 mei was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om besluiten te nemen over zo'n 25 onderwerpen. Ook waren…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Zwolse gemeenteraad in debat over de verstedelijkingsstrategie

Maandagavond 15 mei 2023 was de gemeenteraad bijeen voor een debat over de verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle en het…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad Zwolle over participatieaanpak Hanza!

In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 15 mei 2023 was er een debatronde over de Zwolse aanpak van participatie, genaamd Hanza!…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over leefomgeving

Maandagavond 27 maart 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een themadebat over de fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling. De…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Zwolse gemeenteraad praat over het veiligheidsbeleid

Maandagavond 27 maart was er in de gemeenteraad van Zwolle een debatronde over  de strategische veiligheidsagenda 2023-2026. Dit onderwerp hoort…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: 33 besluiten in gemeenteraad Zwolle

Maandagavond 13 februari was er weer een besluitvormingsronde in de Zwolse gemeenteraad. Er waren 33 agendapunten, maar allereerst stond burgemeester…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad Zwolle in debat over het Stadshart

Maandagavond 6 februari was er in de gemeenteraad van Zwolle een raadsdebat over de Uitvoeringsagenda 'Stadshart van morgen 2022-2027'. De…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad houdt twee themadebatten

Maandag 16 januari zijn er twee themadebatten van de gemeenteraad. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een themadebat…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: gemeenteraad Zwolle neemt diverse besluiten

Maandagavond om 19.30 was er een besluitvormingsronde in de gemeenteraad met 75 onderwerpen. Dat betekent dat de voorstellen die zijn…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 19 december

Maandag 19 december neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: gemeenteraadsdebat over met name vuurwerk en drugsgebruik

Op maandagavond 12 december 2022 is er in de Zwolse gemeenteraad gedebatteerd over negen nota's die onder het thema dienstverlening…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: debat gemeenteraad over Hanzekwartier en Broerenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle debatteerde dinsdag 6 december in de Raadzaal over de nota van uitgangspunten voor het Hanzekwartier en…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert 12 december over diverse onderwerpen

Maandag 12 december behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een debat over de…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert o.a. over de nieuwbouw Fraterhuis

Dinsdag 6 december behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een debat over de…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: gemeenteraadsvergadering 28 november 2022

Maandagavond 28 november was er om 19.30 een bijzonder korte gemeenteraadsvergadering. In slechts negen minuten jaste de raad zich door…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt op maandag 28 november 2022 diverse besluiten

Maandag 28 november neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over ouderen, Stadsbroek en diversiteit

Maandag 21 november behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er enerzijds in de Raadzaal een debat over…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad houdt themadebatten Stadsontwikkeling en Economie

Maandag 31 oktober zijn er twee themadebatten van de gemeenteraad. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een themadebat…

Meer
Zorg & Welzijn

Politiek: ‘Hoe kan vluchtelingenopvang in Zwolle samenhangender en duurzamer?’

Alle partijen van de gemeenteraad van Zwolle, met uitzondering van de VVD, hebben een debat aangevraagd over het asielbeleid in…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat gemeenteraad over Verstedelijkingsstrategie

Maandagavond 3 oktober was de Zwolse gemeenteraad in gesprek over de verstedelijkingsstrategie in de regio Zwolle. Omdat Zwolle gaat groeien…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 10 oktober 2022

Maandagavond 10 oktober is er weer een besluitvormingsronde voor de gemeenteraad van Zwolle. De vergadering start om 19.30 uur en…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat gemeenteraad SWT en Breecamp-West

Maandagavond 26 september vergaderde de gemeenteraad in de TaKzaal over de aangescherpte visie en doelen van de sociaal wijkteams (SWT)…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over tarieven restafval

Maandagavond 26 september debatteerde de Zwolse gemeenteraad over de invoering van tarieven op restafval. Dit staat ook wel bekend als…

Meer
Politiek & Opinie

Diverse onderwerpen in rondetafelgesprek en debatten Zwolse gemeenteraad op maandag 3 oktober

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 3 oktober staan een debat over de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, een rondetafelgesprek…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad over prijssegmenten woningbouw en referendumverordening

Maandagavond 12 september was er in de gemeenteraad van Zwolle een zogeheten Rondetafelgesprek over de prijssegmenten in de woningbouw en…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad themadebat Sociaal Domein

Op maandagavond 12 september was er in de Zwolse gemeenteraad een themadebat over het Sociaal Domein. Themadebat hoort bij de…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad 19 september over veel onderwerpen

Op maandagavond 19 september vanaf 19.30 uur is er weer een besluitvormende gemeenteraadsvergadering. Er zijn dan meer dan 40 onderwerpen…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad roept motie-indieners tot de orde

Op maandag 5 september 2022 zou er een spoeddebat zijn in de gemeenteraad van Zwolle over de crisisnoodopvang van vluchtelingen…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad behandelt diverse onderwerpen op maandag 12 september 2022

Maandag 12 september behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur o.a. de Quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma en de Referendumverordening. In de…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad buigt zich over actualiseringen beleid

Maandagavond 5 september is er weer een gemeenteraadsvergadering. In de TaKzaal is er een informatieronde over het aanpassen van de…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: gemeenteraad themadebat over inwonerbetrokkenheid

Maandagavond 4 juli debatteerde de gemeenteraad onder elkaar over de thema's dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Het was een bewogen debat. Het…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad themadebat over stadsontwikkeling

Maandagavond 4 juli was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over de leefomgeving en stadsontwikkeling. Zeven aan elkaar…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 11 juli 2022

Maandag 11 juli behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal o.a. de Gebiedsvisies Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan en…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Eerste Rondetafelgesprek in gemeenteraad

Maandagavond vond in de TaKzaal van het gemeentehuis het eerste Rondetafelgesprek plaats. Dit is een nieuwe wijze van vergaderen die…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad over Welkom in mijn Wijk en bruisend trefpunt Zwolle-Zuid

Maandagavond 20 juni was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te debatteren over de evaluatie van het protocol 'Welkom in…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Sociaal Domein

Dinsdagavond 7 juni 2022 was de gemeenteraad van Zwolle met elkaar in debat over het Sociaal Domein. Het was de…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad over Noorderkwartier en Kamperpoort

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 7 juni is gedebatteerd over de gebiedsvisies Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan, en over de startnotitie…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen gemeenteraad 7 juni

In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 7 juni zijn er meerdere debatrondes. In de Raadzaal gaat het over de gebiedsvisies Nieuwe…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad over middenhuurwoningen en jeugdhulpkosten

Maandagavond 30 mei 2022 debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de nieuwe verordening voor middeldure huurwoningen en de uitgaven bij…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Historisch korte gemeenteraadsvergadering

Maandagavond 23 mei 2022 was er een besluitvormingsronde van de gemeenteraad in de Raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over de Verordening middenhuurwoningen en de uitgaven aan jeugdhulp

Maandag 30 mei behandelt de gemeenteraad twee onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over de Verordening…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 23 mei 2022

In de gemeenteraad van maandag 23 mei 2022 is er weer een besluitvormingsronde. Deze vindt plaats in de Raadzaal.  De…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over Stadshart en uitbreiding Fraterhuis

Maandagavond 16 mei was de gemeenteraad in debat over de haalbaarheidsstudie voor het Fraterhuis. Dat zou in het nieuw te…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraadsvergadering over bouw in Stadshagen

Maandagavond 9 mei 2022 is er in de gemeenteraad gedebatteerd over de bouw van meer betaalbare woningen in Stadshagen en…

Meer
Politiek & Opinie

Diverse onderwerpen in debat- en informatierondes gemeenteraad

Op de agenda van de gemeenteraad van Zwolle op 9 mei staat onder andere de Programmering en betaalbaarheidsaanpak Stadshagen en…

Meer
Politiek & Opinie

Besluiten in Gemeenteraad 7 maart

Maandagavond 7 maart zal de laatste gemeenteraadsvergadering in de huidige samenstelling zijn. Er is dan een besluitvormingsronde met maar liefst…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over lokale democratie

De Zwolse gemeenteraad was maandagavond 28 februari bijeen om te praten over een experiment met lokale democratie. Initiatiefnemers D66 en…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad besluit o.a. over Kroesenallee

Maandagavond 7 februari was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. De raad boog zich over zo'n 40…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen debat Gemeenteraad 14 februari

In de gemeenteraad vinden op maandagavond 14 februari vier debatten plaats. Het zal gaan over het ganzenbeheerplan, de motie schone…

Meer
Politiek & Opinie

Is de Zwolse gemeenteraad voldoende betrokken bij bouwplannen?

Maandagavond 31 januari stond de vraag centraal in de Zwolse gemeenteraad op welke plek in het participatietraject de gemeente of…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad besluit op 7 februari

In de  gemeenteraadsvergadering op 7 februari aanstaande is er weer een besluitvormingsronde. Alle gemeenteraadsleden zijn dan aanwezig en ze besluiten…

Meer
Politiek & Opinie

Wat gaat er gebeuren in drie deelgebieden aan de zuidkant van het station?

Maandagavond 24 januari 2022 was de Gemeenteraad van Zwolle wederom bijeen in debat. Zij sprak vrij positief over de nota…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen gemeenteraadsvergadering 31 januari 2022

Maandagavond 31 januari zijn er vanaf 19.30 uur weer een aantal debatten in de Zwolse gemeenteraad. Het zal gaan over…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad over onder andere krakers, prostitutie en ombouwen kantoren

Maandagavond 17 januari nam de gemeenteraad besluiten over 38 onderwerpen in een ongewoon korte vergadering. Onderwerpen waren onder andere krakers…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen gemeenteraad 24 januari

Maandagavond 24 januari zijn er weer 4 debatrondes in de gemeenteraad. In de Raadzaal debatteert men over de Omgevingswet (plan)…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad Zwolle informeert zich over schone lucht en duurzame bedrijventerreinen

Maandagavond 10 januari was er weer een informatieronde in de Zwolse gemeenteraad. Op het programma stonden het Schone Lucht Akkoord…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad 20 december

Maandagavond vanaf 19.30 uur was er weer een besluitvormingsronde in de Zwolse gemeenteraad. Er waren meer dan 46 onderwerpen waarover…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: 74 onderwerpen in gemeenteraad van 29 november

De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 29 november weer (digitaal) bijeen om besluiten te nemen en onderwerpen definitief te maken.…

Meer
Politiek & Opinie

Nooterhof moet kloppend groen hart worden voor natuur- en milieueducatie

Dinsdag 9 november was er in de gemeenteraad van Zwolle een ingelast debat over de Nooterhof en de Natuur en…

Meer
Politiek & Opinie

80 besluiten in gemeenteraad 1 november

Maandagavond 1 november was er weer een gemeenteraadsvergadering, ditmaal een besluitvormingsronde. Er zijn 80 besluiten genomen. Veel hamerstukken, maar ook…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad acht november over ZwarteWaterzone, Nooterhof, Cultuur en Jeugd

Maandagavond acht november zijn er weer twee gemeenteraadsvergaderingen. In de Raadzaal debatteert men over het Stedenbouwkundig ontwikkelplan van de Zwartewaterzone…

Meer
Politiek & Opinie

Besluiten in Gemeenteraad op 1 november

Op maandagavond 1 november is er weer een gemeenteraadsvergadering. Het is een ronder waarin men vele besluiten neemt. De locatie…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraadsvergadering over Spoorzone en drugs

Op maandagavond 11 oktober vergadert de Gemeenteraad over de nieuw te bouwen Passerelle, het investeringsbesluit voor de Spoorzone en het…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad 27 september over digitale strategie

Maandagavond 27 september was er in de gemeenteraad een informatieronde over de digitale strategie van de gemeente Zwolle en een…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad 27 september over waterbeleving in Zwolle

Het is de laatste tijd druk op het water in Zwolle. De gemeente wil deze drukte in goede banen leiden…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad neemt een besluit over o.a. verzoek spoeddebat Opkoopverbod en over diverse hamerstukken

Maandagavond 4 oktober is er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Bekijk de uitgebreide agenda van deze besluitvormingsronde.…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad spreekt zich uit over Omgevingsvisie Zwolle

Maandagavond 30 augustus vergaderde de gemeenteraad weer voor het eerst na de zomer. Het was een debatronde en als onderwerp…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over toekomstige eventvoorziening, anti-discriminatie en wereldfietsstad

Op 6 september 2021 is er weer een gemeenteraadsvergadering. In de Raadzaal gaat het over de nieuwe eventvoorziening op Voorsterpoort…

Meer
Politiek & Opinie

Laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces

De gemeenteraad van Zwolle was op 6 juli bijeen voor een extra vergadering voor het zomerreces. Aan de orde kwamen…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad informeert zich over cultureel perspectief

De Zwolse gemeenteraad hield maandagavond 7 juni een informatieronde over het cultureel perspectief in Zwolle tot en met 2040. Meesprekers…

Meer
Politiek & Opinie

Debat gemeenteraad over toeristisch perspectief

Maandavond 7 juni debatteerde de gemeenteraad met elkaar over het toeristisch perspectief van Zwolle de komende jaren. Volgens de nota…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraadsvergaderingen over dyslexie, zorgverzekering en cultureel/toeristisch perspectief

Maandagavond 7 juni is er weer een gemeenteraadsvergadering. Het gaat om een informatieronde die digitaal is, en een debatronde die…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 25 mei 2021

Maandagavond was er weer een gemeenteraadsvergadering in de Zwolse raad, ditmaal een besluitvormingsronde. Er waren meer dan 79 agendapunten. Het…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag gemeenteraadsvergadering over Jeugdhulp

Maandagavond 17 mei debatteerden de gemeenteraad en wethouder Michiel van Willigen met elkaar over de begrotingsoverschrijding van de jeugdhulp agenda.…

Meer
Politiek & Opinie

Deelscooters van Go-sharing besproken in gemeenteraad

In de gemeenteraadsvergadering van 10 mei was er een informatiesessie over de deelscooters in Zwolle. Sinds ongeveer een week zijn…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad praat over Economisch Perspectief Zwolle

Maandagavond was er in de gemeenteraadsvergadering onder andere een informatieronde over het Economisch Perspectief van Zwolle. Zwolle groeit en het…

Meer
Back to top button