EconomieNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: gemeenteraadsdebat over arbeid en Port of Zwolle

Zwolle – Maandagavond 1 maart is er in de gemeenteraad gedebatteerd over het actieplan ‘werk in Zwolle’ over werk ten tijde van corona. Ook sprak zij over de arbeidsmarkt voor kwetsbare mensen en de actualiteit van de Port of Zwolle (de Zwolse haven).

Groen Links trapte af met haar betoog, en waarschuwde voor de 45% instroom in de bijstand die men verwacht als de corona-crisis nog langer duurt. Daartegen moeten alle zeilen worden bijgezet. De fractie is blij dat er nu door middel van dit plan voortvarende stappen worden genomen. Zij vindt het fijn dat er samengewerkt gaat worden tussen het Sociaal Domein en het team Economie. GroenLinks wil speciale aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen. Dat geeft wethouder René de Heer ook. Hij vertelt dat groepen die voor corona al gesteund werden, dat nu ook blijven.

Woud van regelingen

D66 ziet in het woud van regelingen door de bomen het bos niet meer. Zij wil graag één loket en meer en bredere communicatie naar belanghebbenden. Er komen ruim 100.000 arbeidsplaatsen beschikbaar in de energiesector. Omscholing is dus hard nodig.

Swollwacht vindt het een groot goed als mensen in deze crisis snel van werk naar werk worden geholpen. Ook zij wil extra aandacht voor jongeren. Volgens haar hadden al deze maatregelen voor de arbeidsmarkt ook al vóór corona genomen mogen worden.

Van alle tijden

De SP vindt dat het arbeidsmarktprobleem niet zo nieuw is. Vele malen in het verleden heeft de overheid met dezelfde problemen gezeten. Ze stelt vraagtekens bij het realiteitsgehalte van de mensen die dit actieplan hebben geschreven, omdat ze mensen die 3 maanden in de ww hebben gezeten, omschrijven als ‘comfortabel gemaakt met de uitkering’. Dat wil zeggen dat zij niet meer uit de uitkering willen. Dat bestrijdt de SP.

De VVD zegt dat werk veel meer is dan een inkomen. Het is meedoen, contact, ontwikkeling. Iedereen zou naar vermogen moeten kunnen meedoen. Er komt een schrikbarend aantal mensen aan die aan de zijlijn staan. Dit actieplan helpt daar goed tegen. De verdeling tussen vraag en aanbod van arbeid moet echter zichtbaarder worden. Ook wil zij dat het makkelijker wordt om van baan naar baan te switchen.

Grote effecten corona

De PvdA heeft het er over dat corona overal zijn effecten achterlaat. Mensen raken hun baan kwijt en hoe langer mensen thuiszitten, hoe moeilijker het is om weer op te starten. Het is erg dat er geen stageplekken zijn. Zij willen graag een werkgeversservicepunt om deze problemen te tackelen.

Ook de ChristenUnie ziet dat veel mensen hun baan dreigen kwijt te raken, of nu al kwijt zijn. Het plan om de mbo’s op te richten uit het rijksvormingswerk, zodat iedereen een startkwalificatie zou hebben, is het eerste slachtoffer. Ook andere doelgroepen zijn nu kwetsbaar. De ChristenUnie ziet daarom graag veel om-, her- en bijscholing. Zij vindt het ook een goed idee wanneer de diverse afdelingen in dit werkgebied met elkaar samenwerken. Kijk ook naar ondernemers, zegt zij. Zij is blij met de inzet op ‘doen’, niet praten.

Het CDA bepleit dat het plan moet worden uitgevoerd zonder extra fte’s, er zijn immers genoeg ambtenaren die nu door de crisis niets hebben te doen. Dat vindt wethouder De Heer geen goed idee, omdat deze mensen nog steeds moeten worden ingezet op de groepen die voor corona al kwetsbaar waren. En mogelijk hebben die nu ook meer hulp nodig.

Complex

Wethouder René de Heer benadrukt in zijn antwoord op de raad dat het arbeidsmarkt een complex probleem is en dat de gemeente streeft naar 1 loket waar iedereen met alle vragen terecht kan. Op dit moment is er al het loket ‘Upgrade Yourself’, waar men al terecht kan voor scholing. De inzet is dat mensen bijvoorbeeld in de sector energietransitie gaan werken, wanneer zij door corona in een overschotsector zijn beland. Dit zou zo snel mogelijk moeten gebeuren. De rijksoverheid zorgt voor extra geld hiervoor. Voorkomen moet worden dat veel jongeren, starters, maar ook ouderen, in de U-bocht van de uitkeringen terecht komen: Van ontslagen, naar ww, naar bijstand.

Volgens de wethouder moeten we voorkomen dat we afstudeerders afschepen met de term ‘corona-diploma’. Deze mensen verdienen juist een pluim, omdat zij in moeilijke omstandigheden toch hebben gepresteerd. Het plan werkt men verder uit wanneer bekend is hoe de Koolmeesgelden (steun van het rijk ivm corona, red.) binnen gaan komen.

Port of Zwolle

Bij het debat over de Port of Zwolle gaat het om de vraag of de havenvisie tegemoet komt aan de ambities van de raad. Alle partijen zien dat de Port of Zwolle een grote bijdrage levert aan de economie en de werkgelegenheid van Zwolle. De vraag rijst of deze haven wel duurzaam genoeg is. Groen Links vindt de walstroom die aangelegd wordt een positief idee. Iedereen vindt dat vervoer over het water milieuvriendelijker is dan over de weg. Het is het verschil tussen 1 schip met 100 containers of 100 vrachtwagens met 1 container. Er kunnen nog veel extra stappen gemaakt worden in duurzaamheid. Een spoorterminal is daar 1 van, maar men weet nog niet of hier voldoende vraag naar is. Een ander is elektrische schepen, of schepen op waterstof, maar daar moet nog aan gewerkt worden, en kan lang duren.

Wethouder René de Heer zegt dat de subsidies die de gemeente moet leveren om de haven draaiende te houden, opwegen tegen het maatschappelijk belang ervan. Dit gaat over werkgelegenheid en duurzaamheid. Voor het veiligheidsbeleid van de haven, is de haven zelf verantwoordelijk. Een securitynet wordt opgezet door de haven.

Gemeenteraadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en live te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via www.zwolle.nl/gemeenteraad. Ook zijn zij hier later terug te zien. De stukken en agenda staan tevens op deze website. Inspreken kan voor iedereen op raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button