Port of Zwolle

Economie

Xella Nederland Havenondernemer van het Jaar 2022

Xella Nederland, met een vestiging in de Meppelse Sethehaven, is dinsdagavond 28 maart uitgeroepen tot ‘Havenondernemer van het Jaar’. Daarmee…

Meer
Bouw

Duurzaamheidsambities Port of Zwolle in gevaar

De ontwikkelaar van Rieteweg 34 in het Port of Zwolle gebied wil zich niet houden aan de duurzaamheidambities van de…

Meer
Politiek & Opinie

Port of Zwolle aanjager duurzame ontwikkeling

De Port of Zwolle in de regio kan substantieel bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie.…

Meer
Politiek & Opinie

Onderzoek duurzame havenontwikkeling Port of Zwolle

De havengebieden in Port of Zwolle zijn vrijwel volledig uitgegeven en ook de leegstand is laag. Autonoom is sprake van…

Meer
Politiek

Verslag: gemeenteraadsdebat over arbeid en Port of Zwolle

Maandagavond 1 maart is er in de gemeenteraad gedebatteerd over het actieplan 'werk in Zwolle' over werk ten tijde van…

Meer
Politiek

Werk en sociale basis in gemeenteraad

De Gemeenteraad van Zwolle houdt op maandagavond 3 maart twee debatrondes met respectievelijk drie en één onderwerpen. Beide rondes vinden…

Meer
Politiek

Gemeenteraad 25 januari o.a. over verkeer Zwartewaterallee en de Passerelle

Maandagavond 25 januari om 19.30 is er in de gemeenteraad een informatieronde over de doorstroming van het verkeer op de…

Meer
Politiek

Gemeenteraad informeert zich over Port of Zwolle

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag werd gesproken over Port of Zwolle, het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad praat over havenvisie 2035 Port of Zwolle

Maandag 4 jan bespreekt de gemeenteraad de Havenvisie 2035 en ambities voor havenbedrijf Port of Zwolle waar de gemeente mede-eigenaar…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Informatieronde gemeenteraad over Port of Zwolle

De informatienota over de Port of Zwolle (het Zwols havenbedrijf) is geagendeerd voor een informatieronde en een debatronde. Dit is…

Meer
Economie

Financiering rond verbreding sluiscomplex Kornwerderzand; van groot belang voor Regio Zwolle

Zwolle – Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt nog eens 15 miljoen euro beschikbaar om de verbreding…

Meer
Economie

Marco Swenne neemt afscheid Port of Zwolle

Zwolle – Per 1 november neemt general manager Marco Swenne afscheid van Havenbedrijf Port of Zwolle. Hij heeft besloten een andere…

Meer
Regio

Zwolle en samenwerkende partners dragen ontwikkeling Zuiderzeehaven over aan Kampen

Zwolle – Na vijftien jaar zit de samenwerking van de zes partners van het watergebonden bedrijventerrein ‘Zuiderzeehaven’ in Kampen er…

Meer
Regio

Video – Binnenvaart krijgt vrije doorgang door centrale bediening Zwolse bruggen

Zwolle – Sinds begin november worden alle bruggen in de stad Zwolle bediend vanaf de Spooldersluis. Een nieuwe werkwijze die…

Meer
Economie

Verbreding sluis Kornwerderzand moet meer coasters naar Port of Zwolle brengen

Zwolle – De regio Zwolle maakt zich samen met de provincies Friesland, Overijssel en Flevoland sterk voor verbreding van de…

Meer
Economie

Gezamenlijk havenbedrijf Zwolle, Kampen en Meppel van start

Burgemeester Westmaas van Meppel en de wethouders De Heer en Meijering van achtereenvolgens Zwolle en Kampen hebben afgelopen zaterdag tijdens een…

Meer
Economie

Nieuw Havenbedrijf ‘Port of Zwolle’ moet concurrentiepositie regio versterken

De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel krijgen samen één nieuw Havenbedrijf: ‘Port of Zwolle’. Daartoe hebben de colleges van B&W…

Meer
Back to top button