BouwNieuws uit ZwollePolitiekStadshagenVoorpaginaWonen

Verslag: Gemeenteraad in debat over Breezicht Noord en verder

Zwolle – De betaalbare woningbouw in Breezicht Noord stond op de agenda van de Zwolse gemeenteraad op maandag 13 december 2021. Het geval wil dat de prijzen op de markt zodanig zijn gestegen in de huidige wooncrisis, dat het niet meer mogelijk is om op die plek de afgesproken hoeveelheid goedkope woningen te bouwen.

Alle partijen maakten zich daar zorgen over, maar de gedachte oplossingen waren steeds anders. De klassieke denkrichtingen zijn van stal gehaald. VVD wil het vooral overlaten aan de markt en zo weinig mogelijk reguleren, de SP wil een nieuwe volkshuisvesting optuigen, waarbij de overheid regulerend kan optreden. Dat zou het woonrecht voor iedereen ten goede moeten komen. De andere partijen zaten daar iets tussenin.

Diverse vormen

Swollwacht wil graag dat wonen in Zwolle alleen voor Zwollenaren is, maar wethouder Ed Anker is daar mordicus op tegen, omdat dan de stad ook voor de inwoners op slot gaat. GroenLinks wil vooral aandacht voor innovatieve vormen van bouwen, bijvoorbeeld flexwoningen en de ChristenUnie houdt het op een niet links- niet rechtse oplossing. Zij wil graag kleinere woningen bouwen, zodat er meer op dezelfde plek kunnen komen. Volgens de wethouder is dat lastig, omdat woningen ook niet te klein moeten worden. Er moet niet een nieuw woonsegment ontstaan onder aan de ladder, omdat er wel woonkwaliteit moet zijn.

De PvdA zegt dat het verlangen om vertraging te voorkomen, dat tot uiting komt in deze behandelde nota, een drogreden is, omdat de vertraging zich als een waterbed naar andere plekken begeeft. D66 had een wat technische vraag en vraagt waarom de raad pas zo laat op de hoogte is van het probleem, omdat het al langer bekend was. Het CDA vind dat de verschillende cijfers in verschillende documenten verwarring scheppen en wil de echter cijfers horen. Zij hoopt op de mogelijkheid om de percentages voor woningen voor mensen met een middeninkomen omhoog te krijgen.

Reactie wethouder

Wethouder Monique Schuttenbeld zei in haar reactie dat het een ingewikkeld probleem is, en dat ze moet kiezen uit twee kwaden. Ze kiest dan voor de minst kwade, de verdeling in bouwvormen die het dichtst bij de democratisch afgesproken verhouding van 30/40/30 (goedkoop/middelduur/duur) komt. Daarbovenop probeert zij om flexwoningen te bouwen op een plek waar nu voorzieningen zouden komen, maar dat is nog niet verwerkt in de plannen. Een andere mogelijkheid om dit te bereiken is middeldure koop om te zetten naar middeldure huur, omdat daar veel meer vraag naar is. Ook naar de mogelijkheid van erfpacht wordt gekeken, maar niet voor de mensen die al getekend hebben voor een woning. Die plannen blijven gewoon gelijk.

Vertraging in de plannen zou betekenen dat de marktprijzen alleen nog maar meer stijgen, en de plannen aanpassen zou dus tegendraads werken. Sommige partijen echter, zoals de PvdA en SP, zien liever dat er eerst nog wat gesleuteld wordt aan de plannen, om meer sociale huur te waarborgen.

De bredere betaalbaarheidsagenda

Ook op de agenda stond een debat over de betaalbaarheidsagenda, de huisvestingsverordening en de opkoopbescherming. De SP en PvdA vroegen dit debat aan, en het ging er hard tegenaan. De meningen stonden lijnrecht tegenover elkaar. In de huisvestingsverordening zou de opkoopbescherming moeten worden opgenomen. Opkoopbescherming moet voorkomen dat betaalbare koopwoningen voor starters en middeninkomens door beleggers worden opgekocht, die ze in de verhuur doen.

Dat zou een huisvestingsverordening light kunnen zijn, met alleen opkoopbescherming er in. De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Daarnaast kunnen wijzigingen in de woningvoorraad vergunningplichtig worden gesteld.

De PvdA pleit voor lef, leiderschap en ruimte, en meer inzet, bijvoorbeeld op flexwonen. De VVD beschuldigd de PvdA ervan dat zij eerdere woningbouwprojecten heeft stilgelegd, terwijl er met deze maatregel maar zo’n 100 woningen per jaar worden gered. De SP ziet dat lagere en middeninkomens op de woningmarkt worden afgeknepen, en wil daarom graag meer bescherming van de woonrechten van deze groep.

Debat-in-debat

Swollwacht ziet meer vragen dan antwoorden in de nota. De ChristenUnie weerspreekt dit, maar dat maakt voor haar geen verschil. D66 ziet graag dat het product wordt aangepast, bijvoorbeeld woningen zonder parkeerplaats, om zo de prijs en ruimte te redden. GroenLinks is blij met de betaalbaarheidsagenda, en wil graag experimenteren met durf en lef. Doorstroming naar andere woonvormen, levensloopbestendig, zou een goede oplossing kunnen zijn. Het CDA wil niet dat Zwolle een exclusieve stad wordt voor alleen de rijken.

Reactie wethouder Ed Anker

De wethouder herhaalt nog eenmaal de instrumenten uit de betaalbaarheidsagenda, en dat zijn: 1. Betaalbaar bouwen en versnellen 2. Maatregelen nemen en 3. Experimenteren met durf en lef. Dat zijn goede beslissingen geweest, en daar werkt de gemeente ook nog steeds aan.

De markt is zodanig overspannen, dat men continu achter de feiten aanloopt. Wanneer de daling zal inzetten, wordt dat ook een probleem. Er zijn grote spelers op de woningmarkt, zoals pensioenorganisaties en verzekeraars, die zijn nodig. Dus een eventuele opkoopbescherming moet ook rekening houden met deze groep.

Er is een mogelijkheid geopperd voor dakdorpen naar Rotterdams model, maar de wethouder doelt bij deze term op het plaatsen van nieuwe verdiepingen op bestaande bouw, bijvoorbeeld in de Spoorzone. De wethouder is bereid om zich te informeren over het fenomeen dakdorpen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is op maandagavonden vanaf 19.30 uur maar kan ook later worden teruggekeken. Op deze plek zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button