Sport

Rekenkamer doet onderzoek naar Sportbeleid

Zwolle – De Zwolse Rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar het sportbeleid van de gemeente Zwolle. De Rekenkamer wil graag weten of het sportbeleid doeltreffend en doelmatig is en aansluit bij gerelateerde beleidsvelden.

Vitale inwoners

Met vaststelling van het Actieplan Sport en Bewegen in september 2016, heeft de gemeenteraad een dynamisch en flexibel kader gesteld voor het nieuwe sportbeleid. Het sportbeleid was daarvoor sinds 2006 niet meer gewijzigd. Met het Actieplan is ook vastgesteld dat ‘vitale inwoners’ het kerndoel van het sportbeleid vormen waarbij vitale sport en sportverenigingen en vitale sportaccommodaties als ‘afgeleide’ doelen gelden.

Effectief en efficiënt

De Rekenkamercommissie Zwolle vraagt zich af of met het Actieplan een heldere richting is ingeslagen, met duidelijke doelen, resultaten en effecten die in een gezonde verhouding staan met de bijbehorende kosten. Daarbij is het ook de vraag hoe het sportbeleid nu samenhangt met het gemeentelijke accommodatiebeleid en het subsidiebeleid.

Georganiseerd en individueel sporten

De rekenkamer wil ook nagaan hoe de uitvoering van het Actieplan Sport en Bewegen verloopt en of de bereikte resultaten gemonitord worden. Verder wil de commissie nagaan in hoeverre rekening wordt gehouden met ontwikkeling als de terugloop van ledenaantallen, eisen die gesteld worden aan accommodaties en top- en breedtesport.
Het gaat hierbij ook om particuliere ongesubsidieerde sportvoorzieningen zoals hardlopen, wandelen, skaten en buitenspelen, maar ook om het gebruik van parken, schaatsen op de grachten, etc.

Externe expertise

Voor de uitvoering van het onderzoek is het onderzoeksbureau BMC ingeschakeld. Zij hebben veel ervaring met onderzoek en expertise op het gebied van sport. Het onderzoek bestaat met name uit de bestudering van documenten, het uitzetten van een enquête en het houden van interviews met relevante personen binnen en buiten de

Gerelateerde artikelen

Back to top button