KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleSportZwemmen

Gemeente Zwolle maakt basis natuurlijk zwemwater op orde

Zwolle – Voor beheer van het zwemwater in de Wijthmenerplas, Milligerplas en Agnietenplas is veiligheid de minimale basis. Dit betekent dat de gemeente Zwolle ervoor zorgdraagt dat iedereen de recreatieplassen veilig kan gebruiken. Dit zijn inwoners en partijen zoals de zwemmers en duikers. Het blijkt uit een voorstel dat wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De procesmanager is verantwoordelijk voor het opleveren van een nieuw beheerplan voor deze locaties. Hij komt met een aantal aanbevelingen. Dat zijn bijvoorbeeld afdelingen beheer, vastgoed, leisure en civiel en groen, die samenwerken; overzicht en expertise bij de recreatieplassen; alle vragen, risico’s, aandachtspunten en andere aspecten aan de voorkant uit te werken en te bepalen op basis van het resultaat of de activiteit wel of niet op die locatie moet worden gefaciliteerd; geen toezeggingen te doen voordat er onderzoek is geweest; en het regelen van privaat toezicht.

Op basis van een risico-analyse hebben de recreatieplassen goed gescoord. Bij de Wijthmenerplas is de  risico-score 26 (laag-gemiddeld); bij de Milligerplas: risico-score 20 (laag-gemiddeld); en bij de Agnietenplas: risico-cijfer 14 (laag). Daaruit zijn aanbevelingen gevolgd om een zwemveiligheidsplan te maken, te overleggen met de reddingsbrigade, de bebording te herzien en vrij toegankelijke reddingsmiddelen te plaatsen, waaronder een AED.

Voor elke plas afzonderlijk zijn er ook maatregelen. Tevens is er de alternatieve mogelijkheid voor risico-gestuurd beheer van de recreatieplassen. Dat betekent kijken naar het bezit, zoals bomen en groen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button